Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Robotická a otevřená radikální prostatektomie Budoucnost robotické chirurgie v ČR Výbor pro zdravotnictví PS PČR 15. 3. 2016 Jan Doležel, Marcela Vagundová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Robotická a otevřená radikální prostatektomie Budoucnost robotické chirurgie v ČR Výbor pro zdravotnictví PS PČR 15. 3. 2016 Jan Doležel, Marcela Vagundová,"— Transkript prezentace:

1 Robotická a otevřená radikální prostatektomie Budoucnost robotické chirurgie v ČR Výbor pro zdravotnictví PS PČR 15. 3. 2016 Jan Doležel, Marcela Vagundová, Michal Staník, Jiří Jarkovský MOÚ, Brno & Centrum robotické chirurgie Vysočina, Mostiště, VAMED-Mediterra a.s. & AeskuLab a.s. & IBA MU Brno

2 Masarykův onkologický ústav Brno

3 Da Vinci v MOÚ Devítiletá zkušenost s aktivní expediční robotikou bez robota

4 Centrum robotické chirurgie Vysočina (CRChV) nem. sv. Zdislavy, VAMED - Mediterra

5

6 Radikální Prostatektomie (RP) Odstranění celé prostaty spolu se semennými váčky a napojení hrdla močového měchýře na močovou trubici se svěračem moči.

7 Radikální Prostatektomie Základní indikace: lokalizovaný /lokálně pokročilý karcinom prostaty (KP) očekávaná délka života ≥ 10 r. žádný věkový limit pro/proti RP Základní cíle („trifecta“): eradikace KP zachování kontinence moči zachování erekce

8 Radikální prostatektomie – centralizace péče MOÚ: Otevřené RP 560 1 / 2006 – 3/2016 NsZ: Robotické RP 1690 5 / 2007 – 3/2016

9 Srovnání výsledků léčby ORP RoRP

10 Výběr pacientů pro analýzu MOÚ (N = 515) 1/2006 – 3/2015 Pacienti zařazeni do analýzy (N = 440) Pacienti vyřazeni z analýzy z důvodu nevyplněnosti klíčových údajů (N = 75) Mostiště (N = 1000) 5/2007- 3/2013 Pacienti zařazeni do analýzy (N = 936) Pacienti vyřazeni z analýzy z důvodu nevyplněnosti klíčových údajů (N = 64)

11 Studie ORP vs. RoRP Metody: retrospekt. / prospekt. sběr dat (third-party), sumární popis soboru / stratifikované srovnání parametrů, statistické zpracování (spojité / kategoriální param., před / po oper., α=0,05) Hodnocené parametry: kvalita operace (čas, krevní ztráty, šetření n-c erekt. svazků, lymfadenektomie…) pooperační komplikace (Claviden – Dindo) histopatologické vyš. (ISUP 2011) onkologické výsledky (chir. okraje, biochemická recidiva – PSA) funkční výsledky (kontinence moči - vložky, erekce – IIEF dotazník) 5-leté přežití bez progrese nádoru kvalita života (modif. dotazník QLQ-C 30) náklady na léčbu

12 Zastoupení nemocnic (jednotlivých typů operace) v analýze MOÚ (N = 440) ORP Mostiště (N = 936) RoRP N = 1376

13 Délka hospitalizace MOÚ (N = 440) ORP Mostiště (N = 756) RoRP MOÚ (N = 440) - ORPMostiště (N = 756) - RoRP P-hodnota* Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Délka hospitalizace 9,0 (7,0; 20,5)10,5 (5,2)5,0 (4,0; 14,0)6,6 (3,4) < 0,001 95. percentil ORPdián 5. percentil * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

14 Věk MOÚ (N = 440) ORP Mostiště (N = 935) RoRP MOÚ (N = 440) - ORPMostiště (N = 935) - RoRP P-hodnota* Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Věk (roky) 64,5 (53,4; 72,6)63,7 (5,8)64,0 (52,0; 74,0)63,3 (6,4) 0,170 * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. 95. percentil medián 5. percentil

