Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTLANA HANUŠOVÁ NAĎA VOJTKOVÁ JIHLAVA 10. 2. 2012 Hlavní principy CLIL CLIL v zahraničí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTLANA HANUŠOVÁ NAĎA VOJTKOVÁ JIHLAVA 10. 2. 2012 Hlavní principy CLIL CLIL v zahraničí."— Transkript prezentace:

1 SVĚTLANA HANUŠOVÁ NAĎA VOJTKOVÁ JIHLAVA 10. 2. 2012 Hlavní principy CLIL CLIL v zahraničí

2 CLIL v české školní praxi Publikace, která mapuje celý projekt Vycházíme z desatera domněnek a faktů, se kterými jsme se v průběhu projektu setkaly Interpretujeme jednotlivé principy CLIL výuky pro náš specifický kontext

3 Vím, co znamená zkratka CLIL Content and Language Integrated Learning (Integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu) Historicky známý koncept výuky, nový termín použit v r. 1994 CLIL uplatňován různě, definován a dokumentován v řadě evropských i světových publikacích (např. Eurydice 2006)

4 Výuka metodou CLIL musí být vedena v cizím jazyce Nemusí a neměla by být CLIL není bilingvní vzdělávání Mateřský jazyk je důležitou součástí výuky CLIL

5 U výuky metodou CLIL je přesně stanoveno, kolik procent výuky je vedeno v mateřském jazyce a kolik v cizím Uplatnění metody CLIL vychází vždy z lokálního kontextu Výzkumy ukazují, že efektivita výuky jazyka i předmětu stoupá, pokud se cizí jazyk využívá alespoň ve 25% celkového objemu výuky (Pavesi a kol. 2001)

6 Výuka metodou CLIL nahrazuje běžné hodiny cizího jazyka Nenahrazuje. V hodinách cizího jazyka je primárním cílem výuka jazyka Hodiny CLIL jsou vedeny učitelem nejazykového předmětu, který často není učitelem jazyka V CLIL hodinách jazyk slouží jako nástroj nikoliv jako cíl výuky

7 Výuka metodou CLIL spočívá v tom, že v hodině cizího jazyka učitel probírá látku z jiného předmětu V hodinách cizího jazyka učitelé často využívají obsah ke smysluplnému zprostředkování jazykové výuky. Primárním cílem výuky je však výuka jazyka. Učitelé jazyka používají mezipředmětové vztahy k produkci jazyka

8 Na vysokých školách v ČR je výuka metodou CLIL běžná V kontextu VŠ se nehovoří o CLIL výuce, ovšem řada vysokých škol metody CLIL využívá. Studenti např. studují z cizojazyčné literatury, pracují s cizojazyčnými zdroji, komunikují v rámci výuky se studenty ze zahraničí atd.

9 Při výuce CLIL by měli být ve třídě vždy dva učitelé – učitel cizího jazyka a učitel odborného předmětu Spolupráce učitelů je velmi důležitá součást výuky CLIL Týmová výuka má své nesporné klady, ale přináší i možné problémy (př. Lasagabaster a Sierra, 2010)

10 Výuku metodou CLIL může realizovat pouze učitel, který dokonale ovládá cizí jazyk Dokonalé ovládání cizího jazyka je velkou výhodou, ale není realitou v českém kontextu CLIL lze uplatňovat postupně. Lze začít s aktivitami, které učitel s nižší jazykovou vybaveností zvládne (např. krátké jazykové sprchy, poskytnutí studijního materiálu v cizím jazyce atd.) Je však důležitá spolupráce mezi učiteli a další systematické vzdělávání v oblasti jazyka

11 Jediným cílem výuky metodou CLIL je zlepšit cizojazyčné dovednosti žáků CLIL výuka vychází z dvojích cílů (obsahových a jazykových), velice důležitou součástí výuky je však také rozvoj učebních dovedností a strategií 4 základní součásti CLIL výuky (4Cs): Content (Obsah), Communication (Komunikace), Cognition (Rozvoj myšlení) a Culture (Kulturní aspekty)

12 Začneme-li s CLILem, musíme změnit své výukové postupy Tradiční frontální výuka není slučitelná s CLILem CLIL patří k výrazně konstruktivistickým přístupům se silnou orientací na proces učení CLIL klade zvýšené nároky na přípravu učitele CLIL přináší nové příležitosti ve vzdělávání, vede učitele k inovacím a k intenzivnější interakci ve výuce

13 Zahraniční zkušenosti Španělsko – CLIL na 1. stupni škol v sociálně znevýhodněných lokalitách Kypr – dobrý příklad postupného zavádění CLILu Finsko – jasně stanovené podmínky pro školy s výukou CLIL


Stáhnout ppt "SVĚTLANA HANUŠOVÁ NAĎA VOJTKOVÁ JIHLAVA 10. 2. 2012 Hlavní principy CLIL CLIL v zahraničí."

Podobné prezentace


Reklamy Google