Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[ 1 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[ 1 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv."— Transkript prezentace:

1 [ 1 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv

2 [ 2 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv ŘEŠENÍ A KLASIFIKACE ZÁVAD V JAKOSTI LÉČIV

3 [ 3 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv KLASIFIKACE ZÁVAD V JAKOSTI LÉČIV  Třída I - závady, které potencionálně ohrožují život nebo mohou způsobit vážné ohrožení zdraví  chybný léčivý přípravek – nesoulad názvů LP na primárním a sekundárním obalu  léčivý přípravek s rozdílnou silou uvedenou na primárním a sekundárním obalu  mikrobiální kontaminace sterilních injekčních nebo očních přípravků  chemická kontaminace  chybná účinná látka ve vícesložkovém LP

4 [ 4 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv KLASIFIKACE ZÁVAD V JAKOSTI LÉČIV  Třída II - závady, které mohou zavinit onemocnění nebo mohou vést k chybnému způsobu léčby, ale nespadají do Třídy I  chybějící nebo nesprávná informace – PIL x SPC  chyby v označení sekundárního obalu (např. Braillovo písmo)  chemická nebo fyzikální kontaminace (např. významné nečistoty, křížová kontaminace, výskyt cizorodých částic apod.)  léčivý přípravek je mimo limity specifikace (např. obsah účinné látky nebo nečistot, stabilita, hmotnost, objem)

5 [ 5 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv KLASIFIKACE ZÁVAD V JAKOSTI LÉČIV  Třída III - závady, které nepředstavují závažné ohrožení zdraví  balení neobsahuje deklarovaný počet tablet  chyby v sekundárním obalu  chyby v PIL Každé podezření na závadu v jakosti se klasifikuje a řeší individuálně s ohledem na bezpečnost a zdraví pacientů → RISK – BENEFIT.

6 [ 6 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv SCHÉMA ŘEŠENÍ ZÁVAD V JAKOSTI

7 [ 7 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv  Nejčastější opatření – stažení léčivého přípravku z trhu  Téměř 30 % léčivých přípravků je uvolněno zpět k distribuci.  V letech 2004 – 2006 byl zaznamenán nárůst léčivých přípravků se závadou v jakosti bez přijetí žádného opatření. Důvody: banální závada nebo nebyla k dispozici adekvátní terapeutická náhrada. STATISTICKÝ PŘEHLED

8 [ 8 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv  Stahování podle třídy závady v jakosti  Třída I – průměrně 5 LP/rok, cca 10% všech stažených LP  Třída II – průměrně 18 LP/rok, cca 45% všech stažených LP  Třída III – průměrně 18 LP/rok, cca 45% všech stažených LP STATISTICKÝ PŘEHLED

9 [ 9 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Stažení z úrovně zdravotnických zařízení Stažení z úrovně pacientů Technologické závady Jiný obsah účinné látky Záměna léčivých přípravků Nesoulad s registrační dokumentací Podezření na mikrobiální kontaminaci Léčivý přípravek bez etikety na primárním obalu Přítomnost cizorodých látek a chemických nečistot  Stahování podle konkrétní závady: Mikrobiální kontaminace, jiný obsah API, přítomnost cizorodých látek a chemických nečistot.  Vůbec se nestahuje z úrovně distributorů. STATISTICKÝ PŘEHLED - Třída I

10 [ 10 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv STATISTICKÝ PŘEHLED - Třída II  Stahování podle konkrétní závady: Léčivý přípravek nevyhovuje specifikaci, textové chyby v sekundárním obalu.  Vůbec se nestahuje z úrovně pacientů. Technologické závady Chyby primárního obalu Chyby sekundárního obalu Nesoulad s registrační dokumentací Podezření na mikrobiální kontaminaci Léčivé přípravky nevyhovující specifikaci Balení neobsahuje deklarované množství Přítomnost cizorodých látek a chemických nečistot Stažení z úrovně zdravotnických zařízení Stažení z úrovně distributorů

11 [ 11 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv STATISTICKÝ PŘEHLED - Třída III STATISTICKÝ PŘEHLED - Třída III  Stahování podle konkrétní závady: Nesoulad s registrační dokumentací, chyby v sekundárním obalu, jiné množství léčivého přípravku.  V porovnání s ostatními třídami se využívá nejvíce stahování z úrovně distributorů. Chyby v sekundárním obalu Chyby v příbalové informaci Nesoulad s registrační dokumentací Balení neobsahuje deklarované množství Stažení z úrovně zdravotnických zařízení Stažení z úrovně distributorů