15 BMI MOÚ (N = 426) ORP Mostiště (N = 706) RoRP MOÚ (N = 426) - ORPMostiště (N = 706) - RoRP P-hodnota* Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) BMI 27,9 (23,0; 34,2)28,1 (3,6)28,0 (23,6; 36,0)28,9 (3,8) 0,004 95. percentil medián 5. percentil * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

16 Předoperační PSA MOÚ (N = 437) ORP Mostiště (N = 923) RoRP MOÚ (N = 437) - ORPMostiště (N = 923) - RoRP P-hodnota* Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) PSA 7,6 (3,1; 30,4)11,2 (10,4)6,4 (2,9; 18,4)8,5 (8,8) < 0,001 95. percentil medián 5. percentil

17 Předoperační Gleasonovo skóre (vyjadřuje stupeň zhoubnosti nádoru) ≤ 6 (N = 214) 3+4 (N = 104) 4+3 (N = 64) ≥ 8 (N = 53) ≤ 6 (N = 653) 3+4 (N = 182) 4+3 (N = 59) ≥ 8 (N = 35) Fisherův exaktní test: P < 0,001 Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. MOÚ (N = 435) ORP Mostiště (N = 929) RoRP

18 Riziková skupina Nízké riziko (N = 155) Střední riziko (N = 175) Vysoké riziko (N = 106) Nízké riziko (N = 415) Střední riziko (N = 366) Vysoké riziko (N = 123) MOÚ (N = 436) ORP Mostiště (N = 904) RoRP Fisherův exaktní test: P < 0,001 Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

19 Lymfadenektomie Ne (N = 255) Ano (N = 182) Ne (N = 841) Ano (N = 95) MOÚ (N = 437) ORP Mostiště (N = 936) RoRP Fisherův exaktní test: P < 0,001 Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

20 Lymfadenektomie MOÚ ORP Mostiště RoRP Předoperační stádium P* T1c–T2a < 0,001 T2b < 0,001 ≥ T2c < 0,001 Předoperační Gleason skóre ≤ 6 < 0,001 3+4 < 0,001 4+3 < 0,001 ≥ 8 < 0,001 Předoperační PSA 0–5 < 0,001 5–10 < 0,001 10–15 < 0,001 15–20 < 0,001 ≥ 20 < 0,001 Riziková skupina 1- 2 < 0,001 3 Ano Ne * Fisherův exaktní test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. Statisticky významný rozdíl v použití lymfadenektomie mezi typy operací (MOÚ ORP a Mostiště RoRP) byl prokázán v rámci všech stratifikovaných skupin, kromě skupiny nízké rizko.

21 Délka operace (bez lymfadenektomie) MOÚ (N = 255) ORP Mostiště (N = 833) RoRP MOÚ (N = 255) - ORPMostiště (N = 833) - RoRP P-hodnota* Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Délka operace 140,0 (90,0; 220,0) 146,2 (41,1) 135,0 (88,0; 230,0) 143,8 (46,2) 0,181 95. percentil medián 5. percentil * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

22 Délka operace (s lymfadenektomií) MOÚ (N = 182) ORP Mostiště (N = 95) RoRP MOÚ (N = 182) - ORPMostiště (N = 95) - RoRP P-hodnota* Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Délka operace 202,5 (150,0; 280,0) 206,2 (40,8) 200,0 (150,0; 280,0) 204,7 (42,7) 0,784 95. percentil medián 5. percentil * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

23 Délka operace s lymfadenektomií Předoperační stádiumPředoperační Gleason skórePředoperační PSARiziková skupina T1c–T2aT2b≥ T2c≤ 63+44+3≥ 80–55–1010–1515–20≥ 20123 P* 0,3730,8250,5040,6380,3100,5710,7450,2310,7470,1750,3070,510-0,6010,865 95. percentil medián 5. percentil MOÚ ORP Mostiště RoRP * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. Statisticky významný rozdíl v délce operace s použitím lymfadenektomie mezi typy operací (MOÚ ORP a Mostiště RoRP) nebyl prokázán v žádné podskupině pacientů.

