Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 JE – jaderne elektrarny 30.10.2007. JE – Jaderné elektrárny 2 1 DDZ, rozdělení elektráren, Princip výroby elektřiny, 2 Objev elektronu, Historie JE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 JE – jaderne elektrarny 30.10.2007. JE – Jaderné elektrárny 2 1 DDZ, rozdělení elektráren, Princip výroby elektřiny, 2 Objev elektronu, Historie JE."— Transkript prezentace:

1 1 JE – jaderne elektrarny 30.10.2007

2 JE – Jaderné elektrárny 2 1 DDZ, rozdělení elektráren, Princip výroby elektřiny, 2 Objev elektronu, Historie JE 3 Zakladní rozdělení JE 4 Vazebná energie jádra, základní jaderné reakce 5 Základní prvky JE

3 JE – Jaderné elektrárny 3 DDZ Poslední data z 10. hodiny dne 29.10.2007

4 JE – Jaderné elektrárny 4 Rozdělení elektráren -tepelné -vodní -JE-jaderné -větrné, fotovoltaické

5 JE – Jaderné elektrárny 5 Princip práce tepelné elektrárny 1Princip výroby elektřiny

6 JE – Jaderné elektrárny 6 21898 – objev elektronu  1900 – George Johnstone Stoney – název elektron J. J. Thomson (1856-1940)

7 JE – Jaderné elektrárny 7  1898 – pudinkový model atomu: J. J. Thomson J. J. Thomson (1856-1940)

8 JE – Jaderné elektrárny 8 E. Fermi uvedl první jaderný reaktor na světě do kritického stavu v r. 1942 (1)

9 JE – Jaderné elektrárny 9 Rok 1954 - první jaderná elektrárna na světě v OBNINSKU o výkonu 5 MWe

10 JE – Jaderné elektrárny 10

11 JE – Jaderné elektrárny 11 Jaderné elektrárny ve Světě

12 JE – Jaderné elektrárny 12 Současný stav reaktorů JE

13 JE – Jaderné elektrárny 13 Varný reaktor- Jednookruhová JE Tlakovodní reaktor- Dvouokruhová JE 3. Základní rozdělení JE-jaderných elektráren

14 JE – Jaderné elektrárny 14 Podle různých hledisek:  účelu použití,  průměrná energie neutronů při štěpení,  konzistence a koncentrace jaderného paliva,  druh moderátoru,  geometrické uspořádání paliva a moderátoru v aktivní zóně,  druh chladiva v aktivní zóně. 3. Základní rozdělení JE-jaderných elektráren

15 JE – Jaderné elektrárny 15 4 Energie Jádra Vazební Energie A.EinsteinE=m.c 2

16 JE – Jaderné elektrárny 16 Možnost získání enerrgie: Štěpením- Těžká jádra Fúzí (sloučováním) -lehkých jader

17 JE – Jaderné elektrárny 17 1869 Mendělejev Dimitrij Ivanovič Mendělejev (1834-1907) Periodická soustava prvků

18 JE – Jaderné elektrárny 18 5 Základní prvky JE Okruhy -Primární -Sekundární

19 JE – Jaderné elektrárny 19 Typické parametry reaktoru VVER-1000: obohacení U izotopem 235 U: 3.1% až 4.4% rozměry aktivní zóny: 3 m průměr a 3,5 m výška tlak vody: 15,7 MPa teplota vody na výstupu reaktoru: 324°C účinnost elektrárny: 32,7% množství paliva v reaktoru: 60 až 80 tun UO 2

20 JE – Jaderné elektrárny 20 1. stínění 2. nádoba reaktoru 3. výstup chladiva 4. regulační tyč 5. palivový článek 6. vstup chladiva 7. moderátor Schéma jaderného reaktoru

21 JE – Jaderné elektrárny 21 Principiální schéma jaderného reaktoru Reaktor JE Temelín

22 JE – Jaderné elektrárny 22 Tepelný jaderný reaktor JE Temelín JE Temelín 1-pohon svazkové řídící tyče, 2-víko tlakové nádoby reaktoru, 3-vývody vnitroreaktorového měření, 4-ochranná trubka svazkové tyče, 5-palivové kazety, 6-plášť aktivní zóny, 7-tlaková nádoba reaktoru

23 JE – Jaderné elektrárny 23 Co se děje v tepelném jaderném reaktoru ?

24 JE – Jaderné elektrárny 24 Vazebná energie Jádra

25 JE – Jaderné elektrárny 25 Princip práce jaderné elektrárny 3Základní rozdělení JE

26 JE – Jaderné elektrárny 26 Palivová kazeta reaktoru VVER-1000

27 JE – Jaderné elektrárny 27 Palivová tableta reaktoru VVER-1000

28 JE – Jaderné elektrárny 28 Tab1 Rozdělení energie uvolněné při štěpení 235 U. 1 - Glasstone-Edlund, 2 - Murray (doporučené hodnoty), 3 - Meghreblian, 4 - Weinberg-Wigner. Forma uvolněné energie [MeV]1234 Kinetická energie štěpných produktů 162167165±15167±5 Okamžité gama záření6756±1 Kinetická energie štěpných neutronů 6555 Záření při rozpadu štěpných produktů Gama záření 5666±1 Beta záření 5558±2 Neutrino11 12±2 Celková energie uvolněná při štěpení jednoho jádra 235 U 195201197±15204±11

