Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příspěvek na péči MUDr. Jarmila Lamková MUDr. Jarmila Lamková Ministerstvo práce a sociálních věci, Ministerstvo práce a sociálních věci, odbor posudkové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příspěvek na péči MUDr. Jarmila Lamková MUDr. Jarmila Lamková Ministerstvo práce a sociálních věci, Ministerstvo práce a sociálních věci, odbor posudkové."— Transkript prezentace:

1 Příspěvek na péči MUDr. Jarmila Lamková MUDr. Jarmila Lamková Ministerstvo práce a sociálních věci, Ministerstvo práce a sociálních věci, odbor posudkové služby odbor posudkové služby

2 Právní úprava: Zákon č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb. Zákon č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění Vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění

3 zákon zavedl od 1. 1. 2007 novou dávku příspěvek na péči zákon zavedl od 1. 1. 2007 novou dávku příspěvek na péči dávka se poskytuje osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, za účelem zajištění potřebné pomoci. dávka se poskytuje osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, za účelem zajištění potřebné pomoci. náklady na příspěvek na péči se hradí ze státního rozpočtu. náklady na příspěvek na péči se hradí ze státního rozpočtu. Zákon č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

4 Nárok na příspěvek Osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb. Osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb.

5 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se rozumí zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se rozumí zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.

6 Stupeň závislosti: Čtyři stupně závislosti, od kterých se odvíjí výše příspěvku na péči Čtyři stupně závislosti, od kterých se odvíjí výše příspěvku na péči Výše příspěvku na péči se u stejného stupně závislosti liší u osob do 18 let věku a u osob starších 18 let věku Výše příspěvku na péči se u stejného stupně závislosti liší u osob do 18 let věku a u osob starších 18 let věku

7 Stupeň závislosti u osoby do 18 let věku: Stupeň I – lehká závislost – z důvodu DNZS není schopna zvládat tři základní životní potřeby; Stupeň I – lehká závislost – z důvodu DNZS není schopna zvládat tři základní životní potřeby; Stupeň II – středně těžká závislost - z důvodu DNZS není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb; Stupeň II – středně těžká závislost - z důvodu DNZS není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb; Stupeň III – těžká závislost - z důvodu DNZS není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb; Stupeň III – těžká závislost - z důvodu DNZS není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb; Stupeň III – úplná závislost - z důvodu DNZS není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb; Stupeň III – úplná závislost - z důvodu DNZS není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb; a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby

8 Stupeň závislosti u osoby starší 18 let věku: Stupeň I – lehká závislost – z důvodu DNZS není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby; Stupeň I – lehká závislost – z důvodu DNZS není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby; Stupeň II – středně těžká závislost - z důvodu DNZS není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb; Stupeň II – středně těžká závislost - z důvodu DNZS není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb; Stupeň III – těžká závislost - z důvodu DNZS není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb; Stupeň III – těžká závislost - z důvodu DNZS není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb; Stupeň III – úplná závislost - z důvodu DNZS není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb; Stupeň III – úplná závislost - z důvodu DNZS není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb; a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby

9 Základní životní potřeby: a) Mobilita b) Orientace c) Komunikace d) Stravování e) Oblékání a obouvání f) Tělesná hygiena g) Výkon fyziologické potřeby h) Péče o zdraví i) Osobní aktivity j) Péče o domácnost

10 Principy hodnocení Při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřebu se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat základní životní potřebu. Při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřebu se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat základní životní potřebu.

11 Principy hodnocení Funkční schopnosti se hodnotí s využitím zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a s využíváním běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku. Funkční schopnosti se hodnotí s využitím zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a s využíváním běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku.

12 Osoby do 18 let věku Kromě schopnosti zvládat základní životní potřebu se hodnotí potřeba mimořádné péče. Kromě schopnosti zvládat základní životní potřebu se hodnotí potřeba mimořádné péče. Porovnává se rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat posuzované osobě se zdravotním postižením s péčí, kterou je třeba věnovat zdravé fyzické osobě téhož věku. Porovnává se rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat posuzované osobě se zdravotním postižením s péčí, kterou je třeba věnovat zdravé fyzické osobě téhož věku.