24 Počet odstraněných lymf. uzlin MOÚ (N = 175) ORP Mostiště (N = 101) RoRP MOÚ (N = 175) - ORPMostiště (N = 101) - RoRP P-hodnota* Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Počet uzlin 15,0 (8,0; 28,0)16,2 (5,9)17,0 (9,0; 30,0)17,9 (6,6) 0,026 95. percentil medián 5. percentil * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

25 Předoperační stádiumPředoperační Gleason skórePředoperační PSARiziková skupina T1c–T2aT2b≥ T2c≤ 63+44+3≥ 80–55–1010–1515–20≥ 20123 P* 0,0300,1540,6380,1620,0110,6060,4540,4810,7150,2070,0010,449-0,0030,692 Počet uzlin 95. percentil medián 5. percentil MOÚ ORP Mostiště RoRP * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. Statisticky významný rozdíl v počtu uzlin mezi typy operací (MOÚ ORP a Mostiště RoRP) byl prokázán u skupiny pacientů s předoperačním stádiem T1c– T2a, dále u GS 3+4, u pacientů s předoperačním PSA 15–20 a u středně rizikové skupiny jedinců.

26 Krevní ztráty MOÚ (N = 323) ORP Mostiště (N = 915) RoRP MOÚ (N = 323) - ORPMostiště (N = 915) - RoRP P-hodnota* Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Krevní ztráty 1 000,0 (400,0; 3 000,0) 1 240,7 (830,4) 250,0 (50,0; 800,0) 313,1 (259,4) < 0,001 95. percentil medián 5. percentil * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

27 Krevní ztráty 95. percentil medián 5. percentil Předoperační stádiumPředoperační Gleason skórePředoperační PSARiziková skupina T1c–T2aT2b≥ T2c≤ 63+44+3≥ 80–55–1010–1515–20≥ 20123 P* < 0,001 MOÚ ORP Mostiště RoRP * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. Statisticky významný rozdíl v krevních ztrátách mezi typy operací (MOÚ ORP a Mostiště RoRP) byl prokázán v rámci všech stratifikovaných skupin.

28 Erektilní nervy šetřící operace Bez šetření (N = 197) Unilaterálně (N = 99) Bilaterálně (N = 140) MOÚ (N = 436) ORP Mostiště (N = 902) RoRP Bez šetření (N = 353) Unilaterálně (N = 215) Bilaterálně (N = 334) Fisherův exaktní test: P = 0,092 Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

29 Předoperační stádium P* T1c–T2a 0,499 T2b 0,055 ≥ T2c 0,072 Předoperační Gleason skóre ≤ 6 0,464 3+4 0,986 4+3 0,121 ≥ 8 0,479 Předoperační PSA 0–5 0,506 5–10 0,887 10–15 0,258 15–20 0,831 ≥ 20 0,165 Riziková skupina 1 0,316 2 0,643 3 0,047 Erektilní nervy šetřící operace MOÚ ORP Mostiště RoRP Unilaterálně Bez šetření Bilaterálně * Fisherův exaktní test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. Statisticky významný rozdíl v použití nervy šetřící operace mezi typy operací (MOÚ ORP a Mostiště RoRP) byl prokázán pouze u nejvíce rizikové skupiny pacientů.

