Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice č íslo 01/2009 8.2.2009 ro č ník 12. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, v hektickém závěru loňského roku určitě většině z Vás.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice č íslo 01/2009 8.2.2009 ro č ník 12. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, v hektickém závěru loňského roku určitě většině z Vás."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice č íslo 01/2009 8.2.2009 ro č ník 12. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, v hektickém závěru loňského roku určitě většině z Vás unikla poměrně nicotná zprávička z posledního zasedání ZO a to schválení „Místního programu obnovy venkova obce Vilice na období 2009 – 2015“. Rád bych se k tomuto programu, alespoň velmi krátce, vrátil. V minulosti byl vždy tento program obnovy schvalován na čtyřleté období a víceméně alibisticky v něm bylo načrtnuto pár základních bodů, které měly určovat směr kam by se měl vývoj v obci ubírat. Obsah, málokdy textem zaplňující jednu stránku, byl proto velmi strohý, sestaven tak aby se pod uvedené názvy akcí nechaly „schovat“ i projekty, které v době schvalování ještě nebyly známé, což se také dělo. Nedávno schválený program obnovy je dokument, v porovnání s těmi minulými, naprosto odlišný. Jednak je na sedmileté období, takže bude programově zavazovat ještě zastupitelstva dvou dalších volebních období. Dlouhodobý plán byl zvolen hlavně proto aby se co nejvíce časově kryl s ostatními navazujícími skutečnostmi. Zejména jde o dotační programy ze strukturálních fondů EU, které budou končit v roce 2013, „Územním plánem“, který má zpravidla platnost 10 let, dále „10tiletým plánem rozvoje vodohospodářské infrastruktury“, který se momentálně zpracovává, „Pasportem místních komunikací“, který by měl být hotov také letos, atd. Vyhlašovatelé dotačních titulů, a to napříč všemi odvětvími, neustále mění podmínky jejich přidělování, všeobecně lze říci, že se pravidla pro žadatele stále přitvrzují. Např. již nyní není možno žádat o dotace pokud daný projekt nefiguruje přesně vymezen v „Programu obnovy venkova“ a je lhostejno zda se jedná o akci za pár tisícovek či desítek miliónů. Z těchto důvodů jsme se snažili, aby náš program obnovy byl co možná nejkomplexnější i když odhadnout potřeby obce a jejích obyvatel na 7 let dopředu bylo těžké. Tento dokument na 15ti stránkách podrobně popisuje 79 projektů, které by měly být zastupiteli a to jak nynějšími, tak budoucími, prosazovány. U každého z projektů je analýza současného i finálního stavu, termín realizace a možnost financování. Jak se s těmito projekty „popereme“ a na kolik procent budeme při jejich realizaci úspěšní ukáže až čas. Osobně věřím, že co nejvíce. Každopádně všem doporučuji si tento dokument přečíst, určitě si Vaši pozornost zaslouží. Ke stažení je na webových stránkách obce a k zapůjčení na obecním úřadě. M.Břenda letos budou ještě následovat témata „Jaro“, „Léto“ a „Podzim“. Uzávěrka každého kola bude po skončení daného ročního období. Soutěže se mohou zúčastnit pouze občané Vilic, nebo lidé s nějakou prokazatelnou vazbou na obec. Fotografie přijímá na CD M. Břenda. Možno zasílat též e- mailem na m.brenda@email.cz - Počet snímků od jednoho autora se zvyšuje na 5! Všichni, kteří zašlou své foto do soutěže, dávají automaticky souhlas k využití těchto fotografií pro obecní účely včetně jejich zveřejnění. Z nejlepších snímků budou vytvořeny laminované zvětšeniny a časem použity jako trvalá výzdoba zrekonstruovaného „Kremlu“. První tři místa v každé kategorii budou opět ohodnoceny věcnými cenami i když tentokrát půjde spíše o ceny symbolické, ale pro ceny přece nefotografujeme, že? Do celého nadcházejícího roku Vám přeji pevnou ruku a dobré světlo. Cyklistická dovolená 2009. Jako již tradičně i letos vyráží viličti cyklisté a příznivci cyklistiky na svoji 16ti denní zahraniční dovolenou. Letos se jede v termínu 20.6 – 5.7. a cílem cesty je Kalábrie (jižní Itálie) s dvoudenním výletem na Liparské ostrovy. Cena zájezdu je 8.100 Kč. Bližší informace u M.Břendy. Poplatky za popelnice a psy. Upozorňujeme, že výše zmíněné poplatky se již vybírají a jejich splatnost končí 31.3.2009. Výše poplatků zůstává nezměněna. U popelnic je to 400 Kč za osobu a rekreační objekt a 50 Kč ze psa. Maškarní ples a průvod. Výbor SDH si Vás dovoluje tímto pozvat na tradiční Maškarní ples, který se koná v pátek 20.2. a v neděli 22.2. do Maškarního průvodu, kde rádi uvítáme Vaši aktivní účast. Za Vaši přízeň, vyjádřenou věcnými dary do tomboly (vybírá Jiří Bednář st.) SDH předem děkuje. Zájezd do vinného sklípku. Tradiční zájezd na jižní Moravu se letos pro malý zájem účastníků neuskuteční. Foto soutěž. Jak jsem slíbil v minulé Polnici, vracím se s podrobnostmi k této soutěži. Momentálně vyhlášené téma je „Zima“. Jak jste se asi dovtípili,

