Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky celostátní edukačně-náborová kampaně Říjen 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky celostátní edukačně-náborová kampaně Říjen 2014."— Transkript prezentace:

1 Výsledky celostátní edukačně-náborová kampaně Říjen 2014

2 O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

3 Proč hledáme rodiče? DĚTI PATŘÍ DO RODINY Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se zákonem. Materiální zázemí ani vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu. TISÍCE DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci péče o ohrožené děti se zdaleka ne pro všechny děti, které to potřebují, najde vhodná náhradní rodina. NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí sice do značné míry zlepšila podmínky pro poskytování podpory a služeb náhradním rodinám, v ČR je ale stále nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni a schopni poskytnout kvalitní péči ohroženým dětem, zvl. dětem jiného etnika, sourozeneckým skupinám, dětem starším nebo s handicapem.

4 Co je cílem kampaně? NÁBOR Hlavním cílem kampaně je pomoci najít 1000 nových pěstounů, kteří by byli ochotni a schopni postarat se o děti, jež se z různých příčin ocitly v ústavní péči. INFORMOVANOST Chceme zvýšit povědomí české veřejnosti o pěstounské péči, přesvědčit veřejnost o důležitosti stabilního rodinného zázemí. REPUTACE Kampaní se snažíme zvýšit reputaci náhradních rodičů, kteří často bojují s předsudky nebo nedostatkem pochopení

5 Jak kampaň funguje? PROBUZENÍ ZÁJMU Pozitivně laděnou marketingovou kampaní s hlavním sloganem „Jsou situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči. Reklama odkazuje na webové stránky a bezplatnou telefonickou linku. INFORMAČNÍ SERVIS Na webových stránkách a na zelené lince získá zájemce základní informace o náhradní rodinné péči, fundované odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním rodinám. NAVAZUJÍCÍ PODPORA Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat všechny potřebné informace k tomu, aby se správně rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů. Osobní kontakt Média Internet DM Outdoor webové stránky kampaně facebook bannerová kampaň zelená linka poradna akce pro rodiny mediální partnerství Iizerce redakční spolupráce informační brožura letáky billboardy citylighty putovní výstava

6 Reklama Díky našim mediálním partnerům jste mohli zaznamenat reklamu Hledáme rodiče na billboardech, citylightech, spotech v České televizi a v tisku. Spoty jsou vysílány také ve vlacích Leo express. Otázky a odpovědi týkající se pěstounské péče naleznete nově v nejoblíbenější kvízové hře Česko.

7 Výstupy v médiích V příbězích pěstounských rodin a tematických i populárně naučných článcích jsme se snažili zodpovědět nejčastější otázky k tématu pěstounské péče. Díky redakční podpoře bylo zveřejněno jen v minulém roce přes 50 výstupů s tematikou pěstounské péče.

8 Akce na podporu NRP MEZINÁRODNÍ DEN RODINY Jako každý rok jsme ve spolupráci s partnery kampaně oslavili Mezinárodní den rodiny a Dětský den rozdáváním letáčků a balonků, abychom upozornili na téma pěstounské péče. Kampaň Hledáme rodiče se stala partnerem akcí určených rodinám s dětmi. Díky pomoci partnerů z řad neziskových a příspěvkových organizací, úřadů nebo organizátorů jsme oslovili na 15.000 mužů a žen, zejména cílové skupiny kampaně ve věku 30 – 50 let. KOUZELNÉ VÁNOCE I letos bude moct široká veřejnost podpořit děti z pěstounských rodin prostřednictvím již osmého ročníku tradiční vánoční akce. http://www.nadacnifondjt.cz/ko uzelne-vanoce-c52.html HLEDÁME RODIČE NA FESTIVALECH Stánek nebo propagační materiály kampaně Hledáme rodiče byl k vidění mj. na TátaFestech, Festivalu v ulicích, Mezinárodních závodech v parkurovém skákání ad. V improvizovaném „obýváku“ mohli rodiče ochutnat dobrou kávu a děti se pobavit při skládání lega nebo kreslení.

