Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální trendy trestní politiky aneb jak přispět ke snížení recidivy pachatelů Pavel Štern, Probační a mediační služba, Dagmar Doubravová, Rubikon Centrum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální trendy trestní politiky aneb jak přispět ke snížení recidivy pachatelů Pavel Štern, Probační a mediační služba, Dagmar Doubravová, Rubikon Centrum."— Transkript prezentace:

1 Aktuální trendy trestní politiky aneb jak přispět ke snížení recidivy pachatelů Pavel Štern, Probační a mediační služba, Dagmar Doubravová, Rubikon Centrum

2 Z výzkumu IKSP, v roce 2011,Kriminální recidiva a recidivisté, poznatky z praxe PMS a nevládních organizací: Nejčastější důvody pro recidivu.  Předluženost  Absence zaměstnání a pracovních návyků  Závislosti

3 Nejčastější trestná činnost pachatelů v rámci Alt. Trestů, (zdroj evidence PMS).  Krádež, § 205 TRZ  Maření výkonu úředního rozhodnutí § 337 TRZ  Zanedbání povinné výživy, §196 TRZ  Výtržnictví, § 358  Ohrožení pod vlivem návykové látky, § 274

4 Jaká opatření mohou ovlivnit úroveň recidivy? „Domy na půl Cesty“!?  Vzhledem k tomu, že největší riziko opakování trestné činnosti u propuštěných spočívá v prvních 3-6 měsících po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, což je bohužel i situace České republiky, představuje myšlenka Domů na půl cesty v rámci trestního systému velice zajímavou inspiraci, jak mnohem účinněji čelit rizikovým faktorů, které ovlivňují recidivu propuštěných, (předluženost, problémy se sháněním zaměstnání, problémy s bydlením).

5 Jaká opatření mohou ovlivnit úroveň recidivy? „Domy na půl Cesty“!?  Domy na půl cesty jako součást systému trestní spravedlnosti – přechodová část mezi propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody a životem mimo věznici na svobodě. Zahraniční inspirace: Kanada.  V Kanadě existují dvě kategorie domů na půl cesty: Jeden je v rámci tzv. Komunitních vězeňských center a odpovídá za něj Kanadská vězeňská služba. Druhá kategorie existuje v rámci tzv. Komunitních pobytových středisek která jsou provozována nevládními organizacemi, jako je například John Howard Society, Elizabeth Fry společnost (pro ženy), St Leonard společnost Kanady a armáda spásy. Velká většina Domů na půl cesty v Kanadě jsou Komunitní pobytová centra.  Inspirací pro český trestní systém může být skutečnost, že systém Domů na půl cesty je v kanadském trestním systému spojen s úpravou trestního zákona v rámci podmíněného propuštění. V kanadské úpravě podmíněného propuštění existuje tzv. částečná parole-částečné podmíněné propuštění. To znamená, že pokud je odsouzený-žadatel o PP podmíněně propuštěn na částečnou paroli, má po propuštění stanovenu povinnost prvních 6 měsíců strávit v Domu napůl cesty, který nadále dohlíží na jeho postupné začleňování do společnosti.

6 Několik údajů z Monitorovací zprávy Kanadské parolové rady, (PBC) za léta 2009 a 2010, (Performance Monitoring Report)  Od roku 1996 do roku 2009 se podařilo snížit o 53% počet násilných trestných činů, které spáchaly osoby v podmíněném propuštění.Na druhou stranu osoby propuštěné v rámci zákonného/automatického propuštění spáchaly v letech 1996 až 2009 téměř 70% všech násilných trestných činů. Oproti tomu, osoby, které byly propuštěny na částečnou či úplnou paroli měly dohromady podíl na 30% násilných trestných činů. (V Kanadě jsou velmi intenzivně sledovány údaje týkající se trestných činů spojených s násilím, proto jsou uváděny i v monitorovací zprávě).  V letech 2009 a 2010 se výrazně zvýšil počet udělených částečných podmíněných propuštění, která byla následně změněna na úplná PP. Což je dáváno jako příklad dobré praxe, efektivní a současně bezpečné trestní politiky. Pro zajímavost, počet „vězňů“ byl v letech 2009/2010 na stavu 13 531 osob. Kanada má celkem 33 204 000 obyvatel.

