Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česko-Slovenský pohyblivý Betlém Horní Lideč. OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013 Prioritní osa:1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česko-Slovenský pohyblivý Betlém Horní Lideč. OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013 Prioritní osa:1."— Transkript prezentace:

1 Česko-Slovenský pohyblivý Betlém Horní Lideč

2 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013 Prioritní osa:1. Podpora socio-kulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce Oblast podpory:1.5 Rozvoj přeshraničního turismu Název a adresa žadatele:Obec Horní Lideč Horní Lideč 292 756 12 HORNÍ LIDEČ Název projektu:Česko-Slovenský pohyblivý betlém

3 Naplnění cílů prioritní osy zlepš ení kvalit y turistické infrastruktury v příhraniční oblasti nový turistický cíl „Česko-Slovenský pohyblivý Betlém“ ( zpracován v novém, unikátním pojetí ) informace o zajímavostech, historických místech a o životě člověka v česko-slovenském příhraničí v oblasti Zlínského a Trenčínského kraje neobvyklou formou nosn á myšlenk a: fenomén pohyblivého dřevěného Betlému a jeho biblický příběh jako přirozený a příjemný základ příběhu, který se bude odvíjet ve Zlín ském a Trenčínském kraji pozitivní dopady : podpo ra a vytváření podmínek pro malé a střední podnikatele působící ve službách, podpora tradičních místních řemesel, podpo ra tvorby nových turistických produktů.

4 Realizace + popis projektu Pro expozici Česko- S lovenského pohyblivého Betlému a výstavních prostor bude postavena nová dvoupodlažní budova s názvem "Centrum pro život" První nadzemní podlaží : výstavní síň s nezbytným příslušenstvím tak, aby turista po zhlédnutí betlémského příběhu měl možnost blíže se seznámit se zajímavými místy Zlínského a Trenčínského kraje 20 nejzajímavějších míst Zlínského kraje a 20 nejzajímavějších míst Trenčínského kraje bude začleněno do prezentace společně s vyřezávaným pohyblivým Betlémem jednotného příběhu Další turistická místa se budou prezentovat formou tištěných propagačních materiálů, plakátů, filmů, prostřednictvím audiovizuální techniky, případně exponáty z jednotlivých oblastí 2. NP : umístění expozice Č esko- S lovenského pohyblivého Betlému

5 20 nejvýznamnějších monumentů Zlínského kraje - Komplex zahrad Květné a Podzámecké s Arcibiskupským zámkem v Kroměříži - Holešov- Židovský hřbitov - Radhošť – kaple sv. Cyrila a Metoděje na Pustevnách - Pustevny – Útulny Libušín a Maměnka na Pustevnách - Svatý Hostýn - Velehrad - Zámek Buchlovice - Hrad Buchlov - Zámek Vizovice - Luhačovice - Areál památek lidové architektury v Rymicích - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - ZOO Lešná + zámek - Baťův kanál - Barokní hřbitov ve Střílkách - Velké Karlovice – karlovický kostel a rozhledna Barták - Uherské Hradiště – Slovácké muzeum, Galerie Slováckého muzea - Funkcionalismus ve Zlíně - Pulčínské skály, Čertovy skály a Lačnovské skály - Prales Razula ve Velkých Karlovicích

6 20 nejvýznamnějších monumentů Trenčínského kraje - Trenčiansky hrad - Bojnicky zámok - Beckov – hrad - Čachtice - hrad - zrúcanina - Mohyla M. R. Štefánika na Bradle - Inovec (1042 m n. m.) - najvyšší vrch v kraji - Skalka – kostol + jaskyňa - Lednica – hrad - zrúcaniny - Vršatské bralá - Jankov vŕšok + mohyla partizánom - Piaristický kostol Prievidza - Kúpele Hammam Trenčianske Teplice - Partizánske – kostol + obuvníci - Zemianske Podhradie – kostol - Myjava – ľudová architektúra + vinári + hudobníci - Handlová, Nováky – bane + baníci - Haluzice – kostol - Uhrovec – rodný dom Ľ. Štúra, A. Dubčeka - Klátová Nová Ves, Veľké Uherce – kaštieľ - Brodzany – kaštieľ - Hornonitrianska hvezdáreň - Pominovec – Sedmerovec - Kostol sv. Mikuláša biskupa v Porube

