Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADHD PORUCHA POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADHD PORUCHA POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 ADHD PORUCHA POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám. VY_52_INOVACE_220122 9. října 2013

2 ADHD  z angl. – Attention Deficit Hyperactivity Disorder  porucha pozornosti s hyperaktivitou patří mezi neurovývojové poruchy  projevuje se již od raného dětství, nejvíce však ve školním věku, kdy postihuje 6-9% dětí  přítomny příznaky hyperaktivity, impulzivity nebo poruchy pozornosti  ve 40-50 % případů přetrvává do dospělosti a vyskytuje se u 4-5 % dospělých

3 PŘÍČINY VZNIKU  dědičnost (až 80% případů), bylo objeveno již několik genů spojených s ADHD  prenatální vlivy (kouření, alkohol, výživa)  předčasný porod, nízká váha dítěte, hypoxie plodu, poporodní infekce  psychosociální vlivy, výchovné prostředí – mohou ovlivňovat již přítomnou poruchu

4 NEJČASTĚJŠÍ PROJEVY ADHD  hyperaktivita – pohybový neklid, neúčelné a nadbytečné pohyby, přemíra energie, potřeba stálé aktivity, zvýšený řečový projev  deficit pozornosti – krátké intervaly zaměření na jednu věc, malý rozsah pozornosti, neschopnost vybírat z více podnětů, odlišit podstatné od detailů  impulzivnost - rychlé, neadekvátní reakce, špatné porozumění vlastním pocitům (často i neschopnost je verbalizovat), jedná dříve než domyslí důsledky

5 DALŠÍ PROJEVY ADHD  emoční labilita – výkyvy nálad, zvýšená afektivita až agresivita, snížená frustrační tolerance, zvýšený egoismus, negativismus  poruchy paměti-poruchy vštípení, uchování i vybavení, časté zapomínání věcí, pokynů, nereagování na více příkazů, ulpívání paměti  percepční oslabení-poruchy sluchového i zrakového vnímání (jde o poruchu funkce, zrak i sluch jsou v pořádku) poruchy řeči a myšlení – častý opožděný vývoj řeči, poruchy výslovnosti, nepružné, ulpívavé myšlení, snížené chápání pojmů potíže v sociálním chování – mezilidské vztahy, komunikace s vrstevníky, podvádění, lhaní, agresivita

6 DÍTĚ S ADHD VE ŠKOLE  ADHD diagnostikuje neurolog, dětský psychiatr a následuje spolupráce s psychologem např. v PPP  ADHD nemá žádnou souvislost s inteligencí jedince (i když v důsledku snížené pozornosti bývají školní výsledky horší)  častá přítomnost specifických poruch učení (až 40%)  mohou být vzdělávány podle IVP, pro nejtěžší formy poruchy vhodný asistent pedagoga

7 VÝCHOVNÉ ZÁSADY V RODINĚ  vytvořit klidné, citově proteplené prostředí, poskytovat lásku  stanovit jasný řád, pravidelný režim dne, hranice v chování dítěte  důslednost, důsledně dodržovat nastavená pravidla, ověřit splnění úkolu  jednotná výchova všech členů rodiny, sjednotit i se školou  soustředit se na kladné stránky dítěte, pozitivní přístup  usměrňování aktivity dítěte a poskytování přiměřených podnětů

8 PRAMENY  RIEF, Sandra F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole: praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 251 s. ISBN 80-717-8287-4.  JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Máte neklidné, nesoustředěné dítě?: metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro učitele a vychovatele. 2. vyd. Praha: D H, 2007, 127 s. ISBN 978-809-0386-914.


Stáhnout ppt "ADHD PORUCHA POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Kumstát. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google