Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozbor procesů I. Parametrizace procesů – Výroba tablety JKTP 2016 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozbor procesů I. Parametrizace procesů – Výroba tablety JKTP 2016 1."— Transkript prezentace:

1 Rozbor procesů I. Parametrizace procesů – Výroba tablety JKTP 2016 1

2 Skladování Navažování Teplota Příjem materiálu JKTP 2016 2 Vlhkost relativní Druh obalu Uvolnění materiálu k použití Otevření obalu s materiálem Identifikace materiálu Kontrola uvolnění materiálu pro užití Odběr vzorků pro identitu a kontrolu Identifikace nového obalu s navážkou Nastavení vah – rovina, nula…. Čistota vah Navažovací nádoba, obal Požadovaná navážka Skutečná navážka Přesun materiálu ze skladu Očištění obalu před otevřením Přesun materiálu z meziskladu do navažoven Připravené navážky Správné zařazení materiálu dle výrobku Čistota prostředí (částice, teplota, vlhkost) Analýza materiálu Odběr vzorku

3 Granulování Transport materiálu k zařízení 3 Kontrola uložení naváženého materiálu podle druhu výrobku a šarže Kontrola materiálu podle VP ruční nebo e-kontrolou Teplota procesu Kontrola čistoty zařízení Kontrola funkčnosti zařízení Kontrola programu procesu Kontrola průběžná a mezioperační Ukončení procesu Kontrola hmotnosti MZP Odpor vsádky Jiná vlastnost MZP Vkládání materiálu do zařízení Rychlost otáčení míchadla I Rychlost otáčení míchadla II Doba míchání I Doba míchání II Rychlost a doba dávkování pojidel Velikost/hmotnost vsádky/ pojidla Vypouštění materiálu (MZP) ze zařízení Dávkování pojidla JKTP 2016

4 Transport materiálu k zařízení JKTP 2016 4 Sušení fluidní nebo granulace ve vznosu Kontrola čistoty zařízení Kontrola funkčnosti zařízení Kontrola programu procesu Zařízení: Parametry nastavení procesu sušení/granulace: Průtok vzduchu Teplota vzduchu na vstupu do zařízení Vlhkost vzduchu na vstupu Rychlost dávkování pojidla ( granulace ve vznosu) Frekvence oklepu filtrů Použité organické smáčedlo nebo voda ( + chod absorpčních kolon na jímání organického rozpoštědla ) Parametry řízení procesu sušení/granulace: Doba sušení: (proces řízen dle vlhkosti materiálu nebo čas sušení konstantní) Teplota vzduchu na výstupu ze zařízení Vlhkost vzduchu na výstupu Kontrola průběžná a mezioperační: Doba sušení Teplota na výstupu Vlhkost materiálu – (vzorkování nebo PAT systém) Kontrola hmotnosti MZP Hmotnost materiálu Vypouštění materiálu (MZP) ze zařízení

5 Míchání a homogenizace JKTP 2016 5 Transport materiálu k zařízení Kontrola čistoty zařízení Kontrola funkčnosti zařízení Kontrola programu procesu Kontrola průběžná a mezioperační: Doba míchání (Teplota procesu) Vzorkování ( MOK ) Kontrola hmotnosti MZP Objem vsádky Rychlost otáčení homogenizačního zařízení Doba míchání Transport materiálu

6 Tabletování JKTP 2016 6 Nasypávání materiálu do zařízení Násypka ručně Gravitace Nasávání Transportér Mezioperační kontroly a průběžné výrobní kontroly Hmotnost tablety Oděr Rozpad Pevnost Kontrola hmotnosti MZP Rychlost otáčení karuselu Předlisování Lisovací tlak Nastavená výška výlisku ( tablety ) Transport materiálu Do skladu hotových tablet K potahování Kontrola čistoty zařízení Kontrola funkčnosti zařízení Kontrola programu procesu

7 Potahování / Dražování JKTP 2016 7 Transport materiálu Mezioperační kontroly a průběžné výrobní kontroly: Kvalita postřiku Teplota suspenze Vzhled potahu Hmotnost potahované tablety Kontrola hmotnosti MZP Rychlost otáčení bubnu Rychlost postřiku Teplota Doba jednotlivých kroků vč. sušení Transport materiálu do skladu hotových tablet- MZP Vkládání materiálu do zařízení Velikost/hmotnost vsádky Vypouštění materiálu (MZP) ze zařízení Příprava suspenze Vlévání/ stříkání suspenze Kontrola materiálu podle VP ruční nebo e-kontrolou Kontrola čistoty zařízení Kontrola funkčnosti zařízení Kontrola programu procesu

