Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II."— Transkript prezentace:

1 Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II

2 Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz teorie směnného kurzu: zákon jediné ceny, parita kupní síly kurzové režimy měnové systémy

3 Definice směnného kurzu Směnný kurz = vyjádření hodnoty jedné měny v jednotkách jiné měny přímý kurzový zápis (přímá kotace): 25CZK/1EUR (obvyklé v ČR) nepřímý kurzový zápis (nepřímá kotace): 0,04EUR/1CZK (obvyklé v USA či UK) kurz dané měny je dán střetem nabídky a poptávky na devizovém trhu apreciace (revalvace) = zhodnocení národní měny depreciace (devalvace) = znehodnocení národní měny

4 Poptávka po národní (domácí) měně proč ekonomické subjekty (ať už domácí nebo zahraniční) poptávají domácí měnu? přímo vázáno na mezinárodní transakce: cizinci poptávají naši měnu proto, že poptávají české zboží (poptávka po koruně tvořena českým vývozem) cizinci poptávají naši měnu proto, že chtějí u nás investovat (poptávka po koruně tvořena přílivem zahraničního kapitálu do ČR) poptávka po koruně je funkcí množství CZK a směnného kurzu – vztah nepřímo úměrný, protože: s klesajícím kurzem CZK (s depreciací CZK) roste poptávané množství po českých vývozech a poptávané množství investic v ČR (z pohledu zahraničních investorů)

5 Poptávka po českých korunách CZK EUR/CZK D CZK 0,05 (20CZK/EUR) 0,04 (25CZK/EUR) Nepřímý kurzový záznam Zhodnocení CZK Q 1 czkQ 2 czk Znehodnocení koruny - zlevnění českých exportů+zatraktivnění investic do CZK - růst poptávaného množství CZK (vyšší vývozy+vyšší investice do ČR)

6 Změny poptávky po národní (domácí) měně Změny v reálné úrokové míře v domácí zemi ve srovnání se zemí zahraniční růst domácí úrokové míry (růst úrokové míry ve srovnání ze zahraničím) – vyšší reálná výnosnost domácích aktiv – růst poptávky po domácí měně (posun poptávky doprava) pokles domácí úrokové míry (pokles úrokové míry ve srovnání se zahraničím) – nižší reálná výnosnost domácích aktiv – pokles poptávky po domácí měně (posun poptávky doleva) Změny v cenové hladině v domácí zemi ve srovnání se zahraniční cenovou hladinou zvýšení zahraniční cenové hladiny proti domácí – zdražení zahraničního zboží proti domácímu – růst zájmu o domácí zboží – růst exportů – růst poptávky po domácí měně (posun poptávky doprava) zvýšení domácí cenové hladiny proti zahraniční – zdražení domácího zboží proti zahraničí – pokles zájmu o ně – pokles exportů – pokles poptávky po domácí měně (posun poptávky doleva) Další faktory zahraniční důchod, preference zahraničních subjektů…

7 Změny poptávky po českých korunách CZK EUR/CZK D CZK Růst úrokové míry v ČR proti eurozóně Zvýšení cenové hladiny v eurozóně ve srovnání s ČR Růst poptávky po českém zboží ze strany občanů eurozóny D´ CZK

8 Nabídka národní (domácí) měny proč ekonomické subjekty (ať už domácí nebo zahraniční) nabízejí domácí měnu? přímo vázáno na mezinárodní transakce: domácí subjekty nabízejí naši měnu proto, že poptávají zahraniční zboží (nabídka korun tvořena českým dovozem) domácí i zahraniční subjekty nabízejí naši měnu proto, že chtějí investovat v zahraničí (nabídka korun tvořena odlivem kapitálu z ČR do zahraničí) nabídka korun je funkcí množství CZK a směnného kurzu – vztah přímo úměrný, protože: s rostoucím kurzem CZK (s apreciací CZK) roste poptávka po dovozech do ČR (nabízené množství CZK) a poptávka po investicích do zahraničí (nabízené množství CZK) – domácí i zahraniční subjekty se zbavují českých korun