2 Ozelenění obce. V uplynulých dvou letech obec získala do svého majetku množství pozemků, vesměs komunikací a přilehlých ploch. Mnohé z nich jsou ve velmi žalostném stavu. V rámci zlepšení estetického vzhledu obce a jejího okolí byl proto vypracován komplexní projekt „Ozelenění obce“, který v šesti etapách řeší všechny veřejné prostory. Součástí tohoto projektu je i celkem masivní výsadba nové zeleně. Což ovšem neznamená, že se stávající stromy a keře odstraní a na jejich místo vysadí nové. V přípravě projektu byla nejdříve provedena inventura všech dřevin v daných lokalitách a následně vypracován výsadbový plán. Proč o tom vlastně píši? V dobách nedávno minulých, kdy tyto pozemky ještě vlastnil stát, potažmo kraj, bylo normální, že se vlastník o svůj majetek v podstatě nestaral. Na jeho místo nastoupil shánčlivý vilický občan, který si údržbou těchto porostů jednak utvářel své okolí k obrazu svému, jednak nezanedbatelným způsobem vylepšovat svoji zásobu paliva. Že náš průměrný občan a zahradní architekt nemají na danou problematiku stejný pohled je věc naprosto zřejmá. Co pro jednoho je náletový bezcenný strom nebo roští, vhodné tak Dne 12.ledna 2009 oslavil pan Bohumil Průša z Vilic 83. výročí svého narození, 24.ledna oslavila paní Miloslava Švecová z Hrnčíř 80.výročí svého narození a 28.ledna slavila paní Vlasta Vaněčková z Vilic při příležitosti 65.výročí svého narození. Všem jubilantům blahopřejeme. 1.místo ve foto soutěži „Dovolená a volný čas“ získal tento snímek – Oldřichovský rybník Z obecního archívu Jako pozvánka do maškarního průvodu je tentokráte fotografie z roku 1968 akorát do kotle, je pro jiného cenná dřevina. Z těchto důvodů proto žádám všechny občany, aby se nadále vyvarovali jakéhokoliv zásahu do porostů, zejména v lokalitách: okolí hřiště, cesta k vilickému vodojemu, třešňová alej, atd. Loni nám někdo v úvozu pod vodojemem porazil dub o průměru asi 20cm. Jelikož to už bylo po inventuře, bude se muset na jeho místě vysadit nový a to min. 4 – 6 m vysoký. Cena takovéhoto stromu se pohybuje v řádech desetitisíců Kč. Bohužel nejde dělat, že tam žádný nerostl nebo tak podobně. Dotační politika je neúprosná a detailní dodržování projektů naprosto bezpodmínečné.


Stáhnout ppt "Vilická polnice č íslo 01/2009 8.2.2009 ro č ník 12. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, v hektickém závěru loňského roku určitě většině z Vás."

Podobné prezentace


Reklamy Google