8 Analýza rizik Parametrizace procesů – Výroba tablety Praktická část JKTP 2016 8

9 Skladování skladování účinné látky, pomocných látek JKTP 2016 9 chybový stavmožné důsledkypříčina chybového stavu SODRPNpreventivní a kontrolní opatřeníODRPN porušený obalkontaminacechybný postup obsluhy 23212zavedení systému SOP a školení pracovníků 228 nevhodný obal2228ověření vhodnosti obalů124 závada vzduchotechniky znehodnocení látek, kontaminace netěsný filtr, defektní filt 2214měření tlaku před a za filtry, zavedení systému SOP a školení pracovníků 112 chybné označení suroviny znehodnocení látek, kontaminace chybný postup obsluhy 33327zavedení systému SOP a školení pracovníků 2212 citlivost na světlo(teplo) znehodnocení láteknevhodný obal2228ověření vhodnosti obalů124 zvýšená teplota nad povolený limit znehodnocení láteknevhodný obal2228ověření vhodnosti obalů124 dopravanebude materiál včas, podnikatelské riziko špatná komunikace 3216zavedení systému SOP a školení pracovníků 113

10 Navažování správné navážení účinné látky bez zanesení kontaminace a správné označení navážky JKTP 2016 10 chybový stavmožné důsledkypříčina chybového stavu SODRPNpreventivní a kontrolní opatření ODRPN nečisté váhyČasové Zdržení kontaminace produktu chybně nastavený sanitační proces 32318optimalizace sanitačního procesu, validace školení 126 neúčinný detergent3139kontrola expirace detergentu a proškolení 126 záměna materiálu znehodnocení produktu chybný štítek, chybný kod na štítku 33327kontrolní odběr vzorku, zvalidovaný kontrolní systém 22 12 selhání navažovacího softwaru znehodnocení produktu porucha vah32318kvalitní servisní smlouva13 9 mikrobilogická kontaminace znehodnocení produktu chybně nastavený sanitační proces 32318optimalizace sanitačního procesu, validace školení 12 6 protržení HEPA fitrů u navažoven znehodnocení produktu netěsný filtr, defektní filt 2214 pravidelná kontrola tlaku (před a za filtry) 112 nevytaruji váhuznehodnocení produktu nedostatečné proškolení obsluhy 3216 zavedení systému SOP a školení pracovníků 113

11 Granulování 11 chybový stav možné důsledkypříčina chybového stavuSODRPNpreventivní a kontrolní opatření ODRPN nečisté zařízení kontaminace granulované směsi neoptimalizovaný proces mytí 32318optimalizace mycího procesu 126 neprůchodnost jehel a trysek 32318ověření účinnosti sanitačního procesu (stěry) 126 rychlost přidávání pojiva znehodnocení granulátu porucha zařízení32318pravidelný servis a údržba 139 rychlost míchání znehodnocení granulátu porucha zařízení32318pravidelný servis a údržba 139 selháni regulátoru teploty znehodnocení granulátu porucha zařízení32318pravidelný servis a údržba 139 zbytková vlhkost obtížné tabletování, rozpad tablet, víčkování nedostatečný proces sušení 32318optimalizace procesu granulace a sušení 139 JKTP 2016

12 Tabletování tabletování bez zanesení kontaminace tak, aby tablety měly požadované vzhledové a fyzikální vlastnosti 12 chybový stavmožné důsledkypříčina chybového stavu SODRPNpreventivní a kontrolní opatření ODRPN chybný lisovací tlak nevyhovující rozpadavost chybný postup obsluhy 32212zavedení systému SOP a školení pracovníků 126 porucha zařízení32212pravidelný servis a údržba126 selhání přísunu materiálu menší hmotnost tablety porucha zařízení32212pravidelný servis a údržba126 nedostatečná homogenita směsi nevyhovující rozpadavost, lámavost, pevnost špatný tok materiálu 3216113 špatná tabletovinanevyhovující rozpadavost, lámavost, pevnost chybný postup obsluhy 3216zavedení systému SOP a školení pracovníků 113 nevhodná granulometrie účinné látky nevyhovující rozpadavost, lámavost, pevnost špatně zhomogenizovaná směs 3216113 nastavení výšky tablety menší hmotnost tablety chybný postup obsluhy 32212zavedení systému SOP a školení pracovníků 126 JKTP 2016


Stáhnout ppt "Rozbor procesů I. Parametrizace procesů – Výroba tablety JKTP 2016 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google