Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mimořádné události. OBSAH: Právní základ Vymezení základních pojmů Příčiny, následky pohrom /MU, (dominoefekt) Typy pohrom / MU Analýza rizika (identifikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mimořádné události. OBSAH: Právní základ Vymezení základních pojmů Příčiny, následky pohrom /MU, (dominoefekt) Typy pohrom / MU Analýza rizika (identifikace."— Transkript prezentace:

1 Mimořádné události

2 OBSAH: Právní základ Vymezení základních pojmů Příčiny, následky pohrom /MU, (dominoefekt) Typy pohrom / MU Analýza rizika (identifikace MU)

3 Pojmy Pohroma   jev, který vede nebo může vést k újmě a škodě na chráněných zájmech   zpravidla udeří najednou, většinou nečekaně

4 Pojmy Mimořádná událost /zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění poslední novelizace/   škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací   zvládnutelná běžnými opatřeními státu (vyčleněné výkonné složky, zdroje a prostředky /využití sil a prostředků IZS/)   není vyhlášen žádný z krizových stavů (tzn. stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav)

5 Pojmy Záchranné práce   činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucího k přerušení jejich příčin Likvidační práce   činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí Obnovovací práce   činnosti směřující k obnově území, které neodstraňují riziko ohrožení života a životního prostředí a nemají charakter záchranných a likvidačních prací. Spočívají v revitalizaci životního prostředí, společenského života a materiálních hodnot.

6 Příčiny pohrom / MU   projevy vývoje planety Země   pohyb hmot, uvolnění energie v hlubinách Země, zvýšení vodní hladiny, atmosferické poruchy, mimořádně silné větry, kosmické vlivy…   vyvolané neúmyslnou činností člověka   průmyslové havárie, selhání technologií, rozsáhlé dopravní havárie…   vyvolané úmyslnou činností člověka   války, ozbrojené konflikty, použití chemických, jaderných, radiologických a biologických látekteroristické akce…

7 Možné následky- dopady pohrom / MU zdraví a bezpečnost psychické strádání požáry úniky toxických látek ekonomické poruchy selhání veřejných služeb eroze půdy výpadky elektřiny přerušení povrchové a vzdušné dopravy poškození systému pitné vody výpadek kanalizace výpadky komunikace škody v zemědělství poškození kritických zdrojů v životním prostředí škody na historických zdrojích

8 Dominoefekt  řetězová reakce vzájemně se ovlivňujících příčin a následků  je spuštěn nějakou malou změnou, která bezprostředně ovlivní jen své nejbližší okolí, ale postupně se stejným způsobem šíří i do vzdálenějších oblastí  způsobuje, že i malá lokální změna může mít globální následek

9 Příklad dominoefektu Uvolnění energie v hlubinách Země  Uvolnění energie v hlubinách Země  zemětřesení  zemětřesení  požáry / výbuchy plynů / protržení přehradních hrází / sesuvy /poruchy infrastuktur…  ztráty na životech / poškození zdraví / poškození životního prostředí / zničení majetku / nefunkčnost území s ohledem na přerušení dodávek elektrické energie / nefunkčnost výkonu státní správy……

10 Schéma vzniku dominoefektu

11 Typy pohrom / MU Přírodní (živelní) Přírodní (živelní) Technologické Technologické Způsobené narušením rovnováhy v lidské populaci, životním prostředí, lidské společnosti a kritické infrastruktuře Způsobené narušením rovnováhy v lidské populaci, životním prostředí, lidské společnosti a kritické infrastruktuře

12 Živelní pohromy  požáry, přírodní požáry  povodně a záplavy, zvláštní povodeň  sesuv půdy, laviny  propad zemských dutin  vichřice, větrná smršť  krupobití  námraza, náledí  sněhová kalamita  přívalový déšť  dlouhotrvající vedro a sucho  teplotní inverze  zemětřesení

13 Technologické pohromy / MU  havárie při skladování a přepravě nebezpečných látek  havárie při dopravě  radiační havárie  průmyslová havárie  velká znečištění životního prostředí  indukované zemětřesení

14 Narušení rovnováhy v lidské, životním prostředí, lidské společnosti, kritické infrastruktuře Narušení rovnováhy v lidské populaci, životním prostředí, lidské společnosti, kritické infrastruktuře   epidemie   pandemie   epifytie (porucha flóry)   epizootie (porucha fauny)   válka, ozbrojený konflikt, teroristický útok…   pohroma v oblasti kritické infrastruktury (energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové služby, veřejná správa)

15 Analýza rizika (identifikace MU) první, zcela zásadní krok v komplexním zabezpečení prevence a přípravy řešení následků živelních či jiných pohrom první, zcela zásadní krok v komplexním zabezpečení prevence a přípravy řešení následků živelních či jiných pohrom pojmenovává možná rizika, určuje možné dopady a jejich pravděpodobnost výskytu (se zohledněním velikosti ohrožení a zranitelnosti), rozděluje je do kategorií ( 1-4 ) pojmenovává možná rizika, určuje možné dopady a jejich pravděpodobnost výskytu (se zohledněním velikosti ohrožení a zranitelnosti), rozděluje je do kategorií ( 1-4 ) využívá se metody expertního odhadu a tzv. mapování rizik využívá se metody expertního odhadu a tzv. mapování rizik vychází buď z místní znalosti a zkušenosti (expertní odhad) anebo z výpočtů, při kterých je zohledněna pravděpodobnost vzniku mimořádné události, potřeba sil a prostředků na její zvládnutí i případné škody vychází buď z místní znalosti a zkušenosti (expertní odhad) anebo z výpočtů, při kterých je zohledněna pravděpodobnost vzniku mimořádné události, potřeba sil a prostředků na její zvládnutí i případné škody všechna rizika jsou kvantifikována, aby mohlo být provedeno srovnání a vyhodnocení nejrizikovějších částí území všechna rizika jsou kvantifikována, aby mohlo být provedeno srovnání a vyhodnocení nejrizikovějších částí území využívá se pro řízení bezpečnosti, územního, havarijního a krizového plánování využívá se pro řízení bezpečnosti, územního, havarijního a krizového plánování

16

17 Domácí práce Popište situaci, ke které může dojít v případě dlouhodobých nadměrných srážek /sněhových nebo dešťových/ a popište, jaký dominoefekt může vyvolat. Snažte se identifikovat co nejvíce dopadů na lidský systém, které sebou mimořádná událost přinese. Rozsah práce: 1-2 strany A4, Forma:elektronicky, zaslat na: michaela.star@email.cz Termín:17.10.2012 (do 20h )


Stáhnout ppt "Mimořádné události. OBSAH: Právní základ Vymezení základních pojmů Příčiny, následky pohrom /MU, (dominoefekt) Typy pohrom / MU Analýza rizika (identifikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google