Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patologie gravidity porodu a puerperia

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patologie gravidity porodu a puerperia"— Transkript prezentace:

1 Patologie gravidity porodu a puerperia

2 Patologie gravidity Odchylky od fyziologického stavu u plodu nebo matky Mohou existovat samostatně – bez vlivu na druhého z dvojice Častěji ale souvislost a vzájemné narušení zdravotního stavu

3 a) Chorobné stavy plodu
Náchylnost počatého jedince ke vzniku morfologických nebo funkčních odchylek klesá s věkem zárodku. Čím diferencovanější, tím odolnější. Vodnatelnost plodových obalů a zmnožení plodových vod – nadměrné zmnožení amniové a alantoidní tekutiny v plodových vacích spolu s jejich vodnatelnými změnami. Příčinou mohou být krevní nebo cirkulační poruchy matky nebo choroby ledvin. Totéž je možné i u plodu Nejčastější u skotu – pozdější nápadné zvětšení objemu břicha.

4 a) Chorobné stavy plodu
Onemocnění placenty – nejčastěji zánět. Většinou u plodové u mateřské placenty. Velmi mírný se může vyhojit za cenu srůstu a tím následného zadržení lůžka. Většinou však odumření plodu a jeho vypuzení – plod se stal cizím tělesem v těle matky. Mírný stupeň se nedá poznat – pokročilejší zánět – příprava k předčasnému porodu. U hříbat někdy otočení nebo uskřinutí pupečního provazce kolem některé části těla mláděte – dlouhá pupeční šňůra a výrazný pohyb mláděte v dutině břišní.

5 a) Chorobné stavy plodu
Rané odumření zárodku – častější než se předpokládá – u skotu až 30 % zapuštěných plemenic v období 16 až 34 dnů po zapuštění. Embryo se ve většině případů vstřebá bez dalších následků pro příští plodnost, může však dojít i k zánětu s nevyléčitelnými změnami. Odumření plodu je vážnější – jeho následky pro zdravotní stav matky jsou těžší Ne vždy dojde k vypuzení – podle odolnosti matky a přítomnosti nebo absence mikrobů dojde k maceraci plodu nebo k jeho mumifikaci. Macerace- fermentativní rozklad těla plodu až na jeho kostru – tekutá kaše a v ní neuspořádané kosti. Plemenice často přenáší – k porodu dojde spontánně nebo je nutné porod vyvolat Většinou katarální zánět sliznice děložní, který přivodí vypuzení rozpadlého plodu. Pokud porod neproběhne – porodní cesty se uzavřou – pyometra

6 a) Chorobné stavy plodu
Mumifikace – u zvlášť konstitučně pevných zvířat –resorbce plodových vod i tekutin z měkkých částí těla plodu – zmenšení plodu a jeho impregnace minerálními látkami – při rektálním vyšetření nahmatáme tvrdý předmět Nejzávažnější je hnilobný rozklad (plynový emfyzem) – infikování těla plodu zárodky Často je příčinou přehlédnutí přípravy k porodu, vniknutí zárodků do těla plodu někdy i během dlouhé přípravy k porodu. Rychlý vývoj, zánětlivé změny porodních cest, vytéká zapáchající sekret, při vaginálním vyšetření šustivý pohmat.

7 b) Chorobné stavy matky
Graviditou je podmíněn výskyt řady onemocnění – poruchy pohlavního aparátu, poruchy látkové výměny Vchlípení a výhřez pochvy – časté zvláště při nedostatku pohybu u krav , koz i prasnic (zvláště starších) Příčinou je uvolnění zevních pohlavních orgánů ve stupni, který neodpovídá době gravidity Většinou ve druhé polovině březosti. Nejdříve jen částečné vchlípení stěny poševní ve stydké štěrbině při ležení, později zvětšení a zvláště při plném močovém měchýři vyhřezne mimo stydké pysky. Každému uvolnění věnovat pozornost – nebezpečí vniknutí infekce a ohrožení matky a plodu.

8 b) Chorobné stavy matky
Torze březí dělohy - dislokace v průběhu březosti – obvykle bez příznaků – je zjištěna až jako příčina nepokračujícího porodu Fyziologický otok vemene – předporodní edém dosahující značných rozměrů – zvláště u vysokoužitkových krav, ale i klisny před prvním porodem. Otok je nezánětlivý, studený, těstovitého charakteru, ve kterém zanikají struky. Často i na ventrální části břicha a zádi – překáží v pohybu – téměř není u zvířat na pastvě. Mládě není schopno uchopit struk a je nesnadné i dojení – nedokonalé vydojení –zánět. Neřešit jako zánět vemene – oddojením a protizánětlivými mastmi a masáží – spíš prevence – pohyb. Přetrvává-li otok – snížit napájení případně i výživu. Protizánětlivá opatření až při zánětu