12 [ 12 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Léčivé přípravky pro parenterální aplikaci Tekuté a polotekuté perorální přípravky Léčivé přípravky pro použití v ústní dutině Léčivé přípravky pro kožní a transdermální podání Ostatní léčivé přípravky Oční přípravky STATISTICKÝ PŘEHLED - Třída I  Stahování podle lékových forem a způsobu aplikace

13 [ 13 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Rektální léčivé přípravky Léčivé přípravky pro dialýzu Uretrální léčivé přípravky Ostatní léčivé přípravky Léčivé přípravky pro parenterální aplikaci Tekuté a polotekuté perorální přípravky Léčivé přípravky pro kožní a transdermální podání Oční léčivé přípravky Tuhé perorální léčivé přípravky STATISTICKÝ PŘEHLED - Třída II  Stahování podle lékových forem a způsobu aplikace

14 [ 14 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv STATISTICKÝ PŘEHLED  Stahované léčivé přípravky z důvodu nesouladu s registrační dokumentací

15 [ 15 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv POSTUP PŘI OPRAVĚ OBALU  V případě přebalení/přelepení části sekundárního i primárního obalu šarže léčivého přípravku musí být dodrženy následující podmínky:  Obecně: SÚKL musí odsouhlasit opravu šarže, navržený postup a opětovné schválení šarže k distribuci.  Držitel rozhodnutí o registraci:  Oznámí Inspekčnímu odboru SÚKL záměr opravit šarži

16 [ 16 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv  Držitel rozhodnutí o registraci:  Zašle SÚKL k odsouhlasení návrh textu o stažení šarže z úrovně distributorů/zdravotnických zařízení (SÚKL zveřejňuje), včetně dopisu DRoR distributorům (zde záleží v jakém stádiu je distribuce defektního balení → netýká se LP, které ještě nebyly propuštěny QP)  Poskytne SÚKL vzorek LP ve stavu před přebalením a jak bude vypadat po přebalení - SÚKL posoudí, zda je možné takto LP opravit  Uvede subjekt, který opravu provede (musí jít o držitele povolení k výrobě LP v požadovaném rozsahu) POSTUP PŘI OPRAVĚ OBALU

17 [ 17 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv POSTUP PŘI OPRAVĚ OBALU  Držitel rozhodnutí o registraci:  Pokud opravu provádí jiný výrobce, než výrobce předmětného LP, pak se mezi výrobcem LP a tím, kdo opraví šarži uzavírá SVP smlouva - je předmětem posouzení podmínek opravy ze strany SÚKL  Po odsouhlasení postupu je pak šarže opravena a je třeba, aby byla propuštěna kvalifikovanou osobou původního výrobce LP (ten, který je schválen v registrační dokumentaci)  Na SÚKL je zaslán propouštěcí list vystavený kvalifikovanou osobou výrobce LP a celková bilance opravy v kusech

18 [ 18 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv  Držitel rozhodnutí o registraci:  SÚKL posoudí opětovné uvolnění šarže do distribuce, pokud souhlasí, zveřejňuje. POSTUP PŘI OPRAVĚ OBALU  SVP smlouva  jasně definuje odpovědnost všech smluvních stran  VYR – 32, kapitola 7

19 [ 19 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv  Závada v jakosti léčivého přípravku – obecně: jakýkoliv nalezený nesoulad s platnou registrační dokumentací,  Závadu v jakosti lze hlásit přes web SÚKL, telefonicky nebo e-mailem – důležité je uvést maximum dostupných informací,  Klasifikace závad v jakosti je rozdělena do 3 tříd závažnosti:  Třída I – reakce SÚKL do 24hod.,  Třída II – reakce SÚKL do 48hod.,  Třída III – nejsou závažné závady v jakosti, řešení není omezeno časem,  Každé podezření na závadu v jakosti se klasifikuje a řeší individuálně s ohledem na bezpečnost a zdraví pacientů → RISK – BENEFIT. ZÁVĚR

20 [ 20 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv DĚKUJI ZA POZORNOST lucie.janikova@sukl.czmartin.schindler@sukl.cz


Stáhnout ppt "[ 1 ] Ing. L. Janíková, Ing. M. Schindler Seminář SÚKL, 1 6. 9.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv."

Podobné prezentace


Reklamy Google