9 Spolupráce v regionech Komunikace s představiteli samospráv a OSPODŮ -distribuce propagačních materiálů -sdílení příkladů dobré praxe a aktuálních dat o fungování PP a zájmu o náhradní rodičovství v kraji ZÁŠTITY UDĚLENÉ KAMPANI HLEDÁME RODIČE Spolupráce s partnerskými neziskovými organizacemi v krajích -zprostředkování kontaktu zájemcům o PP s lokální NO -distribuce propagačních materiálů -sdílení informací o pořádaných vzdělávacích aktivitách pro pěstounské rodiny -spolupráce na akcích propagujících pěstounskou péči SÍŤ KLÍČOVÝCH PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ V KAŽDÉM Z REGIONŮ

10 Projekty určené odborníkům na NRP Jak aktivně nacházet náhradní rodiče – profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (Zn. Náhradní rodič) -projekt úspěšně ukončen v červnu 2014 -financovaný ESF, zaměřený na odborníky z řad OSPOD a NNO -cílem bylo vytvoření tematické sítě pro sdílení zkušeností a poznatků v oblasti náboru a výběru profesionálních pěstounů -proběhlo 28 dvoudenních seminářů na téma „Jak vytvořit efektivní náborovou kampaň“ ve všech krajích ČR, proškoleno bylo 489 lidí -byly vytvořeny dvě metodiky a 17 video spotů, propagujících pěstounskou péči jako novou formu zaměstnání Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin - projekt financovaný ESF, zaměřený na odborníky z řad OSPOD a NNO -cílem projektu je systematicky zvyšovat povědomí o nástrojích, metodách a materiálech, které vznikly za podpory ESF v oblasti NRP a v oblasti péče o ohrožené rodiny. -Semináře o příbuzenské PP, vzdělávací workshopy v krajských městech a konference -virtuální centrum shromažďující odborné materiály z oblasti NRP www.knihovnanrp.cz

11 VÝSLEDKY KAMPANĚ

12 Statistiky kampaně 6.200 fanoušků na facebooku 15.000 účastníků na akcích 3000 unikátních uživatelů webu měsíčně 762 cílených dotazů v poradně kampaně http://www.hledamerodice.cz

13 Výsledky kampaně NAŠE AKTIVITY Kromě mediální kampaně v TV, tisku, outdooru a na internetu jsme v minulém roce distribuovali ve všech krajích ČR 12.000 příruček „Já, pěstoun“ a 25.000 letáků s informacemi o pěstounské péči, zorganizovali 15 akcí pro veřejnost a 14 vzdělávacích seminářů pro odborníky na náhradní rodinnou péči. ZÁJEM O PĚSTOUNSKOU PÉČI SE ZVYŠUJE Prostřednictvím kampaně se daří oslovit přes 40.000 zájemců ročně, kteří aktivně vyhledávali další informace o pěstounské péči ať už prostřednictvím našich webových stránek, zelené linky, informačních brožur „Já, pěstoun“, na akcích pro rodiny nebo v partnerských neziskových organizacích. Díky zvýšenému zájmu se do pěstounské péče dostane o 25 % více dětí.. (Zdroj: MPSV, květen 2013) Letos poprvé máme vyšší počet zájemců o pěstounskou péči než o adopci. (Středočeský kraj, 2014) Kampaň přispěla ke zvýšení povědomí o pěstounské péči a prokazatelně posloužila jako impulz k zažádání o PP u desítek zájemců stát se pěstouny. V současné době odpovídáme v průměru na 2 cílené dotazy denně, ať už na našich webových stránkách, na facebooku anebo na zelené lince.