30 Pooperační Gleasonovo skóre (vyjadřuje stupeň zhoubnosti nádoru) ≤ 6 (N = 129) 3+4 (N = 147) 4+3 (N = 98) ≥ 8 (N = 53) ≤ 6 (N = 300) 3+4 (N = 483) 4+3 (N = 55) ≥ 8 (N = 97) MOÚ (N = 427) ORP Mostiště (N = 935) RoRP Fisherův exaktní test: P < 0,001 Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

31 Pooperační pT 2a + 2b (N = 53) 2c (N = 240) 3a (N = 74) 3b + 4 (N = 62) MOÚ (N = 429) ORP Mostiště (N = 934) RoRP 2a + 2b (N = 109) 2c (N = 570) 3a (N = 168) 3b + 4 (N = 87) Fisherův exaktní test: P = 0,039 Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

32 Pooperační pN 0 (N = 118) 1 (N = 58) 0 (N = 69) 1 (N = 28) MOÚ (N = 176) ORP Mostiště (N = 97) RoRP Fisherův exaktní test: P = 0,500 Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

33 Pooperační pN MOÚ ORP Předoperační stádium P* T1c–T2a 0,659 T2b 0,999 ≥ T2c 0,640 Předoperační Gleason skóre ≤ 6 0,694 3+4 0,999 4+3 0,999 ≥ 8 0,397 Předoperační PSA 0–5 0,530 5–10 0,242 10–15 0,541 15–20 0,460 ≥ 20 0,408 Riziková skupina 1- 2 0,820 3 0,724 Mostiště RoRP 10 * Fisherův exaktní test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. Statisticky významný rozdíl v pooperačním PN mezi typy operací (MOÚ ORP a Mostiště RoRP) nebyl prokázán v žádné podskupině pacientů.

34 Pooperační PSA 95. percentil medián 5. percentil Předoperační stádiumPředoperační Gleason skórePředoperační PSARiziková skupina T1c–T2aT2b≥ T2c≤ 63+44+3≥ 80–55–1010–1515–20≥ 20123 P* < 0,0010,0020,051< 0,0010,0080,5260,7050,0090,0010,3580,1040,5060,0020,0010,196 MOÚ ORP Mostiště RoRP * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. Statisticky významný rozdíl v pooperačním PSA mezi typy operací (MOÚ ORP a Mostiště RoRP) byl prokázán u skupiny pacientů s předoperačním stádiem T1c–T2a, T2b, dále u GS ≤ 6 a GS 3+4, u pacientů s předoperačním PSA 0–5, 5–10 a u nejméně rizikové a středně rizikové skupiny pacientů.

35 Pozitivní/negativní okraje Negativní (N = 302) Pozitivní - Fokálně (N = 10) Pozitivní - Extensivně (N = 105) Chir. okraj < 0,1 mm (N = 33) MOÚ (N = 417) ORP Mostiště (N = 924) RoRP Negativní (N = 614) Pozitivní - Fokálně (N = 131) Pozitivní - Extensivně (N = 179)

36 Pozitivní/negativní okraje (stratifikace dle pooperačního pT) Negativní Pozitivní - Fokálně Pozitivní - Extensivně MOÚ ORPMostiště RoRP P-hodnota* 0,006 < 0,001 0,002 0,314 * Fisherův exaktní test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

37 MOÚ (N = 429) ORP Mostiště (N = 936) RoRP Pooperační komplikace během 30 dní (Clavien-Dindo) Grade 0 (N = 155) Grade 1–2 (N = 255) – především transfuze Grade 3+ (N = 19) Grade 0 (N = 820) Grade 1–2 (N = 102) Grade 3+ (N = 14) Fisherův exaktní test: P < 0,001 Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

38 Předoperační stádium P* T1c–T2a < 0,001 T2b < 0,001 ≥ T2c < 0,001 Předoperační Gleason skóre ≤ 6 < 0,001 3+4 < 0,001 4+3 < 0,001 ≥ 8 < 0,001 Předoperační PSA 0–5 < 0,001 5–10 < 0,001 10–15 < 0,001 15–20 < 0,001 ≥ 20 < 0,001 Riziková skupina 1 < 0,001 2 3 Pooperační komplikace během 30 dní (Clavien-Dindo) MOÚ ORP Mostiště RoRP Grade 1–2 Grade 0 Grade 3+ * Fisherův exaktní test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. Statisticky významný rozdíl v grade komplikací během 30 dní mezi typy operací (MOÚ ORP a Mostiště RoRP) byl prokázán v rámci všech stratifikovaných skupin.