7 Několik údajů z Monitorovací zprávy Kanadské parolové rady, (PBC) za léta 2011 a 2012, (Performance Monitoring Report)  Průzkumy ukazují, že pachatelé propuštění „postupně“ či pod supervizí jsou mnohem více úspěšní v bezpečné reintegraci do společnosti, a je menší pravděpodobnost jejich recidivy než u těch, kteří čekají na řádné propuštění  Kanada - Počet uvězněných osob 2011/2012 – 14,419  Počet podmínečně propuštěných – 8,737 (zahrnuje DP, FP a zákonné podmínečné propuštění)  Počet projednávaných případů - 15,595  Počet udělených Day. (částečná parole) Parole - 64%  Počet úspěšně dokončených DP – 88,4%

8 Několik údajů z Monitorovací zprávy Kanadské parolové rady, (PBC) za léta 2011 a 2012, (Performance Monitoring Report)  Recidiva po uplynutí délky trestu – statistiky PBC ukazují, že z dlouhodobého pohledu (10 až 15 let po ukončení výkonu trestu) jsou odsouzení propuštění po uplynutí doby trestu 3 – 6 x častěji vráceni do VTOS než odsouzení, kteří trest dokončili na FP  Odsouzení, kteří trest dokončili propuštěním ze zákona, jsou 2,5 – 5 x častěji vráceni do VTOS než odsouzení, kteří trest dokončili na FP  Za posledních 10 let 93% pachatelů, kterým byla udělena DP či FP, nespáchalo během této doby TČ, 99% nespáchalo násilný TČ

9 Projekt Křehká Šance,  Komise pro podmíněné propuštění - posílení možností sociální integrace propuštěných a prevence kriminality“ Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Výše dotace:12 251 380,- Kč Doba trvání projektu: 36 měsíců (1.4.2012- 31.3.2015) Partner: Vězeňská služba ČR  Cíle projektu: umožnit odsouzeným, u kterých KPP prověřila předpoklady úspěšné adaptace po podmíněném propuštění, časnější návrat na svobodu. Cílem je i další rozvoj a rozšíření praxe KPP do českých věznic.

10 Projekt Křehká Šance,  Komise pro podmíněné propuštění - posílení možností sociální integrace propuštěných a prevence kriminality“ Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Výše dotace:12 251 380,- Kč Doba trvání projektu: 36 měsíců (1.4.2012- 31.3.2015) Partner: Vězeňská služba ČR  Cíle projektu: umožnit odsouzeným, u kterých KPP prověřila předpoklady úspěšné adaptace po podmíněném propuštění, časnější návrat na svobodu. Cílem je i další rozvoj a rozšíření praxe KPP do českých věznic.

11 Pilotní projekt: „Program na půl cesty“  V rámci projektu Křehká šance  Ve spolupráci se střediskem PMS Ostrava  Ve spolupráci s OS Nová Šance a Centrem sociálních služeb Ostrava  Plán 4 klienti v pilotním programu  Aktuálně již je jeden v programu na půl cesty v rámci OS Nová Šance

12 Projekt Křehká Šance, Plánované klíčové aktivity: monitoring potřeb, inovace metodických postupů Komise pro podmíněné propuštění (KPP), rozšíření praxe KPP, evaluace a formalizace, řízení Související vzdělávání: Kurz "Komise pro podmíněné propuštění A (pro administrátory a koordinátory) Kurz "Komise pro podmíněné propuštění B (pro členy KPP) Lokality: 3 soudní kraje9 věznic Severočeský soudní kraj: Liberec, Rýnovice, Stráž p/Ralskem Severomoravský soudní kraj: Opava, Karviná, Heřmanice Středočeský soudní kraj: Příbram, Ruzyně – Velké Přílepy, Bělušice Spolupráce s vyškolenými asistenty obětí (propojení s projektem zaměřeným na oběti TČ)


Stáhnout ppt "Aktuální trendy trestní politiky aneb jak přispět ke snížení recidivy pachatelů Pavel Štern, Probační a mediační služba, Dagmar Doubravová, Rubikon Centrum."

Podobné prezentace


Reklamy Google