14 PRO PARTNERY KAMPANĚ

15 Propagační materiály VYUŽITÍ BEZPLATNÉ INFOLINKY A ON-LINE PORADNY PRO POTŘEBY VAŠÍ KAMPANĚ Zelená linka kampaně Hledáme rodiče je dispozici pro zájemce o PP každý pracovní den 9.00 – 17.00. Odkázat lze i na naši poradnu na webu hledamerodice.cz nebo Facebookové stránce kampaně. PŘÍRUČKY „JÁ PĚSTOUN“ Příručka obsahuje praktické informace o pěstounské péči, vč. PP na přechodnou dobu. LETÁKY A BALONKY „HLEDÁME RODIČE“ Vhodné na akce pro rodiny s dětmi. KNIHY S TEMATIKOU PĚSTOUNSKÉ PÉČE Nabízíme knihy k zapůjčení zájemcům. Jedná se převážně o příběhy pěstounských rodin. TV spoty s patrony kampaně ukazují situace, které zažijete jen v rodině. Spoty jsou ke zhlédnutí na webových stránkách http://hledamerodice.cz/tv-spoty.php

16 TV spoty 1. SE SAŠOU RAŠILOVEM Saša Rašilov v roli starostlivého tatínka neodolatelně "kouzlí" s nasliněným kapesníkem. 2. S DAVIDEM ŠVEHLÍKEM David Švehlík a souboj o „poděděný“ svetr v hlavních rolích televizního spotu kampaně Hledáme rodiče. 3. S ONDŘEJEM VETCHÝM Ondřej Vetchý a vzpomínka na „trapas“, který v pubertě s rodiči zažil snad každý z nás. TV spoty s patrony kampaně ukazují situace, které zažijete jen v rodině. Spoty jsou ke zhlédnutí na webových stránkách http://hledamerodice.cz/tv-spoty.php Spoty (máme i verzi s titulky) mohou být odvysílány např. na obrazovkách na úřadech, v infocentrech, čekárnách nemocnic a v dalších institucích provozovaných kraji a městy.

17 Dokumentární spoty 1. VÝPOVĚDI PĚSTOUNŮ O své motivaci, specificích pěstounské péče, radostech i starostech vypovídají pěstounky a pěstouni. 2. VÝPOVĚDI DĚTÍ, KTERÉ PROŠLY PĚSTOUNSKOU PÉČÍ Jak se žije dětem v pěstounských rodinách i těm, které pěstounskou péčí prošly. 3. DOKUMENT „JAK SE VAŘÍ RODINA“ Mozaika příběhů čtyř rodin, které vychovávají děti v pěstounské péči. V rámci projektu Zn. Náhradní rodič jsme natočili sérii dokumentárních spotů, které případným zájemcům přiblíží život v pěstounské rodině Spoty určené široké veřejnosti naleznete na youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOK_cS1sSelQEmHkiEAIiaA Na požádání zašleme spoty určené zájemcům o PP, které mohou být odvysílány v rámci příprav. https://www.youtube.com/channel/UCOK_cS1sSelQEmHkiEAIiaA

18 Putovní výstava Výstava velkoformátových fotografií představuje na příkladech pěstounů a pěstounek různého věku, vzdělání i povolání život v pěstounských rodinách. Jeden panel obsahuje základní informace o pěstounské péči a kampani Hledáme rodiče. Fotografie formátu A0 včetně malířských stojanů zapůjčíme na 14 – 21 dnů. Výstava je určena do interiéru. K dispozici je také omezené množství plakátů A1 a A2 pro užití v klip rámech.

19 O NADAČNÍM FONDU J&T

20 POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již deset let především ohroženým dětem, sociálně slabým rodinám, lidem nemocným a s handicapem a zvířatům v útulcích. Ročně rozdá nadační fond ve zmíněných oblastech pomoci kolem 30 milionů korun. Zároveň se věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče a projektů ve světe je to projekt Zn. Náhradní rodič, zaměřený na odbornou veřejnost. NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a budoucím rodinám pěstounů. SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního sektoru. SOCIÁLNÍ PREVENCE Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi. Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz

21 Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci Kontakt Nadační fond J&T nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz tel. 221 710 782


Stáhnout ppt "Výsledky celostátní edukačně-náborová kampaně Říjen 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google