9 Nabídka českých korun CZK EUR/CZK S CZK 0,05 (20CZK/EUR) 0,04 (25CZK/EUR) Nepřímý kurzový záznam Zhodnocení CZK Q 1 czk Q 2 czk Znehodnocení koruny – zdražuje české importy (zboží z eurozóny) – klesá nabízené množství českých korun – není třeba tolik korun směnit za eura na zaplacení za zboží dovezené z eurozóny; činí investice v ČR více atraktivní (koruna relativně levná) – investoři se „zbavují“ (nabízejí) českých korun méně

10 Změny nabídky měny Změny v reálné úrokové míře v zemi ve srovnání se zemí zahraniční zvýšení domácí úrokové míry (růst úrokové míry ve srovnání ze zahraničím) – roste reálná výnosnost domácích aktiv – je investováno doma – pokles nabídky domácí měny (posun nabídky doleva) pokles domácí úrokové míry (pokles úrokové míry ve srovnání se zahraničím) – klesá reálná výnosnost domácích aktiv – roste nabídka domácí měny (posun nabídky doprava) Změny cenových hladin v domácí zemi a v zahraničí pokles domácí cenové hladiny proti zahraniční – zdražení zahraničního zboží proti domácímu – pokles zájmu o dovozy – pokles nabídky domácí měně (posun nabídky doleva) růst domácí cenové hladiny proti zahraniční – zdražení domácího zboží proti zahraničí – růst zájmu o dovozy – růst nabídky domácí měny (posun nabídky doprava) Další faktory domácí důchod, preference domácích subjektů…

11 Změny nabídky českých korun CZK EUR/CZK S CZK S´ CZK Růst úrokové míry v eurozóně proti ČR Zvýšení cenové hladiny v ČR ve srovnání s eurozónou Růst poptávky po dovozech z eurozóny ze strany českých občanů

12 Utváření směnného kurzu na devizovém trhu CZK EUR/CZK D CZK 0,04 (25CZK/EUR) Nepřímý kurzový záznam Zhodnocení CZK Q*czk 0,05 (20CZK/EUR) 0,03 (33,3CZK/EUR) E Nedostatek CZK S CZK Přebytek CZK

13 Změna směnného kurzu CZK EUR/CZK D CZK 0,04 (25CZK/EUR) Předpokládejme, že výnosnost českých aktiv výrazně vzroste nad úroveň v eurozóně (vzroste úrokový diferenciál) – vzroste poptávka po korunách ze strany zahraničních investorů Zhodnocení CZK Q*czk 0,05 (20CZK/EUR) E S CZK D´ CZK Q´czk E'

14 Změna měnového kurzu CZK EUR/CZK D CZK 0,04 (25CZK/EUR) Předpokládejme, že cenová hladina ČR vzrostla oproti eurozóně – české domácnosti se zbavují korun (zvyšují jejich nabídku), protože začnou preferovat zboží z eurozóny Znehodnocení CZK Q*czk 0,033 (30CZK/EUR) E S CZK Q´czk S´ CZK E'

15 Nominální vs. reálný kurz

16 měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné. přímé kótování: 25,00 CZK = 1 EUR nepřímé kótování: 0,04 EUR = 1 CZK měnové kurzy jsou determinovány nabídkou a poptávkou po zahraniční měně, které odrážejí změny na běžném a finančním účtu platební bilance......tj. to, co jsme dělali doposud Nominální měnový kurz

17 Nominální měnový kurz CZK (1991-2008) Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

18 Nominální vs. reálný měnový kurz nominální měnový kurz - kurz, při kterém může jednotlivec směnit měnu jedné země za měnu jiné země. nominální kurz nám však neříká, jak se vyvíjí kupní síla té které měny oproti měně druhé: reálný měnový kurz potom chápeme jako cenu měny vyjádřenou ve zboží......reálný kurz nám říká: kolik zboží a služeb si můžeme skutečně pořídit za jednotku dané měny

19 Reálný měnový kurz R = E.P*/P R….reálný měnový kurz E…nominální měnový kurz P….cenová hladina domácí P*...cenová hladina zahraničí reálný měnový kurz tedy závisí na nominálním měnovém kurzu a na cenách zboží v obou zemích. reálný devizový kurz představuje významný ukazatel exportní konkurenceschopnosti země.