9 b) Chorobné stavy matky
Ulehnutí po porodu – není nemoc, ale příznak. Příčinou může být: poškození kostí, šlach a svalů končetin, kolikové bolesti, nedostatečnost srdeční, celkové vyčerpání a únava, porušený metabolismus. Pokud dojde k poruše triasu, zvíře nežere, leží více jak 3 dny nebo více jak týden před termínem porodu – veterinář

10 c) Abnormity v trvání gravidity
Změny v morfologickém a funkčním uspořádání embrya, plodu nebo matky nad fyziologické rozmezí – odchylky v délce gravidity – kratší nebo delší Delší březost – zralý plod, ale nebezpečí poškození změnami nitroděložních podmínek – i odumření (především udušení) – vyvolat porod Kratší březost – předčasný porod nebo potrat

11 c) Abnormity v trvání gravidity
Předčasný porod – v takovém stádiu březosti, že pokud se mládě narodí živé má šanci přežít Potrat = porod mrtvého mláděte dříve jak: u klisny 2,5 měsíce krávy 2 měsíce ovce a kozy 1 měsíc prasnice 3 týdny králice 6 dnů před vypočteným datem porodu. Narodí-li se živé mládě, hovoříme o předčasném porodu.

12 c) Abnormity v trvání gravidity
Potraty: 1. infekční – a) specifické zárodky (pohlavní nákazy)-brucelóza,vibróza skotu, hřebčí nákaza b) nespecifické zárodky (sporadický potrat)- plísně a kvasinky, 2. neinfekční - a) funkční selhání pohlavního ústrojí (geneticky podmíněné) b) alimentární vlivy (jedy) c) mechanické vlivy (úrazy) d) souvislost s jinými chorobami (slintavka, červenka prasat)

13 d) Patologie porodu Překážky způsobené rodícím zvířetem
Úzká pánev matky – nedostatečný vývin pánve u jinak normálního jedince nebo u plemenic zapuštěných před fyzickou dospělostí, deformity po úrazu Zúžení vulvy a pochvy – vrozené nebo získané (po minulém obtížném porodu) –vazivová tkáň se neuvolní a neprosákne, i srůsty protilehlých stěn. Změny na děložním krčku - nedostatečné otevření + předčasný odtok plodových vod + hormonální příčiny. Všechno jsou to anomálie vyžadující náročné ošetření – neváhat!

14 d) Patologie porodu Překážky způsobené rodícím zvířetem
Dislokace obřezlé dělohy – otočení kolem podélné osy – řitní otvor a vulva vtaženy pod kořen ocasu – při vaginálním vyšetření spirálovité řasy na stěně poševní nebo děložní. Odchylky v porodních bolestech (frekvence a intenzita) – primárně slabé = od počátku porodu Sekundárně slabé = v průběhu obtížného porodu nebo při vypuzování posledních mláďat. Příliš silné – většinou druhotně jako příznak překážek ve vypuzení mláděte – změna až v trvalou křeč svalstva – vyčerpávající – poškození matky a smrt plodu v porodních cestách

15 d) Patologie porodu Překážky způsobené plodem
Absolutně velká mláďata – velké vzhledem k normálně vyvinutým porodním cestám matky Nenormální uložení plodu – poloha, postavení, držení – vaginální vyšetření při odchylce v průběhu porodu – dodržet hygienu!!! Sledovat- stupeň otevření děložního krčku – plynulý přechod do dutiny poševní – jinak znovu po 1 až 2 hodinách –kontrola uložení plodu. Pomoc při porodu – porodní provázky, uvolňování hráze – pokud nestačí pro vybavení plodu síla 2, max.3 pomocníků – zasunout tele zpět a volat veterináře.

16 e) Patologie puerperia
Puerperium – příležitost pro onemocnění pohl. aparátu i celkové Porod je velkou zátěží + otevření porodních cest + jejich poškození  nedovolit další zátěž z vnějšího prostředí Zvíře potřebuje čas pro navrácení do původního stavu, případně ještě posílit V puerperiu se rozhoduje o příští užitkovosti a plodnosti – řada morfologických a funkčních poruch začíná v puerperiu – nejen infekce pohl. ústrojí, ale i ovlivnění psychiky (labilní) –zasahuje do řízení vegetativních funkcí. Zatížení psychiky- zátěž řídících center – odchylky v reprodukčních funkcích –velkovýroba

17 Onemocnění pohl. ústrojí
Atonie dělohy – důsledek těžkého porodu – dvojčata, velký plod, +metabolické poruchy, nemoci CNS = stav kdy není dostatečná involuce dělohy. Na začátku puerperia se nepozná, později přetrvávající výtok očistek – lochie se hromadí v dutině děložní a přes krček děložní dochází k infekci – zánět endometria. Nemáme-li jistotu – vyšetřit –prevence problémů v dalších pohl. cyklech

