Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[ 1 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[ 1 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv."— Transkript prezentace:

1 [ 1 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv

2 [ 2 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Legislativní rámec pro přípravky obsahující lidské tkáně a buňky MUDr. Tomáš Boráň Oddělení klinického hodnocení Státní ústav pro kontrolu léčiv

3 [ 3 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Lidské tkáně a buňky Léčivé přípravky Transfúzní přípravky Léčivé přípravky pro moderní terapii Léčivé přípravky v kombinaci se zdravotnickým prostředkem Produkty z lidských tkání / buněk určených k použití u člověka Orgány nebo části orgánů (transplantáty)

4 [ 4 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Humánní léčivé přípravky Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) Vyhláška č. 228/2008 Sb. o registraci léčivých přípravků ( příloha 1, část IV se týká přípravků moderní terapie – somatobuněčné a genové) Vyhláška č. 143/2008 Sb. o krvi Nařízení č. 1394/2007/ES o léčivých přípravcích pro moderní terapii Léčivý přípravek

5 [ 5 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Definice humánního léčivého přípravku látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti nebo látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy Léčivý přípravek

6 [ 6 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Krev a její složky Vyhláška č. 143/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) Pro účely této vyhlášky se rozumí krví a její složkou plná lidská krev a složka krve, zejména erytrocyty, trombocyty, granulocyty, plazma, získané od dárce a zpracované pro transfuzi nebo jako surovina pro další výrobu různými metodami, například odstředění a filtrace Léčivý přípravek – Transfuzní přípravky

7 [ 7 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Léčivé přípravky pro moderní terapii Přípravky pro somato-buněčnou terapii podle části IV přílohy č.1 k registrační vyhlášce č. 228/2008 Sb. Přípravky tkáňového inženýrství podle čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1394/2007/ES Přípravky genové terapie podle části IV přílohy č.1 k registrační vyhlášce č. 228/2008 Sb. Léčivý přípravek - Přípravky moderní terapie

8 [ 8 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky pro somato-buněčnou terapii podle části IV přílohy č.1 k registrační vyhlášce č. 228/2008 Sb. obsahují buňky nebo tkáně, které byly předmětem zásadní manipulace, čímž došlo ke změně biologických vlastností, fyziologických funkcí nebo strukturálních vlastností významných pro zamýšlené klinické použití, nebo buňky a tkáně, které nejsou určeny pro použití pro stejnou základní funkci u příjemce a dárce, nebo z takových buněk nebo tkání sestávají Léčivý přípravek - Přípravky moderní terapie

9 [ 9 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky pro somato-buněčnou terapii Jsou prezentovány tak, že mají vlastnosti pro léčbu, prevenci nebo diagnostiku v případě onemocnění na základě farmakologického, imunologického nebo metabolického působení svých buněk nebo tkání, nebo jsou za tímto účelem používány u lidí nebo podávány lidem Léčivý přípravek - Přípravky moderní terapie

10 [ 10 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Příklad 1: Allogenní, z lidské placenty derivované buňky Určeny pro léčbu Crohnovy choroby, roztroušené sklerózy, revmatoidní artritidy Mechanismus účinku nespočívá v obnově, opravě nebo nahrazení lidských tkání, ale je dán metabolickým, farmakologickým a imunologickým účinkem těchto buněk Pozn. : pokud přípravek spadá pod somatobuněčnou terapii i tkáňové inženýrství, je nadřazeno tkáňové inženýrství Léčivý přípravek - Přípravky moderní terapie

11 [ 11 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravek tkáňového inženýrství podle čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení č.1394/2007/ES obsahuje upravené (tj. podstatně manipulované bb. nebo bb. v heterologním použití) buňky nebo tkáně nebo se z nich skládá a je prezentován jako přípravek mající vlastnosti, jež slouží k obnově, opravě nebo nahrazení lidských tkání nebo je za tímto účelem u lidí používán nebo je jim podáván Léčivý přípravek - Přípravky moderní terapie

