Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[ 1 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky pro moderní terapie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[ 1 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky pro moderní terapie."— Transkript prezentace:

1 [ 1 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky pro moderní terapie Legislativa a klasifikace MUDr. Tomáš Boráň Oddělení klinického hodnocení Státní ústav pro kontrolu léčiv

2 [ 2 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky obsahují lidské tkáně a buňky: Lidské tkáně a buňky Zákon č. 296/2007 Sb. (o lidských tkáních a bb.) Léčivé přípravky pro moderní terapii (ATMP) Nařízení (ES) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (Změna směrnice 2001/83/ES = Směrnice 2003/63/ES) Orgány určené k transplantaci Zákon č. 285/2002 Sb. (transplantační zákon) Krev a její složky Vyhláška č. 143/2008 (vyhláška o krvi) Léčivé přípravky obsahující lidské tkáně a buňky

3 [ 3 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Léčivé přípravky Zákon o léčivech zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů „Registrační“ vyhláška Vyhláška č. 228/2008 Sb. o registraci léčivých přípravků ( příloha 1, část IV se týká přípravků moderní terapie – somatobuněčné a genové) Směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků Léčivý přípravek

4 [ 4 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Definice humánního léčivého přípravku látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti nebo látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy Léčivý přípravek

5 [ 5 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Lidské tkáně a buňky regulované zákonem č. 296/2007 Sb. (o lidských tkáních a buňkách) stanoví podmínky pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, popřípadě ke zhotovení produktů z lidských tkání, nebo lidských buněk určených k použití u člověka, a to při jejich darování, opatřování, vyšetřování, zpracování, skladování a distribuci Lidské tkáně a buňky

6 [ 6 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Lidské tkáně a buňky regulované zákonem č. 296/2007 Sb. (o lidských tkáních a buňkách) Tento zákon se nevztahuje na podmínky pro zajištění jakosti a bezpečnosti tkání a buněk, jejichž odběr a použití se uskuteční u téhož člověka v rámci jednoho chirurgického zákroku lidské krve a jejích složek orgánů nebo části orgánů, pokud mají sloužit k témuž účelu jako celý orgán v lidském těle Lidské tkáně a buňky

7 [ 7 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Lidské tkáně a buňky regulované zákonem č. 296/2007 Sb. (o lidských tkáních a buňkách) Přípravky z lidských tkání a buněk, které nespadají pod přípravky moderní terapie mohou být regulovány zákonem o lidských tkáních a buňkách! Lidské tkáně a buňky

8 [ 8 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Léčivé přípravky pro moderní terapii Přípravky pro somato-buněčnou terapii podle části IV přílohy č.1 k registrační vyhlášce č. 228/2008 Sb. Přípravky tkáňového inženýrství podle článku 2, písmene b), nařízení 1394/2007 Přípravky genové terapie podle části IV přílohy č.1 k registrační vyhlášce č. 228/2008 Sb. Přípravky moderní terapie

9 [ 9 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky pro somato-buněčnou terapii podle části IV přílohy č.1 k registrační vyhlášce č. 228/2008 Sb. humánní použití somatických živých buněk, jejichž biologické vlastnosti byly významně změněny v důsledku manipulace za účelem docílit terapeutického, diagnostického nebo preventivního účinku metabolickou, farmakologickou a imunologickou cestou. Tato manipulace zahrnuje expanzi nebo aktivaci autologních buněčných populací ex vivo nebo použití allogenních a xenogenních buněk ve spojení se zdravotnickými prostředky užívanými ex vivo nebo in vivo Přípravky moderní terapie – somatobuněčná terapie 1

10 [ 10 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky pro somato-buněčnou terapii autologní, allogenní i xenogenní buňky manipulované za účelem modifikace jejich imunologických, metabolických anebo jiných funkčních vlastností ať už z kvalitativního nebo kvantitativního hlediska buňky tříděné, vybírané a manipulované a následně podrobené výrobnímu procesu tak, aby byl získán konečný přípravek Přípravky moderní terapie - somatobuněčná terapie 2

11 [ 11 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky pro somato-buněčnou terapii buňky manipulované a kombinované s nebuněčnými složkami (např.biologickými nebo inertními matricemi nebo zdravotnickými prostředky) a uplatňující princip zamýšleného působení v konečném přípravku autologní buněčné deriváty exprimované in vitro za specifických podmínek kultivace buňky geneticky modifikované nebo jinak manipulované za účelem exprese dříve neexprimovaných homologních nebo nehomologních funkčních vlastností Přípravky moderní terapie - somatobuněčná terapie 3