13 Dávky osobám se zdravotním postižením MUDr. Jarmila Lamková MPSV MPSV

14 Právní úprava: Zákon č. 329/2011 Sb. Zákon č. 329/2011 Sb. Vyhláška č. 388/2011 Sb Vyhláška č. 388/2011 Sb

15 Druhy dávek Příspěvek na mobilitu Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku Příspěvek na zvláštní pomůcku Průkaz osoby se zdravotním postižením Průkaz osoby se zdravotním postižením

16 Příspěvek na mobilitu Od 1 roku věku Od 1 roku věku Nároková opakující se dávka Nároková opakující se dávka nárok má osoba neschopná zvládat nárok má osoba neschopná zvládat základní životní potřeby v oblasti základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a opakovaně mobility nebo orientace a opakovaně se dopravuje nebo je dopravována se dopravuje nebo je dopravována

17 Příspěvek na zvláštní pomůcku Nárok má osoba, která má Nárok má osoba, která má - těžkou vadu nosného nebo - těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí; pohybového ústrojí; - těžké sluchové postižení; - těžké sluchové postižení; - těžké zrakové postižení - těžké zrakové postižení

18 Příspěvek na zvláštní pomůcku – na pořízení motorového vozidla Nárok má osoba: Nárok má osoba: - s těžkou vadou nosného nebo pohybového - s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí ústrojí - s těžkou nebo hlubokou mentální retardací - s těžkou nebo hlubokou mentální retardací charakteru dlouhodobě nepříznivého charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a její stav nevylučuje přiznání zdravotního stavu a její stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku tohoto příspěvku

19 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok Nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok

20 Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou u vedeny v příloze tohoto zákona Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou u vedeny v příloze tohoto zákona Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek stanoví prováděcí předpis – vyhláška č. 388/2011 Sb. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek stanoví prováděcí předpis – vyhláška č. 388/2011 Sb.

21 Průkaz osoby se zdravotním postižením Průkaz TP Průkaz TP Průkaz ZTP Průkaz ZTP Průkaz ZTP/P Průkaz ZTP/P

22 Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením: Osoby, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu Osoby, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu Osoba starší 1 roku, která z důvodu DNZS nezvládá základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace Osoba starší 1 roku, která z důvodu DNZS nezvládá základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace

23 Průkaz TP Průkaz TP osoby, které jsou dle zákona o sociálních službách pro účely příspěvku na péči závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost) osoby, které jsou dle zákona o sociálních službách pro účely příspěvku na péči závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost)

24 Průkaz ZTP osoby, které jsou dle zákona o sociálních službách pro účely příspěvku na péči závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) osoby, které jsou dle zákona o sociálních službách pro účely příspěvku na péči závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) Osoby starší 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty Osoby starší 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty

25 Průkaz ZTP/P osoby, které jsou dle zákona o sociálních službách pro účely příspěvku na péči závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) osoby, které jsou dle zákona o sociálních službách pro účely příspěvku na péči závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) osoby, u kterých bylo pro účely příspěvku osoby, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, s výjimkou osob hluchých mobility nebo orientace, s výjimkou osob hluchých starších 18 let starších 18 let

26 Nároky držitelů průkazů osob se zdravotním postižením Vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu Vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu Přednost při projednávání své záležitosti (neplatí pro nákup v obchodech, ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení, obstarání placených služeb) Přednost při projednávání své záležitosti (neplatí pro nákup v obchodech, ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení, obstarání placených služeb)

27 ZTP, ZTP/P Bezplatná doprava pravidelnými spoji v místní veřejné dopravě Bezplatná doprava pravidelnými spoji v místní veřejné dopravě Sleva 75% ve vnitrostátní vlakové a autobusové dopravě Sleva 75% ve vnitrostátní vlakové a autobusové dopravě

28 ZTP/P dále: dále: Bezplatná doprava průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě Bezplatná doprava průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě Bezplatná doprava vodícího psa u osoby úplně nebo prakticky nevidomé, nedoprovází-li ji průvodce Bezplatná doprava vodícího psa u osoby úplně nebo prakticky nevidomé, nedoprovází-li ji průvodce


Stáhnout ppt "Příspěvek na péči MUDr. Jarmila Lamková MUDr. Jarmila Lamková Ministerstvo práce a sociálních věci, Ministerstvo práce a sociálních věci, odbor posudkové."

Podobné prezentace


Reklamy Google