29 JE – Jaderné elektrárny 29 JE Dukovany 4 bloky VVER 440 - vodou chlazený, vodou moderovaný energetický reaktor s tepelným výkonem 1375 MW a elektrickým výkonem 440 MW hlavní komponenty elektrárny (reaktor, parogenerátory, turbíny) jsou vyrobeny českými firmami (Škoda, Vítkovice) dodávala do sítě více než 20% el. energie vyrobené v ČR (před Temelínem) palivem je UO 2 s průměrným obohacením 3.82% o štěpitelný izotop uranu 235 U

30 JE – Jaderné elektrárny 30

31 JE – Jaderné elektrárny 31 JE Temelín Základní časová data 1979 - investiční záměr 1985 - zpracován projekt 1987 - zahájena výstavba provozních objektů 10. června 2002 - zku š ebn í provoz prvn í ho bloku 18. dubna 2003 - zku š ebn í provoz druhého bloku uveden í m dvou temel í nských bloků do zku š ebn í ho provozu se zvý š il pod í l výroby jaderných zdrojů akciov é společnosti ČEZ na 45 %

32 JE – Jaderné elektrárny 32 JETE - technické parametry

33 JE – Jaderné elektrárny 33 Jaderná elektrárna Temelín

34 JE – Jaderné elektrárny 34 Letecký snímek JE Temelín

35 JE – Jaderné elektrárny 35 Schéma jaderné elektrárny Temelín s tepelným jaderným reaktorem Obr. 1.2

36 JE – Jaderné elektrárny 36 Schéma výrobní jednotky jaderné elektrárny 1.hlavní výrobní blok 2. chladící věž

37 JE – Jaderné elektrárny 37 Schéma výrobní jednotky jaderné elektrárny 1.hlavní výrobní blok 2. chladící věž 3. kontejnment 4. sekundární okruh 5. transformátor

38 JE – Jaderné elektrárny 38 Schéma výrobní jednotky jaderné elektrárny 1.hlavní výrobní blok 2. chladící věž 3. kontejnment 4. sekundární okruh 5. transformátor 6. reaktor 7. parogenerátor 8. čerpadlo 9. turbína 10.generátor 11.kondenzátor 12.chlazení napájecí vody

39 JE – Jaderné elektrárny 39 informace o parametrech na 1. bloku dnes 29. 10. 2007 v 09:45 hodin: blok je v provozním režimu ……1 - výkonový stav výkon reaktoru - …………………100 % výkon turbogenerátoru - ………1012 MWe výroba elektřiny od začátku roku: 3 696 637 MWh Informace o parametrech na 2. bloku dnes 29. 10. 2007 v 09:45 hodin: blok je v provozním režimu……1- výkonový stav výkon reaktoru -……………….. 100 % výkon turbogenerátoru - ………1011 MWe výroba elektřiny od začátku roku: 5 551 393 MWh

40 JE – Jaderné elektrárny 40 Komponenty primárního okruhu ETE

41 JE – Jaderné elektrárny 41 Strojovna 1. Výrobního bloku ETE

42 JE – Jaderné elektrárny 42 Výstavba kontejnmentu reaktoru VVER-1000

43 JE – Jaderné elektrárny 43 Palivová kazeta VVER-1000

44 JE – Jaderné elektrárny 44 Bazén použitého (vyhořelého) paliva

45 JE – Jaderné elektrárny 45 Transportní a skladovací kontejner ŠKODA 440/84

46 JE – Jaderné elektrárny 46 Mezisklad použitého (vyhořelého) paliva v EDU

47 JE – Jaderné elektrárny 47 Poruchy a havárie v jaderné energetice

48 JE – Jaderné elektrárny 48 Rozdělení jednotlivých typů energetických jaderných reaktorů do jejich generací

49 JE – Jaderné elektrárny 49 shrnuti 1 Princip výroby elektřiny, DDZ, rozdělení elektráren 2 Objev elektronu, Historie JE 3 Zakladní rozdělení JE 4 Vazebná energie jádra, základní jaderné reakce 5 Základní prvky JE

50 JE – Jaderné elektrárny 50


Stáhnout ppt "1 JE – jaderne elektrarny 30.10.2007. JE – Jaderné elektrárny 2 1 DDZ, rozdělení elektráren, Princip výroby elektřiny, 2 Objev elektronu, Historie JE."

Podobné prezentace


Reklamy Google