12 [ 12 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Allogenní, z lidské placenty derivované buňky Určeny pro léčbu Crohnovy choroby, roztroušené sklerózy, revmatoidní artritidy Mechanismus účinku nespočívá v obnově, opravě nebo nahrazení lidských tkání, ale je dán metabolickým, farmakologickým a imunologickým účinkem těchto buněk Pozn. : pokud přípravek spadá pod somatobuněčnou terapii i tkáňové inženýrství, je nadřazeno tkáňové inženýrství Somato-buněčná terapie - příklad

13 [ 13 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravek tkáňového inženýrství podle článku 2, písmene b), nařízení 1394/2007 obsahuje upravené (tj. podstatně manipulované nebo v heterologním použití) buňky nebo tkáně nebo se z nich skládá a je prezentován jako přípravek mající vlastnosti, jež slouží k obnově, opravě nebo nahrazení lidských tkání nebo je za tímto účelem u lidí používán nebo je jim podáván Přípravky moderní terapie – tkáňové inženýrství 1

14 [ 14 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Upravené buňky a tkáně podle článku 2, odstavce c), nařízení 1394/2007 buňky nebo tkáně byly předmětem podstatné manipulace, v jejímž důsledku bylo dosaženo biologických vlastností, fyziologických funkcí nebo strukturálních vlastností podstatných pro zamýšlenou regeneraci, opravu nebo výměnu; za podstatné manipulace nejsou považovány zejména manipulace uvedené v příloze I NEBO buňky nebo tkáně nejsou určeny k použití ke stejné základní funkci nebo funkcím u příjemce shodným se základní funkcí nebo funkcemi u dárce Přípravky moderní terapie – tkáňové inženýrství 2

15 [ 15 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Manipulace, které nejsou považovány za podstatné dle Přílohy I nařízení 1394/2007 řezání rozmělňování tvarování odstřeďování namáčení v antibiotických nebo antimikrobiálních roztocích sterilizace ozařování oddělení, zahušťování nebo čištění buněk filtrování lyofilizace zmrazení kryokonzervace vitrifikace Přípravky moderní terapie - – tkáňové inženýrství 3

16 [ 16 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Manipulace, které nejsou považovány za podstatné dle Přílohy I nařízení 1394/2007 V případě jiných manipulací se posuzuje případ od případu, zda se jedná nebo nejedná o podstatnou manipulaci (např. použití kolagenázy – v některých případech může kolagenáza ovlivnit mikroprostředí, tzv. „separační stres buněk“, případně povrchové struktury) Přípravky moderní terapie – tkáňové inženýrství 4

17 [ 17 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravek tkáňového inženýrství může obsahovat buňky nebo tkáně lidského nebo zvířecího původu nebo obojí. Buňky nebo tkáně mohou být životaschopné nebo neživotaschopné. Mohou rovněž obsahovat další látky jako buněčné výrobky, biomolekuly, biomateriály, chemické látky, nosné struktury nebo matrice. Přípravky moderní terapie – tkáňové inženýrství 5

18 [ 18 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Autologní buňky derivované z kostní dřeně Určené pro léčbu akutního infarktu myokardu Buňky nejsou podstatně manipulované, ale nejsou použity homologně – tj. základní funkcí progenitorových buněk kostní dřeně je zajištění hematopoezy a není znám přesně mechanismus působení, proto přípravek tkáňového inženýrství (působení může být dáno obnovou tkáně nebo produkcí parakrinních faktorů, patřil by i pod somatobuněčnou terapii) Přípravek tkáňového inženýrství - příklad

19 [ 19 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky pro genovou terapii podle části IV přílohy č.1 k registrační vyhlášce č. 228/2008 Sb. Přípravkem pro genovou terapii se rozumí přípravek získaný souborem výrobních postupů (prováděných buď in vivo nebo ex vivo) cílených na přenos profylaktického, diagnostického nebo terapeutického genu (tj. úsek nukleové kyseliny) do lidských nebo zvířecích buněk a jeho následná exprese in vivo. Genový přenos zahrnuje expresní systém obsažený v přenašeči neboli vektoru, který může být virového stejně jako nevirového původu. Vektor může být také vnesen do lidské nebo zvířecí buňky. Přípravky moderní terapie – genová terapie 1