7 Charakteristika projektu: Celý příběh bude charakterizovat i umění našich současníků, řezbářů a dalších odborníků z česko-slovenského příhraničí. Měl by vypovídat také o technické úrovni naší doby, tzn. využití světelných efektů, hudby, mluveného slova, pohybu, to vše řízené počítač ovým programe Chceme vytvořit ojedinělé, výjimečné dílo, které svým pojetím a výše zmiňovanými technickými prostředky významným způsobem přispěje k propagaci Zlínského, Trenčínského kraje, České a Slovenské republiky. Vznikne tak další v ý j i m e čný turistický cíl v příhraniční oblasti.

8 Charakteristika projektu: Využití: cestovní kanceláře, školy, domácí i zahraniční turisté Pro jekt svým vznikem napomůže: - ke zvýšení propagace turistických cílů a zajímavostí Z línského a Trenčínského kraje - ke zvýšení počtu turistických cílů v příhraniční oblasti Hornolidečska a Púchovské doliny - k prezentac i místních tradičních řemesel - k prezentac i místních tradic a příhraniční kultury - k využití ekonomického potenciálu cestovního ruchu v příhraniční oblasti

9 Př ehled cílových skupin a př ínosy pro cílovou skupinu : Turisti -nový turistický cíl - vytvoření dlouhodobě příznivých podmínek pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu v příhraniční oblasti Malé a střední podniky v oblasti turismu - zvýšení příjmů z cestovního ruchu - vytvoření podmínek pro prodloužení pobytu návštěvníků v příhraniční oblasti se všemi pozitivními dopady na místní ekonomiku Veřejné a místní instituce zaměřené na rozvoj ČR - zvýšení příjmů z cestovního ruchu - vytvoření dlouhodobě příznivých podmínek pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu v příhraniční oblasti Lokální a regionální orgány v oblasti turismu (komory, sdružení, svazy apod.) - zvýšení příjmů z cestovního ruchu - vytvoření podmínek pro prodloužení pobytu návštěvníků v příhraniční oblasti se všemi pozitivními dopady na místní ekonomiku Právnické a fyzické osoby - zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro soukromé podnikatele - zvýšení kvality života v příhraniční oblasti

10 Hlavní přeshraniční partner obec Dohňany organizační a finanční řízení na s lovenské s traně člen přípravného a realizačního týmu zhotovitele turistick ých cíl ů Trenčínsk ého kraj e zhotovitel DVD dokument u

11 Partner 1 – Zlínský kraj člen přípravného a realizačního týmu konzulta nt projektu vyt i p uje 50 nejvýznamnějších turistických cílů ve Zlínském kraji, které budou součástí scény pohyblivého Betlému a budou také prezentovány v informační místnosti

12 Další významné subjekty zapojené do projektu Trenčiansky samosprávny kraj: člen přípravného a realizačního týmu konzulta nt projektu vyt i p uje 50 nejvýznamnějších turistických cílů v Trenčínském kraji, které budou součástí scény pohyblivého Betlému a budou také prezentovány v informační místnosti

13 Rozpočet projektu Celkové oprávněné náklady projektu: 773 586,00 EUR. Obec Horní Lideč - hlavní partner projektu – dotace 657 548,10 EUR Hlavní přeshraniční partner - financování projektu ve výši 45 392,00 EUR. Podíl vlastních zdrojů na financování projektu – 75 089,00 EUR

14

15 Děkujeme za pozornost Prezentaci připravili: Josef Tkadlec, ing. Miroslava Maňáková


Stáhnout ppt "Česko-Slovenský pohyblivý Betlém Horní Lideč. OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013 Prioritní osa:1."

Podobné prezentace


Reklamy Google