12 [ 12 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Upravené buňky a tkáně podle čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení č. 1394/2007/ES buňky nebo tkáně byly předmětem podstatné manipulace, v jejímž důsledku bylo dosaženo biologických vlastností, fyziologických funkcí nebo strukturálních vlastností podstatných pro zamýšlenou regeneraci, opravu nebo výměnu; za podstatné manipulace nejsou považovány zejména manipulace uvedené v příloze I NEBO buňky nebo tkáně nejsou určeny k použití ke stejné základní funkci nebo funkcím u příjemce shodným se základní funkcí nebo funkcemi u dárce Léčivý přípravek - Přípravky moderní terapie

13 [ 13 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Nepodstatné manipulace (Příl. I nař. č. 1394/2007/ES) řezání tvarování rozmělňování odstřeďování namáčení v ATB nebo antimikrobiálních roztocích sterilizace ozařování oddělení, zahušťování nebo čištění buněk filtrování lyofilizace zmrazení kryokonzervace vitrifikace Léčivý přípravek - Přípravky moderní terapie

14 [ 14 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Nepodstatné manipulace (Příl. I nař. č. 1394/2007/ES) V případě jiných manipulací se posuzuje případ od případu, zda se jedná nebo nejedná o podstatnou manipulaci (např. použití enzymů při separaci buněk – v některých případech mohou ovlivnit mikroprostředí, případně povrchové struktury) Léčivý přípravek - Přípravky moderní terapie

15 [ 15 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravek tkáňového inženýrství může obsahovat buňky nebo tkáně lidského nebo zvířecího původu nebo obojí. Buňky nebo tkáně mohou být životaschopné nebo neživotaschopné. Mohou rovněž obsahovat další látky jako buněčné výrobky, biomolekuly, biomateriály, chemické látky, nosné struktury nebo matrice. Léčivý přípravek - Přípravky moderní terapie

16 [ 16 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Příklad 2: Autologní buňky derivované z kostní dřeně Určené pro léčbu akutního infarktu myokardu Buňky nejsou podstatně manipulované, ale nejsou použity homologně – tj. základní funkcí progenitorových buněk kostní dřeně je zajištění hematopoezy a není znám přesně mechanismus působení, proto přípravek tkáňového inženýrství (působení může být dáno obnovou tkáně nebo produkcí parakrinních faktorů, patřil by i pod somatobuněčnou terapii) Léčivý přípravek - Přípravky moderní terapie

17 [ 17 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky moderní terapie - kombinované musí obsahovat jako nedílnou součást přípravku jeden nebo více zdravotnických prostředků ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 93/42/EHS, nebo jeden nebo více aktivních implantabilních zdravotnických prostředků ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 90/385/EHS Léčivý přípravek – Přípravky moderní terapie

18 [ 18 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv musí obsahovat jako nedílnou součást přípravku jeho buněčná nebo tkáňová část musí obsahovat životaschopné buňky nebo tkáně, nebo jeho buněčná nebo tkáňová část obsahující neživotaschopné buňky nebo tkáně musí být schopna působit na lidské tělo takovým účinkem, který lze vzhledem k účinku uvedených zdravotnických prostředků považovat za hlavní. Léčivý přípravek – Přípravky moderní terapie

19 [ 19 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Přípravky pro genovou terapii podle části IV přílohy č.1 k registrační vyhlášce č. 228/2008 Sb. Přípravkem pro genovou terapii se rozumí přípravek získaný souborem výrobních postupů (prováděných buď in vivo nebo ex vivo) cílených na přenos profylaktického, diagnostického nebo terapeutického genu (tj. úsek nukleové kyseliny) do lidských nebo zvířecích buněk a jeho následná exprese in vivo. Genový přenos zahrnuje expresní systém obsažený v přenašeči neboli vektoru, který může být virového stejně jako nevirového původu. Vektor může být také vnesen do lidské nebo zvířecí buňky. Léčivý přípravek – Přípravky moderní terapie