20 [ 20 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky pro genovou terapii zahrnují: nahou nukleovou kyselinu komplexní nukleovou kyselinu nebo nevirové vektory virové vektory geneticky modifikované buňky (autogenní, allogenní i xenogenní) Přípravky moderní terapie – genová terapie 2

21 [ 21 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Orgány určené k transplantaci podle Zákona 285/2008 Sb. (transplantační zákon) Pro účely tohoto zákona se rozumí: Orgánem se rozumí samostatná a životaschopná část lidského těla tvořená strukturovaným uspořádáním různých tkání, která má zachovánu svoji strukturu, cévní zásobení a schopnost vykonávat fyziologické funkce s významnou mírou autonomie Orgány určené k transplantaci

22 [ 22 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv transplantací proces směřující k zachování odebrané tkáně nebo orgánu ve stálé kvalitě pro implantaci a implantace tkáně nebo orgánu příjemci, včetně všech postupů přípravy, preparování a uchovávání tkání a orgánů tkáněmi a buňkami stavební součásti lidského těla včetně pozůstatků získaných při chirurgických operacích, dále krvetvorné buňky získané z kostní dřeně, z periferní a pupečníkové krve, s výjimkou orgánů, krve a jejích složek, pohlavních buněk, embryonálních a fetálních tkání a orgánů, vlasů, nehtů, placenty a odpadových produktů tělního metabolismu (pro účely transplantačního zákona!) Orgány určené k transplantaci

23 [ 23 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Krev a její složky podle Vyhlášky č. 143/2008 Sb. Pro účely této vyhlášky se rozumí krví a její složkou plná lidská krev a složka krve, zejména erytrocyty, trombocyty, granulocyty, plazma, získané od dárce a zpracované pro transfuzi nebo jako surovina pro další výrobu různými metodami, například odstředění a filtrace Krev a její složky

24 [ 24 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Při pochybnosti o zařazení výrobku mezi léčivé přípravky: SÚKL rozhoduje v případech pochybností, zda jde o léčivý přípravek - §13 odst.2 písm. h) zákona o léčivech žádost a podrobnější informace na stránkách SÚKL: http://www.sukl.cz/hranicni- pripravky žádost by měla obsahovat stručný popis výrobku, popis výrobního procesu, mechanismus účinku a indikaci, pro niž je výrobek určen Zařazení mezi léčivé přípravky

25 [ 25 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Při pochybnosti o zařazení výrobku mezi léčivé přípravky pro moderní terapie: Každý žadatel vyvíjející přípravek moderní terapie může požádat Agenturu (EMA) o vědecké doporučení s cílem určit, zda uvedený přípravek spadá z vědeckého hlediska pod definici léčivého přípravku pro moderní terapii. Agentura vydá toto doporučení po konzultaci s Komisí (CAT – Komise pro moderní terapie) do 60 dní od obdržení žádosti. CAT se vyjadřuje pouze k zařazení mezi přípravky moderní terapie, stále se může jednat o léčivý přípravek (regulace SÚKL) Zařazení mezi léčivé přípravky pro moderní terapie

26 [ 26 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Další možnosti pomoci EMA / CAT: Klasifikace Certifikace Breefing meeting Protocol Assistance Scientific advice Více na stránkách EMA – www.ema.europa.eu, Home  Regulatory  Human Medicines  Advanced therapies Zařazení mezi léčivé přípravky pro moderní terapie

27 [ 27 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Léčivé přípravky v ČR V současné době legálně pouze 3 možnosti: Hodnocený přípravek v klinickém hodnocení Povolení klinického hodnocení SÚKL + EK Specifický léčebný program Požadavek na kvalitu jako pro klinické hodnocení! Pouze pokud je ověřena bezpečnost a účinnost (v KH) Registrovaný přípravek registrace centralizovanou procedurou - Evropská léková agentura (EMA) http://www.ema.europa.eu/ Přípravky pro moderní terapii – legální použití

28 [ 28 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky pro moderní terapii – zařazení

29 [ 29 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Děkujeme za pozornost Název prezentace


Stáhnout ppt "[ 1 ] MUDr. Tomáš Boráň Seminář Oddělení klinického hodnocení 2010, Praha, 19.11.2010 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky pro moderní terapie."

Podobné prezentace


Reklamy Google