18 Onemocnění pohl. ústrojí
Zadržení lůžka (přežvýkavci a klisny) – vážné komplikace na celkovém zdrav. stavu a následně snížení plodnosti (u prasnic bez problémů – rezistence) Zadržení – u klisna za 2, u krávy za 8, ovce a koza za 5 hod. Úplné nebo částečné – část lůžka ve štěrbině stydké, nebo vzhled lochií neodpovídá době po porodu – konzistence, barva, zápach Často poruchy celkového zdravotního stavu nejvážnější u klisen –za několik hodin vysoká horečka, rychlý dech a puls, smutná, - rychlá otrava krve nebo min. schvácení kopyt.

19 Onemocnění pohl. ústrojí
Zadržení lůžka Krávy – zřetelné – část lůžka ve štěrbině stydké, po 24 hod. intenzivní zápach Při lehání a vstávání pohyb lůžka dovnitř a ven –transport mikroorganismů – rozklad lůžka – záněty na sliznici pohl. ústrojí –podle odolnosti zvířete poškození zdraví Záchranou je včasná odborná pomoc – při poruchách zdravotního stavu při odchodu lůžka nebo pokud neodejde do 8 hodin.

20 Onemocnění pohl. ústrojí
Zadržení lůžka Důvody – mnoho faktorů, z nich jeden převažuje Pravidelné při atonii dělohy – nedostatečné kontrakce děložní stěny Placentitidy mírného stupně – nerozšířily se – neovlivnily plod ale došlo ke srůstům Zachycení vazivovým pruhem nebo cévou za stopku karunkulu Častější u konstitučně slabých zvířat Predispozičně působí podvýživa, dietetické chyby – karence minerálů, vitaminů stopových látek, závadná krmiva – retence sekundin Životní režim zvířat – stájový chov (dokonce vazný), extrémní užitkovost, klimatické vlivy (zima, suché léto)

21 Onemocnění pohl. ústrojí
Výhřez dělohy – po fyziologickém ale těžkém porodu Predispozicí je větší předporodní výhřez pochvy. K výhřezu dělohy dochází několik hodin po porodu především u krav. Častější u starších a užitkovějších zvířat, u klisen někdy silné nápinky. Ve štěrbině stydké vak naruby obrácené dělohy, na jehož povrchu je děložní sliznice. (částečný –část vsunuta do části dělohy uvnitř zvířete – neklid a sílící nápinky i po odchodu lůžka) Podchytit u stojícího zvířete do sterilního igelitu (u ležícího podložit) a volat veterináře

22 Onemocnění pohl. ústrojí
Všechna tato onemocnění jsou důsledkem nevyváženosti požadavků na zvířata a vytvoření odpovídajících podmínek – především exogenní vlivy. V chovech splňujících požadavky na výživu, ošetřování, ustájení, ochranu zdraví, sociální vztahy zvířat se téměř nevyskytují.

23 Onemocnění celková Onemocnění pohl orgánů jsou predispozicí – sledovat trias ještě po několik dnů – zvlášť při zvýšení teploty řešit – nebezpečí otravy. K celkovému onemocnění může dojít i po fyziologickém průběhu porodu – souvislost s hygienou prostředí Ulehnutí po porodu – symptom – mnoho příčin jako před porodem

24 Onemocnění celková Poporodní obrna – u vysokoužitkových krav – lehký porod, nechutenství, slabost zadních končetin – rychlé stupňování příznaků –ochrnutí zadních nohou (paréza) a kráva ulehne. Zprvu leží na břiše s podloženýma nohama, pak ztráta vědomí a leží na boku s hlavou k hrudníku –chladný povrch těla, teplota i pod 36 oC, bez ošetření úhyn do 24 hod. Příčinou je porušení metabolismu vápníku a hořčíku –Mg má narkotizační vliv. Lehký porod neinhibuje funkci vemene a tím vyplavování vápníku do mléka. Neoddojovat, přikrýt, případně nálev 200 až 300g černé kávy, veterinář. Prevence – úprava režimu chovu – posilovat úspornost metabolismu, pastva

25 Onemocnění celková Poporodní eklampsie – nejčastěji feny a prasnice
Výrazný neklid, vzrušení, křeče, poruchy vědomí – obdobné jako ulehnutí –nepodávat kofein Ulehnutí bez zjevných příčin –trias normální ale zvíře nevstává – často po spontánním porodu kdy mládě před vypuzením bylo dlouho v porodních cestách – maximální vychýlení křížové kosti a komprimování pleteně nervové – bolestivost –zvíře do 3 dnů vstane. Nezvedat za ocas.


Stáhnout ppt "Patologie gravidity porodu a puerperia"

Podobné prezentace


Reklamy Google