Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sapir-Whorfova hypotéza Renata Pudláková. Edward Sapir *26. ledna 1884 + 4. února 1939 Americký jazykovědec, antropolog Představitel lingvistického strukturalismu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sapir-Whorfova hypotéza Renata Pudláková. Edward Sapir *26. ledna 1884 + 4. února 1939 Americký jazykovědec, antropolog Představitel lingvistického strukturalismu."— Transkript prezentace:

1 Sapir-Whorfova hypotéza Renata Pudláková

2 Edward Sapir *26. ledna 1884 + 4. února 1939 Americký jazykovědec, antropolog Představitel lingvistického strukturalismu ve Spojených státech Jeden z tvůrců Sapir-Whorfovy hypotézy Svými myšlenkami ovlivnil Noama Chomského Vyučoval na University of Chicago, od roku 1931 do smrti byl vedoucím antropologického oddělení na Yale University

3 Benjamin Lee Whorf * 24. dubna 1897 + 26. července 1941 Chemický inženýr z povolání Je znám jako obhájce Sapir-Whorfovi hypotézy Měl zájem o lingvistiku Mnoho z jeho prací byla vydána až posmrtně

4 Sapir-Whorfova hypotéza Jednou z historicky významných teorií psycholingvistiky S touto hypotézou přišli ve polovině 20.stolení Edward Sapir a jeho žák Benjamin Lee Whorf Jde o jazykový relativismus „Každý jazyk je obrovským systémem vzorů odlišný od ostatních, v němž jsou kulturně určeny formy a kategorie, jimiž osobnost nejen komunikuje, ale rovněž analyzuje přírodu, všímá si nebo opomíjí typy vztahů a jevů, svádí do kanálů své myšlenky a staví dům svého vědomí.“ (Whorf, 1956)

5 Sapir-Whorfova hypotéza Jakykový relativismus SWH je problém – Antropologický (mezi-kulturní) – Psychologický (vnitrokulturní) Dvě otázky - Analyzují lidé v různých kulturách svět různými způsoby, které souvisí s rozdíly ve slovní zásobě jejich jazyka? Souvisí anazlýza světa jednotlivcem s tím, jak si osvojil slovní zásobu jazyka, jimiž mluví?

6 Whorf tvrdil dvě věci 1)Strukturální rozdíly mezi jazykovými systémy mají obecně obdobu v rozdílech mimojazykového poznání u rodilých mluvíčích oněch dvou jazyků 2)Struktura rodného jazyka u každého člověka silně ovlivňuje nebo úplně determinuje vnímání světa, které daný člověk získává, když se učí onomu jazyku Nemáme zatím techniku jak hodnotit vnímání světa u národa nezávisle na jazyku, jímž mluví, není žádný přímý test jazykového determinismu možný

7 1) jazykové výrazy skutečně formují některé aspekty poznání jako například paměť 2) test SWH podle barev byl zavádějící 3) účinek jazyka na poznání lze pozorovat spíše v oblastech, které nejsou tak neurofyziologicky fixovány

8 Několik problémů nebo nutných podmínek: a)najít dvě skupiny lidí, které se liší pouze, pokud jde o zkušenost jazykových výrazů b) najít vhodný druh poznání c) najít prostředky jak testovat d) najít takový druh poznání, který se týká části vnímání světa u dané osoby, části, o níž se ví, že je kulturně proměnlivá

9 PŘIROZENÝ EXPERIMENT umožnil vnitrokultirní test jazykové relativity nalezeny dvě skupiny v západní společnosti, které jsou identické - šlo o skupiny od narození hluchých dětí 1. byla vychovávána slyšícími rodiči 2. byla vychovávána hluchými rodiči

10 NESLYŠÍCÍ DĚTI VYCHOVÁVÁNÉ SLYŠÍCÍMI Nejsou ve zkušenosti vystaveny výrazům znamenajícím nekonkrétní významy, zejména těm souvisejícím s mentálními stavy jako jsou domněnky, přání a pocity S hluchým dítětem je třeba se dorozumívat pomocí znakového jazyka, ale jejich rodiče znají pouze hovorový jazyk. Slyšící rodiče nemluví se svými dětmi o mentálních stavech a tak omezují své rozhovory na konkrétní věci

11 TEORIE MYSLI Týká se schopnosti přepisovat mentální stavy druhým – převzít jejich perspektivu a tak vidět věci v „jejich kůži“ pokud jde o jejich záměry, přesvědčení, přání Schopnost metareprezentovat to, co je známo o situaci z hlediska druhého člověka v kontrastu s našim vlastním hlediskem Navíc je tato dovednost bezprostřední a nevysvětlenou intuicí než rozumovým souzením

12 HRA S PANENKOU „SALLY“ Pomocí této hry se u dětí testuje teorie mysli Experimentátor ukáže dítěti, jak Sally vkládá kuličku do krabice a potom Sally odnesou z místnosti Zatímco je pryč, experimentátor ukryje kuličku v koši. Po té se přinese zpět panenka Sally a experimentátor se zeptá dítěte, kde bude Sally hledat svou kuličku. Dítě aniž by bylo schopno vysvětlit proč, ví, že jí bude hledat v krabici, kam ji dala než v koši, kam kuličku viděli přemístit. Neúspěšní : autisti

13 Teorie mysli je poznání týkající se toho, jak lidé analogií poznávají důležitou část svého světa Výzkumy ukázaly, že kultury se liší co do odkazování na mentální stavy a dokonce pojetí sebe sama Jestliže je SWH správná, pak by musela předpovídat, že hluché děti postrádající zkušenosti s výrazy mentálních stavů, ve srovnání s těmi, kdo tyto výrazy mají, by měly mít poškozené poznání týkající se myslí v takové míře neúspěšnosti, jakou měli autisté u testu s panenkou Sally

14 Candida Peterson, Michael Siegal 1995 - provedli dva experimenty s panenkou Sally a použili pokaždé lehce odlišná slovní vyjádření - neschopnost těchto dětí neměla spojitost s hluchotou samotnou - tak jako všichni výzkumníci i ony zkoušely jiná vysvětlení a samozřejmě byly dotazovány člověkem, jenž plynule ovládal znakovou řeč.

15 Názor většiny antropologů a lingvistů na jejich závěry, jež vešly ve známost jako Sapir-Whorfova hypotéza, je však dnes poněkud skeptický, protože myšlení není zcela redukovatelné pouze na jazyk a řada významů může být vyjádřena neverbálními či mimojazykovými prostředky, jako je například mimika, posunky, umění, jazykový či situační kontext apod. mimikaumění

16 Co si odnést domů? SWH – tvrdí, že jazyk, kterým mluvíme, má silný vliv na poznání Experiment hry s panenkou „Sally“ Přirozený experiment


Stáhnout ppt "Sapir-Whorfova hypotéza Renata Pudláková. Edward Sapir *26. ledna 1884 + 4. února 1939 Americký jazykovědec, antropolog Představitel lingvistického strukturalismu."

Podobné prezentace


Reklamy Google