Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlad ě na Zezulová Turecko 1945 - 2015. Základní informace Oficiální název: Turecká republika Rozloha: 783 562 km Turecko se rozkládá na hranici Evropy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlad ě na Zezulová Turecko 1945 - 2015. Základní informace Oficiální název: Turecká republika Rozloha: 783 562 km Turecko se rozkládá na hranici Evropy."— Transkript prezentace:

1 Vlad ě na Zezulová Turecko 1945 - 2015

2 Základní informace Oficiální název: Turecká republika Rozloha: 783 562 km Turecko se rozkládá na hranici Evropy a Asie; pouze ze 3% leží na evropském kontinentu Sousední zem ě : Arménie, Ázerbajdžán, Bulharsko, Gruzie, Ř ecko, Írán, Irák, Sýrie Po č et obyvatel: 77 695 904 (hustota zalidn ě ní: 101/km) Složení obyvatelstva: Turci 70-75%, Kurdové 18%, Ostatní 7-12% (Arméni, Arabové, Albánci, Gruzíni, Lazové, Ź idé, apod) Náboženství: 99,8% obyvatel muslimové Ú ř ední jazyk: ture č tina M ě na: turecká lira (= 100 kuruš ů ) Hlavní m ě sto: Ankara Složení Turecka: 81 provincií, dále č len ě ných na okresy

3

4 Ústavní systém Parlamentní systém Dvoukomorový Jedna strana má absolutní v ě tšinu Dozor nad chodem vlády: armáda a ústavní soud

5 Co předcházelo Turecké republice? Ř ímská ř íše Byzantská ř íše -> k ř es ť anská zem ě K ř ižácké výpravy Osmanská ř íše – sultáni 1. sv.v.: Osmáni na stran ě n ě mc ů : prohra, rušení sultanátu Ob č anská válka: sultán x nacionalisté Vít ě zí nacionalisté 29.10.1923 vznik Turecké republiky

6 Turecká republika Mustaf Kemala Atatürk Jednokomorový parlament, u vlády elita zem ě Institucionální zm ě ny, zrušení chalifátu -> rozkmot ř ení Turk ů a Kurd ů Povstání Kurd ů proti vlád ě Atatärka Vláda Kemaly: vzor v západních státech kapitalistických, s neúsp ě chem zkouší vytvo ř it vlastní pr ů myslovou infrastrukturu Výhra demokratické strany ve volbách -> žádné zm ě ny Marshall ů v plán

7 Turecká republika Vojenský zásah -> p ř ímé volby, pom ě rné zastoupení, povolení socialistických stran+ zákaz demokratických; armáda sou č ástí politiky => ekonomický rozkv ě t Vzpoura d ě lnické t ř ídy: armáda zasahuje, snaží se o stabilizaci politiky Další volby: Republikánská lidová strana, nedokáže ud ě lat koalici => další p ř evrat, generálové provád ě jí zm ě ny: zrušení ústavy, snaha o zm ě nu struktury spole č nosti, o depolitizaci U moci Ozal: sliby o obnovení demokracie; z premiéra prezidentem Č tvrtý vojenský zásah Recep Tavyip Erdogan Premiér (2003) Prezident APK Zlepšení hospodá ř ské situace Snaha o posílení prezidentských pravomocí

8

9 Turecko aktuálně P ř ed č asné, opakované volby (listopad 2015) Bombový atentát (listopad 2015) Uprchlická krize Ruské sankce Sliby o urychleném vstupu do EU

10 Mezinárodní organizace Zakládající stát OSN (1945) Č len Rady Evropy (1949) NATO (1952) OECD (1961) OIC (Organizace islámské spolupráce) (1969) OBSE (1973) G20 (1999)

11 Evropská unie Evropská unie: Turecko se snaží dostat do EU, v cest ě stojí nespln ě ní podmínek pro vstup, na kterých intenzivn ě pracuje (zrušení trestu smrti, zm ě na ústavy, omezení pravomocí vojenských soud ů ). Celní unie funguje s EU od roku 1996; od roku 1999 je Turecko na seznamu kandidátních zemí, od roku 2005 se jedná o p ř istoupení


Stáhnout ppt "Vlad ě na Zezulová Turecko 1945 - 2015. Základní informace Oficiální název: Turecká republika Rozloha: 783 562 km Turecko se rozkládá na hranici Evropy."

Podobné prezentace


Reklamy Google