Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval Ing. Jan Weiser Optimální naložení kontejneru ISO 1C.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval Ing. Jan Weiser Optimální naložení kontejneru ISO 1C."— Transkript prezentace:

1 Zpracoval Ing. Jan Weiser Optimální naložení kontejneru ISO 1C

2 Zadání S využitím následujících informací vypo č ti celkové množství lahvového piva (O,5 l) uloženého v p ř epravce, které je možno p ř epravit v kontejneru ISO 1C, když k manipulaci využijeme naložení p ř epravek na Euro paletu?

3 Základní informace P ř epravka (slangov ě také basa) je manipula č ní prost ř edek pro transport a skladování menšího množství zboží, p ř edevším v maloobchod ě. Základní požadavek na p ř epravky je možnost jejich snadného automatizovaného pln ě ní zbožím, stohování a ukládání na palety. Tyto vlastnosti lze dob ř e demonstrovat na oblíbených p ř epravkách pro pivní lahve. paletypivní lahve

4 Základní informace P ů dorys č eských pivních p ř epravek je 400x300x300 mm, aby je bylo možné skládat na Europalety s rozm ě rem 1200x800 mm a výška 144 mm. Typizovaná pivní p ř epravka pojme 20 lahví piva o obsahu 0,5 litru. Sou č asn ě musí p ř epravka umož ň ovat ru č ní manipulaci jediným č lov ě kem. P ř epravky tedy mají jak otvory, za které je zvedají balící stroje v pivovarech, tak vhodn ě umíst ě né otvory pro pohodlnou ru č ní manipulaci. Tvar obruby dna p ř epravky i horního okraje je zvolen tak, aby do sebe jednotlivé p ř epravky snadno zapadly.Europaletypivalitrubalící stroje pivovarech

5 Euro-paleta Paleta je základem jednotného zp ů sobu ukládání materiál ů. Je ur č ena pro manipulaci, dopravu, distribuci a skladování tém ěř všech produkt ů. Paleta je za ř azena podle Č SN 26 9110 – evropská d ř ev ě ná č ty ř cestná prostá paleta – EUR – s rozm ě ry 800 x 1200 mm. P ř i stohování m ů že být každá maximáln ě zatížená paleta ve spodní vrstv ě ješt ě dodate č n ě zatížena b ř emenem (tj. loženými paletami) o maximální hmotnosti 4000 kg, pokud tato zát ě ž doléhá celou plochou op ě rné podlahy na urovnaný, vodorovný a tuhý povrch b ř emena uloženého na palet ě ve spodní vrstv ě.

6 Kontejner ISO 1C

7 ZPŮSOB PLNĚNÍ KONTEJNERU ISO 1C, 1CC A) paletami EUR - 800 x 1.200 mm Po č et palet celkem: 11 palet v jedné vrstv ě 22 palet ve dvou vrstvách Využití plochy kontejneru: 78,5 % B) paletami 1.000 x 1.200 mm Po č et palet celkem: 10 palet v jedné vrstv ě 20 palet ve dvou vrstvách Využití plochy kontejneru: 88,8 %

8 ZPŮSOB PLNĚNÍ KONTEJNERU ISO 1C, 1CC

9 Ukládání přepravky na paletu

10 Řešení Na paletu se vejde 8 ks p ř epravek v jedné vrstv ě. P ř epravky ve 3 vrstvách = 3x300 + 144 = 1044 Celkem 8x3=24 p ř epravek, 480 lahví Výška kontejneru 2330 mm 2 palety na sob ě = 2088 mm Váha jedné naložené palety = p ř epravka 12 kg x 24 = 288 kg Celkový po č et naloženého piva = 11 x 2 x 24 x 20 = 10560 lahví.


Stáhnout ppt "Zpracoval Ing. Jan Weiser Optimální naložení kontejneru ISO 1C."

Podobné prezentace


Reklamy Google