20 Reálný měnový kurz CZK/EUR 20002008 Nominální kurz3624 Cenový hladina/koš EU (v EUR) 100120 Cenový hladina/koš ČR (v CZK) 16251950 Reálný kurz2,221,48 V roce 2000 bylo třeba na získání 1 komoditního koše v eurozóně vynaložit 2,22 reprezentativního koše z ČR, zatímco v roce 2008 už jen 1,48 českého reprezentativního koše – CZK tak reálně posílila

21 Dlouhodobé posilování reálného kurzu CZK/EUR 1995-2008 Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

22 Rozklad dlouhodobé apreciace reálného kurzu CZK/EUR na příspěvek: a) apreciace nominálního kurzu b) vyšší inflace v ČR oproti eurozóně Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

23 Reálný měnový kurz a čistý vývoz reálný měnový kurz vyjadřuje relativní konkurenční schopnost zboží na trzích vliv změn reálného kurzu na čistý vývoz, lze vyjádřit vlivem jeho komponent (cenový efekt) čistý vývoz a změna domácí P čistý vývoz a změna zahraniční P f

24 Vztah reálného kurzu a čistých vývozů NX

25 Determinace měnového kurzu faktory ovlivňující nabídku a poptávku na měnovém trhu krátké období → rozdíly v úrokových sazbách → úroková parita dlouhé období → rozdíly v cenových hladinách → parita kupní síly

26 Úroková parita úroková parita = měnový trh je v rovnováze, když jsou očekávané míry výnosnosti domácích i zahraničních aktiv stejné. i CZK = i EUR + ∆E e pokud se míra výnosnosti korunových aktiv rovná míře výnosnosti eurových aktiv + očekávané procentní změně měnového kurzu CZK/EUR pokud: i CZK > i EUR + ∆E e, pak koruna bude posilovat, protože je atraktivnější než EUR pokud: i CZK < i EUR + ∆E e, pak koruna bude oslabovat, protože je méně atraktivní než EUR

27 Krátkodobý úrokový diferenciál ČR (%) Zdroj: Makroekonomická prognóza MF ČR 2009

28 Zákon jedné ceny na efektivních trzích musí mít identické zboží identickou cenu arbitráže obchodníků vyrovnávají cenu téhož zboží na územně vzdálených trzích aplikace: finanční produkty, obchodovatelné zboží odchylky: neobchodovatelné zboží (služby), transakční náklady (náklady arbitráží)

29 Teorie parity kupní síly (PPP) teorie PPP je zákonem jedné ceny vztaženým na veškeré zboží a služby. Absolutní verze teorie PPP: E = P/P f E….nominální měnový kurz P….domácí cenová hladina (v domácí měně) P f …zahraniční cenová hladina (v zahraniční měně) Pozn. R = 1, jelikož R = E*P f /P

30 Relativní verze teorie PPP změna měnového kurzu je dána rozdílem mezi změnami cenových hladin doma a v zahraničí e = π – π f neboli: o kolik procent se musí změnit nominální kurz, aby se reálný kurz rovnal 1, tj. aby nastala parita kupní síly pokud např.: π ČR = 10 %, π EA = 5 %, pak se kurz CZK musí změnit o 10 – 5 = 5 %, čili musí depreciovat (oslabit) o 5 % pokud např.: π ČR = 10 %, π EA = 13 %, pak se kurz CZK změnit o 10 – 13 = – 3 %, čili musí apreciovat (posílit) o 3 %.

31 Kurzová politika - režimy měnových kurzů 1. Režim se společnou měnovou jednotkou 2. Režim měnového výboru (currency board) 3. Režim pevného měnového kurzu 4. Režim pevného měnového kurzu s cílovou zónou 5. Režim posuvného zavěšení (crawling peg) 6. Režim řízeného plování 7. Režim nezávislého plování

32 Historie měnových systémů 1. Zlatý standard (1870-1914) 2. Meziválečná nestabilita (1918-1939) 3. Bretton-Woods (1945-1971) 4. Flexibilní měnové kurzy (1971-


Stáhnout ppt "Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II."

Podobné prezentace


Reklamy Google