39 Další terapie – RT RT nebyla (N = 284) RT – adjuvantní (N = 60) RT – salvage (N = 92) MOÚ (N = 436) ORP Mostiště (N = 914) RoRP RT nebyla (N = 767) RT – adjuvantní (N = 96) RT – salvage (N = 51) Fisherův exaktní test: P < 0,001 Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

40 Předoperační stádium P* T1c–T2a < 0,001 T2b < 0,001 ≥ T2c < 0,001 Předoperační Gleason skóre ≤ 6 < 0,001 3+4 < 0,001 4+3 0,193 ≥ 8 0,116 Předoperační PSA 0–5 0,004 5–10 < 0,001 10–15 0,002 15–20 < 0,001 ≥ 20 0,017 Riziková skupina 1 < 0,001 2 3 Další terapie - RT MOÚ ORP Mostiště RoRP RT - adjuvantní RT nebyla RT - salvage * Fisherův exaktní test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. Statisticky významný rozdíl v podstoupení další terapie mezi typy operací (MOÚ ORP a Mostiště RoRP) byl prokázán v rámci všech stratifikovaných skupin kromě GS 4+3 a GS ≥ 8.

41 Biochemická recidiva (pouze u pac. sledovaných ≥ 3 roky) Ne (N = 228) Ano (N = 100) Ne (N = 531) Ano (N = 75) MOÚ (N = 328) ORP Mostiště (N = 606) RoRP Fisherův exaktní test: P < 0,001 Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

42 Biochemická recidiva Předoperační stádium P* T1c–T2a < 0,001 T2b 0,007 ≥ T2c 0,050 Předoperační Gleason skóre ≤ 6 < 0,001 3+4 0,001 4+3 0,801 ≥ 8 0,385 Předoperační PSA 0–5 0,011 5–10 < 0,001 10–15 0,006 15–20 0,007 ≥ 20 0,999 Riziková skupina 1 0,001 2 < 0,001 3 0,035 MOÚ ORP Mostiště RoRP AnoNe * Fisherův exaktní test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. Pouze pacienti s dobou sledování ≥ 3 roky Statisticky významný rozdíl ve výskytu biochemické recidivy mezi typy operací (MOÚ ORP a Mostiště RoRP) byl prokázán v rámci všech stratifikovaných skupin kromě GS 4+3 a GS ≥ 8 a PSA ≥ 20.

43 Erekce: IIEF skóre Před operacíPo operaci 95. percentil medián 5. percentil MOÚMostiště P-hodnota* Medián (5.; 95. percentil)Průměr (SO)Medián (5.; 95. percentil)Průměr (SO) IIEF před operací 22,0 (11,0; 25,0)20,3 (4,9)22,0 (10,0; 25,0)20,7 (4,7) 0,431 IIEF po operaci 11,0 (5,0; 23,5)12,1 (6,5)14,0 (5,0; 24,0)13,3 (6,5) 0,255 P-hodnota** < 0,001 * Mannův-Whitneyův test ** Wilcoxonův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. (Pouze pacienti, kteří uváděli pohlavní styk)

44 Předoperační stádiumPředoperační Gleason skórePředoperační PSARiziková skupina T1c–T2aT2b≥ T2c≤ 63+44+3≥ 80–55–1010–1515–20≥ 20123 P* 0,3480,9990,4550,3230,6080,5430,2450,7620,9380,0670,2210,3460,6210,1480,800 95. percentil medián 5. percentil MOÚ ORP Mostiště RoRP * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. Statisticky významný rozdíl v IIEF skóre po operaci mezi typy operací (MOÚ ORP a Mostiště RoRP) nebyl prokázán v žádné podskupině pacientů. Erekce: IIEF skóre – po operaci

