Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikáme SPOLU – ženy dvou generací aktivně na trhu práce na Ústecku OBHAJOBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU DĚTSKÁ SKUPINA jako nástroj harmonizace profesního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikáme SPOLU – ženy dvou generací aktivně na trhu práce na Ústecku OBHAJOBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU DĚTSKÁ SKUPINA jako nástroj harmonizace profesního."— Transkript prezentace:

1 Podnikáme SPOLU – ženy dvou generací aktivně na trhu práce na Ústecku OBHAJOBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU DĚTSKÁ SKUPINA jako nástroj harmonizace profesního a rodinného života Centrum pro-rodinné politiky HESTIA Soňa Mudrochová

2 Podnikáme SPOLU – ženy dvou generací aktivně na trhu práce na Ústecku OBHAJOBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU Do tří let věku dítěte Zdravotnická zařízení typu jesle podle zákona o péči o zdraví lidu přestala být od 1/2014 podle zákona o zdravotních službách zdravotnickým zařízením Zařízení podle zákona o živnostenském podnikání -vázaná živnost "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" /ten ale řeší jen odbornou způsobilost/, nutno splnit podmínky vyhlášky 410/2005 Sb. ve znění tvyhlášky č.343/2009 Sb. tzv. „hygienická vyhláška“ Od tří let věku dítěte Mateřské školy, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona Zařízení podle zákona o živnostenském podnikání, která neposkytují rekreačně-vzdělávací činnost realizovanou v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol - volná živnost, obor činnosti č. 72 "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti" -volná živnost, obor činnosti č. 79 "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost" Zařízení v režimu obecných právních předpisů služby péče o děti poskytované mimo školský zákon a zákon o živnostenském podnikání musí být v souladu obecně platnými právními předpisy v oblasti hygieny, stravování, požární a stavební oblasti apod. Stávající služby péče o děti

3 Podnikáme SPOLU – ženy dvou generací aktivně na trhu práce na Ústecku OBHAJOBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU ZÁKON O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ  stav 5/2014 – předložen Sněmovně, schválen vládou, spolupráce resortů MPSV, MZ, MŠMT i MV, připravován od srpna 2012  Pokud schválen – platný od 9/2014 + 6m  Definování nové služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině za účelem –úpravy oblasti dosud právně neregulované –rozšíření spektra služeb, chybí místa v MŠ, není široké spektrum –vytvoření podmínek pro více poskytovatelů –podpora návratu rodičů na TP /daňová opatření/ –podpora zaměstnavatelů při provozu a podpoře služeb péče

4 Podnikáme SPOLU – ženy dvou generací aktivně na trhu práce na Ústecku OBHAJOBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU Dětská skupina pojetí služby - hlídání a pravidelná péče o dítě od 1 roku do zahájení PŠD  Jedná se o nový typ služby hlídání a péče o dítě  Návrh upravuje: - okruh možných poskytovatelů - vznik oprávnění a evidenci poskytovatelů - hygienické, provozní a prostorové požadavky úměrné počtu dětí - maximální počet dětí, o které může být v jednom časovém úseku pečováno jednou pečující osobou - nejvýše přípustný počet dětí v zařízení, v němž je o děti pečováno - odbornou způsobilost osoby pečující o děti - povinnost pečovat o děti v souladu se schváleným konceptem výchovy a péče - další povinnosti poskytovatele, kontrolu a sankce

5 Okru h poskytovatelů  fyzické a právnické osoby jakožto zaměstnavatelé, i OSVČ se zaměstnanci  ústavy  o. p. s  církevní právnické osoby  obce, kraje, jimi založené práv. osoby  nadace, nadační fondy  VŠ

6 Úhrada služby  služba bude poskytována za úhradu ze strany rodiče stanovenou poskytovatelem, s možností nestanovení úhrady podle důvodů uvedených ve vnitřních pravidlech pro poskytování služby zpracovaných poskytovatelem  úhrada na základě smlouvy s rodičem a stanovených kritérií služba bude poskytována na nekomerčním základě a jejím účelem nebude generování zisku za poskytování služby tedy bude moci poskytovatel přijmout úhradu maximálně ve výši zřizovacích a provozních nákladů na poskytnutí služby (mezi které se řadí i mzdové náklady na mzdy pečujících osob) – ODDĚLENÉ ÚČETNICTVÍ

7 Podnikáme SPOLU – ženy dvou generací aktivně na trhu práce na Ústecku OBHAJOBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU Podpora v daňové oblasti  Náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro účely stanovení základu daně zaměstnavatele budou náklady na - provoz vlastního zařízení péče pro děti svých zaměstnanců; - výdaje na provoz v podobě příspěvku zaměstnavatele na zajištění péče o děti svých zaměstnanců ze strany jiného subjektu.  Bude zavedena sleva /maximálně do výše minimální mzdy/ za každé vyživované dítě na dani z příjmů pro rodiče /1 ze společné domácnosti/ - zaměstnance při zajištění péče o děti formou služby péče o děti v souvislosti s participací na trhu práce.

8 Fáze legislativního procesu  Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů byl vládou schválen dne 2. 1. 2014  V současné době je tzv. Zákon o dětské skupině vrácen Senátem do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, který požaduje úpravu ve smyslu pouze "dobrovolné registrace" subjektů poskytujicích služby péče o děti do nástupu školní docházky jako DĚTSKÉ SKUPINY...  Schválený vládní návrh zákona je k dispozici na internetových stránkách www.psp.cz jako sněmovní tisk 82/0www.psp.cz

9 Děkuji Vám za pozornost. mudrochova@ckpul.cz


Stáhnout ppt "Podnikáme SPOLU – ženy dvou generací aktivně na trhu práce na Ústecku OBHAJOBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU DĚTSKÁ SKUPINA jako nástroj harmonizace profesního."

Podobné prezentace


Reklamy Google