20 [ 20 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Lidské tkáně a buňky regulované zákonem č. 296/2008 Sb. (o lidských tkáních a buňkách) stanoví podmínky pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, popřípadě ke zhotovení produktů z lidských tkání, nebo lidských buněk určených k použití u člověka, a to při jejich darování, opatřování, vyšetřování, zpracování, skladování a distribuci Lidské tkáně a buňky

21 [ 21 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Lidské tkáně a buňky regulované zákonem č. 296/2008 Sb. (o lidských tkáních a buňkách) Tento zákon se nevztahuje na podmínky pro zajištění jakosti a bezpečnosti tkání a buněk, jejichž odběr a použití se uskuteční u téhož člověka v rámci jednoho chirurgického zákroku lidské krve a jejích složek orgánů nebo části orgánů, pokud mají sloužit k témuž účelu jako celý orgán v lidském těle Lidské tkáně a buňky

22 [ 22 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Lidské tkáně a buňky regulované zákonem č. 296/2008 Sb. (o lidských tkáních a buňkách) Přípravky z lidských tkání a buněk, které nespadají pod přípravky moderní terapie mohou být regulovány zákonem o lidských tkáních a buňkách Lidské tkáně a buňky

23 [ 23 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Orgány určené k transplantaci Zákon č. 285/2008 Sb. (transplantační zákon) Pro účely tohoto zákona se rozumí: Orgánem se rozumí samostatná a životaschopná část lidského těla tvořená strukturovaným uspořádáním různých tkání, která má zachovánu svoji strukturu, cévní zásobení a schopnost vykonávat fyziologické funkce s významnou mírou autonomie Orgány určené k transplantaci

24 [ 24 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Při pochybnosti o zařazení mezi léčivé přípravky: SÚKL rozhoduje v případech pochybností, zda jde o léčivý přípravek - §13 odst. 2 písm. h) zákona o léčivech žádost a podrobnější informace na stránkách SÚKL: http://www.sukl.cz/hranicni-pripravky žádost by měla obsahovat stručný popis produktu, popis produkčního procesu, mechanismus účinku a indikaci, pro niž je produkt určen Zařazení mezi léčivé přípravky

25 [ 25 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Při pochybnosti o zařazení mezi léčivé přípravky pro moderní terapie: Každý žadatel vyvíjející přípravek moderní terapie může požádat Agenturu (EMA) o vědecké doporučení s cílem určit, zda uvedený přípravek spadá z vědeckého hlediska pod definici léčivého přípravku pro moderní terapii. Agentura vydá toto doporučení po konzultaci s Komisí (CAT – Komise pro moderní terapie) do 60 dní od obdržení žádosti. CAT se vyjadřuje pouze k zařazení mezi přípravky moderní terapie, stále se může jednat o léčivý přípravek (regulace SÚKL) Zařazení mezi léčivé přípravky pro moderní terapie

26 [ 26 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Závěr: Produkty obsahující lidské tkáně a buňky mohou být regulovány jako: Léčivé přípravky Lidské tkáně a buňky Orgány určené k transplantaci

27 [ 27 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Reklama na LTB a zákroky využívající LTB Návrh SÚKL – regulace reklamy směrem k široké veřejnosti: zakazuje se reklama na lidské tkáně a buňky zakazuje se reklama na zákroky lidské tkáně a buňky využívající Regulace reklamy LTB

28 [ 28 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Reklama na LTB a zákroky využívající LTB Důvody návrhu zpřísnění regulace reklamy na LTB: dosud nezohledňovala případy nakládání s lidskými tkáněmi a buňkami v celé šíři nezohledňovala reklamu na zákroky, při nichž se LTB využívají, ani na jinou manipulaci s nimi tyto zákroky i jiná manipulace s LTB, je svěřena odborníkům na reklamu na LTB je nutné použít obdobný princip jako u LP vázaných na recept reklama by z odborných důvodů neměla být směřována na širokou veřejnost – může dojít k manipulaci s ní ve prospěch komerčních zájmů Regulace reklamy LTB

29 [ 29 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "[ 1 ] MUDr. Tomáš Boráň Konference Bioimplantologie 2011, Brno, 14.4.2011 © 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv."

Podobné prezentace


Reklamy Google