Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životní prostředí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životní prostředí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy."— Transkript prezentace:

1 Životní prostředí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Životní prostředí  Životní prostředí je souhrn fyzikálních, chemických, biologických a sociálních faktorů ve vzájemné interakci, které působí na člověka.  Člověk je s prostředím v neustálé interakci.

3 Životní prostředí  Životní prostředí složky: přírodní, umělé, sociální Přírodní složky: ovzduší, voda, půda Umělé složky: stavby,výrobní a dopravní zařízení, komunikace zařízení, komunikace Sociální složky: mezilidské vztahy, kultura, zákony, ekonomicky stav zákony, ekonomicky stav

4 Životní prostředí  Faktory životního prostředí: Fyzikální: teplota, tlak, záření, světlo, hluk…. Chemické: látky organické i neorganické, přítomné v ovzduší, vodě, potravinách Biologické: flora, fauna, původci infekčních chorob Sociální a psychické

5 Životní prostředí  Člověk aktivně ovlivňuje prostředí.  Cíl: přizpůsobit prostředí svým potřebám  Změna podmínek v lokálním i globálním rozsahu  Změna prostředí probíhá velmi rychle – adaptační kapacita člověka – hranice ? – adaptační kapacita člověka – hranice ?  Přizpůsobování prostředí výrobní činnost znečišťování znehodnocování prostředí znečišťování znehodnocování prostředí

6 Životní prostředí  Znečišťování znehodnocování prostředí  Zdroje znečištění:průmyslová výroba doprava domácí topeniště neupravený povrch zemědělská výroba odpady z lidských sídlišť

7 Životní prostředí Metody měření a hodnocení faktorů životního prostředí Klimatické faktory: Teplotarůzné typy teploměrů pokles teploty cca 1 °C na 150 m výšky Vlhkost vzduchu:hygrometry, aspirační psychrometry relativní vlhkost vzduchu v % Proudění vzduchu: vířivé anemometry (venkovní) Proudění vzduchu: vířivé anemometry (venkovní) kata-teploměry (vnitřní) kata-teploměry (vnitřní) Tlak vzduchu: barometry – aneroidy Tlak vzduchu: barometry – aneroidy

8 Životní prostředí Metody měření a hodnocení faktorů životního prostředí Postup při měření fyzikálních faktorů ovzduší:  měřící místo volné ovzduší: meteorologické budky, cca 2 m nad zemí podstavce, zavěšeny na stojanech podstavce, zavěšeny na stojanech měrné elementy – min. 1,5 m nad zemí měrné elementy – min. 1,5 m nad zemí místnosti či místa: 1,5 až 1,7 m nad podlahou  měřící metoda stanovit typ přístrojů, podle prostředí, potřebné přesnosti, citlivosti, rozsah měření a časový plán  Způsob zpracování výsledků -postup a metodu podle počtu, rozsahu a náročnosti potřebných matematických operací

9 Životní prostředí Měření a hodnocení znečištění životního prostředí Úsilí o zdravé životní prostředí limity přípustných koncentrací škodlivých látek v prostředí limity přípustných koncentrací škodlivých látek v prostředí Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK) Přípustná rezidua nebo přijatelné denní dávky (PDD) Principy metod stanovení NPK pro ovzduší 1)Přípustná koncentrace škodliviny je taková, která nevyvolává přímý nebo nepřímý škodlivý účinek na člověka, nesnižuje jeho pracovní schopnost a nesnižuje jeho pohodu.

10 Životní prostředí Měření a hodnocení znečištění životního prostředí škodliviny ve směsích v určité části prostředí kombinovaný účinek jedna škodlivina z různých částí prostředí komplexní účinek směs – limity jednotlivých látek limity dané celkovou vstřebanou dávkou

11 Životní prostředí Měření a hodnocení znečištění životního prostředí Přijatelná (přípustná) denní dávka škodliviny je taková její dávka, která při působení na člověka periodicky nebo během jeho celého života buď přímo nebo nepřímo nezpůsobí vznik fyzické nebo duševní nemoci (i latentní nebo časově kompenzované projevy) nebo změny na zdraví, které jsou za hranicí adaptačních reakcí, postihnutelných moderními vyšetřovacími metodami, a to okamžitě, dlouhodobě, buď u něho samého nebo u jeho dalších generací. u něho samého nebo u jeho dalších generací.

12 Životní prostředí Měření a hodnocení znečištění životního prostředí Zjišťování míry znečištění – obtížné Ideálem jsou měřící sítě autonomně pracujících analyzátorů s registrem a automatickým vyhodnocováním I poloautomatické sítě jsou náročné – pouze pro exponované lokality v blízké době Biologické prostředky monitorování přítomnosti škodlivin

13 Životní prostředí Měření a hodnocení znečištění životního prostředí Znečištění ovzduší Znečištění ovzduší - monitorování koncentrací látek v přízemní vrstvě atmosféry - monitorování koncentrací látek v přízemní vrstvě atmosféry - síť měřicích stanic - síť měřicích stanic Hodnocení kvality ovzduší -srovnání zjištěné imisní úrovně s imisními limity -imisní limity, podmínky, způsob sledování, posuzování, hodnocení, řízení kvality ovzduší: – v příslušných zákonech, nařízeních vlády - zohledňuje požadavky EU

14 Životní prostředí Měření a hodnocení znečištění životního prostředí Hodnocení situace - zaměřeno zejména na vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - z hlediska zajištění ochrany zdraví populace, ochrany ekosystémů, vegetace Hodnocení situace - zaměřeno zejména na vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - z hlediska zajištění ochrany zdraví populace, ochrany ekosystémů, vegetace Měřící stanice: různě reprezentativní z hlediska rozsahu území Měřící stanice: různě reprezentativní z hlediska rozsahu území Sledují se a hodnotí: oxid siřičitý, suspendované částice frakce PM10, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý, benzen, ozon, kadmium, arsen, nikl, rtuť, benzo(a)pyren, amoniak


Stáhnout ppt "Životní prostředí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google