45 Kolik vložek spotřebujete denně, abyste předešli úniku moče? (EPIC – otázka 2) MOÚ Mostiště Před operacíPo operaci N = 142 N = 357 N = 150 N = 358 P = 0,767 P = 0,757 Žádnou 1 vložka na celý den, pro jistotu 1 2 3 a více Fisherův exaktní test: Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu

46 Předoperační stádiumPředoperační Gleason skórePředoperační PSARiziková skupina T1c–T2aT2b≥ T2c≤ 63+44+3≥ 80–55–1010–1515–20≥ 20123 P* < 0,0010,6960,3200,0340,0020,8940,1690,0920,0730,0050,8860,3100,3300,0010,084 Náklady – inkontinenční pomůcky 95. percentil medián 5. percentil MOÚ ORP Mostiště RoRP * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. Pouze pacienti s dobou sledování ≥ 12 měsíců Statisticky významný rozdíl v nákladech na inkontinenční pomůcky mezi typy operací (MOÚ ORP a Mostiště RoRP) byl prokázán u předoperačního stádia T1c–T2a, GS ≤ 6, GS 3+4, PSA 10–15 a středně rizikové skupiny.

47 Kvalita života ot. 19 Jak byste ohodnotil Vaši kvalitu života za poslední týden? MOÚ (N = 144) ORP Mostiště (N = 357) RoRP Špatně (N = 4) (N = 2) (N = 10) (N = 17) (N = 39) (N = 47) Výborně (N = 25) Špatně (N = 10) (N = 7) (N = 19) (N = 37) (N = 89) (N = 111) Výborně (N = 84) Fisherův exaktní test: P = 0,809 Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

48 Náklady – operace MOÚ (N = 440) ORP Mostiště (N = 936) RoRP MOÚ (N = 440) - ORPMostiště (N = 936) - RoRP P-hodnota* Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Náklady 65 879,6 (34 058,0; 135 579,4) 75 999,1 (47 833,2) 112 000,0 (112 000,0; 122 000,0) 113 015,0 (3 021,5) < 0,001 95. percentil medián 5. percentil * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

49 Náklady – 30 dní po operaci MOÚ (N = 440) ORP Mostiště (N = 474) RoRP MOÚ (N = 440) - ORPMostiště (N = 474) - RoRP P-hodnota* Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Náklady 5 063,0 (114,0; 20 028,0) 6 708,6 (7 138,9) 1 539,0 (588,0; 5 418,0) 2 415,5 (5 643,0) < 0,001 95. percentil medián 5. percentil * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

50 Náklady – celkem: rozdíl 32 594,- Kč MOÚ (N = 440) ORP Mostiště (N = 474) RoRP MOÚ (N = 440) - ORPMostiště (N = 474) - RoRP P-hodnota* Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Medián (5.; 95. percentil) Průměr (SO) Náklady 73 978,2 (39 310,5; 139 288,1) 82 707,8 (47 561,6) 113 670,0 (112 595,0; 124 202,0) 115 301,6 (6 623,2) < 0,001 95. percentil medián 5. percentil * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu.

51 Předoperační stádiumPředoperační Gleason skórePředoperační PSARiziková skupina T1c–T2aT2b≥ T2c≤ 63+44+3≥ 80–55–1010–1515–20≥ 20123 P* < 0,001 Náklady – celkem 95. percentil medián 5. percentil MOÚ ORP Mostiště RoRP * Mannův-Whitneyův test Statistickou významnost rozdílu je nezbytné posoudit v kontextu klinické významnosti tohoto rozdílu. Statisticky významný rozdíl v celkových nákladech mezi typy operací (MOÚ ORP a Mostiště RoRP) byl prokázán v rámci všech stratifikovaných skupin.

