Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠANCE LOVOSICE Prezentace služeb. ŠANCE LOVOSICE je nestátní neziskovou organizací, která se věnuje provozem sociálních služeb a služeb souvisejících,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠANCE LOVOSICE Prezentace služeb. ŠANCE LOVOSICE je nestátní neziskovou organizací, která se věnuje provozem sociálních služeb a služeb souvisejících,"— Transkript prezentace:

1 ŠANCE LOVOSICE Prezentace služeb

2 ŠANCE LOVOSICE je nestátní neziskovou organizací, která se věnuje provozem sociálních služeb a služeb souvisejících, podpoře lidových tradic a podpoře volnočasových a zdravotně sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V současné době provozuje následující sociální služby a projekty.  Pečovatelská služba  Denní stacionář  Sociální rehabilitace  Divadlení soubor Klíček  Podporu lidových tradic, klub porozumění  Realizace rekondičních pobytů

3 Sociální rehabilitace Název sociální služby: Sociální rehabilitace Místo poskytování sociální Školní 3, 410 02 Lovosice Identifikátor sociální služby: 2711098 Poslání sociální služby Posláním sociální služby je dlouhodobá a pravidelná podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatelů sociální služby prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných činností, rozvoje a posilování schopností, dovedností a návyků uživatele. Cíle sociální služby Cílem sociální služby je podpora uživatele, která povede: - k samostatnosti a soběstačnosti uživatele - k získání a rozvoji funkčních sociálních návyků, dovedností a znalostí uživatele - podpora a účast uživatele na společenských, vzdělávacích a volnočasových aktivitách - začlenění uživatele do života komunity a běžného sociálního prostředí

4 Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby postižené civilizačními chorobami, které se vzhledem ke svému postižení nebo nemocem nemohou dlouhodobě uplatnit na trhu práce. Podporovanými osobami jsou uživatelé žijící v Lovosicích a na Lovosicku ve věku od 16 let. Popis činnosti sociální služby Základními činnostmi sociální služby je: nácvik praktických dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, podpora soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování zprostředkování kontaktu se společenským prostředím výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností pomoc při uplatňování, práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

5

6 Pečovatelská služba Název sociální služby: Pečovatelská služba Místo poskytování sociální služby: Lovosice (Školní 3, 410 02 Lovosice) Identifikátor sociální služby: 1806649 Poslání sociální služby Posláním pečovatelské služby je pomoc seniorům a zdravotně postiženým, která pomůže těmto lidem setrvat co nejdéle ve svém běžném, domácím prostředí. Cíle sociální služby Cílem služby je poskytovat seniorům a osobám se zdravotním postižením služby domácí péče, které jim umožní setrvat v domácím prostředí, tj. pro ně přirozeném prostředí

7 Cílová skupina Cílovou skupinou jsou senioři, osoby s chronickým postižením, osoby s kombinovaným postiženým, osoby s tělesným postižením a osoby se zdravotním postižením, žijící na území města Lovosice a v přilehlých obcích a na území Litoměřic (oblast působení: Lovosicko a Litoměřicko). Sociální služba je zajišťována terénní formou přímo v domácnostech uživatelů. Popis činnosti sociální služby Zajištění pečovatelské služby dle § 40 zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách a Vyhláška č. 505/2006 Sb. seniorům nebo zdravotně handicapovaným v jejich přirozeném, zpravidla domácím prostředí. Sociální služba zabezpečuje obligatorní činnosti (v souladu s § 40 Zákona a § 6 Vyhlášky): Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Pomoc při zajištění chodu domácnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

8 Denní stacionář Denní stacionář Lovosice Název sociální služby: Denní stacionář Místo poskytování sociální služby: Karla Maličkého 382/16, 410 02 Lovosice Identifikátor sociální služby: 5093498 Cílová skupina sociální služby Sociální služba je určena pro osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením a osoby se zdravotním postižením z Lovosicka ve věku od 18 do 64 let. Nejčastěji jsou zastoupeni uživatelé s mentálním postižením.

9 Cíle sociální služby Cílem a zaměřením stacionáře je podpora při řešení nepříznivé životní situace, podpora při seberealizaci, nácvik praktických dovedností, zvýšení soběstačnosti klienta a zmírnění závislosti na jiných osobách. Popis činností Sociální služba zabezpečuje činnosti specifikované § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

10 Cvičení za spolupráce fyzioterapeuta

11

12 Hypoterapie Návštěvy farmy

13 Víkendový pobyt

14 Život v D.S.

15 Divadelní soubor Klíček

16 Děkujeme za pozornost Jana Nováková Šance Lovosice www.sancelovosice.eu


Stáhnout ppt "ŠANCE LOVOSICE Prezentace služeb. ŠANCE LOVOSICE je nestátní neziskovou organizací, která se věnuje provozem sociálních služeb a služeb souvisejících,"

Podobné prezentace


Reklamy Google