52 5-leté přežití bez BCh progrese MOÚ ORP (N = 328) Mostiště RoRP (N = 588) N událostí Přežití bez progrese – 1 rok (95% CI) Přežití bez progrese – 2 roky (95% CI) Přežití bez progrese – 5 let (95% CI) MOÚ 114 (34,8 %)0,815 (0,772–0,858)0,763 (0,716–0,810)0,620 (0,559–0,681) Mostiště 95 (16,2 %)0,921 (0,899–0,943)0,895 (0,870–0,920)0,852 (0,823–0,881) P* < 0,001 * Log-Rank

53 Stratifikace – riziková skupina Nejméně riziková Středně riziková Nejvíce riziková P* < 0,001 P* = 0,142 MOÚ ORP (N = 122) Mostiště RoRP (N = 278) MOÚ ORP (N = 135) Mostiště RoRP (N = 222) MOÚ ORP (N = 70) Mostiště RoRP (N = 66) 5. rok: 0,747 (0,661–0,833)0,928 (0,897–0,959) 5. rok:0,611 (0,517–0,705)0,820 (0,767–0,873) 5. rok:0,427 (0,286–0,568)0,623 (0,490–0,756) * Log-Rank 5-leté přežití bez BCh progrese

54 Stratifikace – pooperační pT 2a+2b 2c 3a P* = 0,529P* < 0,001P* = 0,003 MOÚ ORP (N = 45) Mostiště RoRP (N = 83) MOÚ ORP (N = 177) Mostiště RoRP (N = 348) MOÚ ORP (N = 49) Mostiště RoRP (N = 106) 5. rok: 0,778 (0,645–0,911)0,888 (0,819–0,957) 5. rok:0,645 (0,563–0,727)0,918 (0,889–0,947) 5. rok:0,541 (0,382–0,700)0,793 (0,711–0,875) 3b+4 P* = 0,960 MOÚ ORP (N = 47) Mostiště RoRP (N = 50) 5. rok: 0,442 (0,291–0,593)0,441 (0,276–0,606) * Log-Rank 5-leté přežití bez BCh progrese

55 Stratifikace – pooperační Gleason ≤ 6 3+4 4+3 P* = 0,027P* < 0,001P* = 0,011 MOÚ ORP (N = 95) Mostiště RoRP (N = 193) MOÚ ORP (N = 116) Mostiště RoRP (N = 305) MOÚ ORP (N = 69) Mostiště RoRP (N = 28) 5. rok: 0,786 (0,692–0,880)0,919 (0,880–0,958) 5. rok:0,634 (0,530–0,738)0,888 (0,851–0,925) 5. rok:0,421 (0,272–0,570)0,817 (0,672–0,962) ≥ 8 P* = 0,989 MOÚ ORP (N = 36) Mostiště RoRP (N = 61) 5. rok: 0,449 (0,280–0,618)0,455 (0,308–0,602) * Log-Rank 5-leté přežití bez BCh progrese

56 ORP a RoRP (vč. lymfadenektomií) jsou srovnatelné metody RoRP usnadňuje operace obézních nepotvrdilo se, že RoPLE je méně efektivní než OPLE RoRP v naší studii vedla k: – menšímu krvácení, – nižšímu výskytu pooperačních komplikací, – kratší hospitalizaci – lepším onkol. výsledkům (eChO, BChR), – menším nákladům na inkontinenční pomůcky – prodloužení 5-letého přežívání bez BCh recidivy, – ke zvýšení nákladů cca o 33 000,-Kč / 1 případ Závěry studie ORP vs. RoRP -------------------------------------------------------------- PLE = pánevní lymfadenektomie


Stáhnout ppt "Robotická a otevřená radikální prostatektomie Budoucnost robotické chirurgie v ČR Výbor pro zdravotnictví PS PČR 15. 3. 2016 Jan Doležel, Marcela Vagundová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google