Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Jana Dobrá Název DUM: VY_32_Inovace_1.3.11 Vlastnosti látek Název sady: Člověk a jeho svět 4. ročník Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Jana Dobrá Název DUM: VY_32_Inovace_1.3.11 Vlastnosti látek Název sady: Člověk a jeho svět 4. ročník Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Jana Dobrá Název DUM: VY_32_Inovace_1.3.11 Vlastnosti látek Název sady: Člověk a jeho svět 4. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen žákům 4. tříd jako zopakování vědomostí o vlastnostech látek a seznámení se s novými pojmy. Po výkladu žáci plní zadané úkoly. Materiál se dá využít při práci s interaktivní tabulí, multimice, v počítačové učebně nebo jako pracovní list.

2 Vlastnosti látek Přístroje, veličiny a jednotky

3 Vlastnosti látek látky kolem sebe můžeme měřit pomocí měřicích přístrojů měříme vždy určitou velikost (délku, hmotnost, teplotu, čas a objem), hovoříme tedy o veličinách co je měřeno, se porovnává s pevně stanovenou jednotkou Po celém světě se užívá Mezinárodní soustava jednotek (SI), která pevně stanovuje základní jednotky pro všechny veličiny.

4 Délka Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin. Pojem délka se také používá k udání rozměrů těles (délka, šířka, výška, hloubka), nebo se tento pojem také používá k určení vzdálenosti mezi dvěma body. Délku měříme délkovými měřidly – skládací tesařský metr, krejčovský metr, pásmo, pravítko, trojúhelník, posuvná měřidla, mikrometr….délkovými měřidly Základní jednotkou délky je jeden metr (1 m). Další jednotky délky jsou: milimetr (mm), centimetr (cm), decimetr (dm), kilometr (km). 1 cm = 10 mm1 m = 10 dm1 km = 1000 m 1 dm = 10 cm1 m = 100 cm 1 dm = 100 mm1 m = 1000 mm

5 Hmotnost Hmotnost je fyzikální veličina, která nám udává, jak lehké či těžké jsou předměty kolem nás. K měření hmotnosti používáme různé druhy vah – osobní, kupecké, kuchyňské, laboratorní….vah Základní jednotkou hmotnosti je jeden kilogram (1 kg). Lehké předměty vážíme v gramech (g), těžké předměty vážíme v metrických centech (q) a tunách (t). 1 kg = 1000 g1 q = 100 kg1 t = 1000 kg

6 Teplota Teplota je vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého, je fyzikální veličinou. Teplotu měříme pomocí teploměru – pokojový, venkovní, lékařský - (lihový, rtuťový, digitální…).teploměru Každý teploměr má svou stupnici. Stupnice teploměrů se liší podle účelu, pro který jsou využívány. Nejčastěji používanou stupnicí na teploměru je Celsiova stupnice. Základní jednotkou teploty je jeden stupeň Celsia (1˚C). Celsiova stupnice má dva základní body: 0 ˚C = bod mrazu a 100 ˚C = bod varu vody

7 Čas Čas je jedna ze základních fyzikálních veličin, jíž se měří vzdálenost mezi událostmi. Měřidlem času jsou hodiny – náramkové, nástěnné, přesýpací, sluneční, digitální, stopky….hodiny Základní jednotkou času je jedna sekunda (1 s). Čas měříme v hodinách (h), minutách (min) a sekundách (s). Čas měříme také na dny, týdny, měsíce a roky. Toto členění času znázorňuje kalendář. 1 h = 60 min1 min = 60 s1 h = 3600 s

8 Objem Objem je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost prostoru. Objem měříme pomocí odměrného válce. Další měřidla objemu jsou pipeta, byreta, kádinka….odměrného válce Krychlový metr (1 m 3 ) je objem krychle o hraně 1 metru. Je to odvozená jednotka SI. Litr (l) je vedlejší jednotka SI pro objem. Dalšími jednotkami objemu jsou: decimetr krychlový (dm³), centimetr krychlový (cm³), milimetr krychlový (mm³), hektolitr (hl), decilitr (dl), centilitr (cl), mililitr (ml) 1 m 3 = 1000 dm 3 1 hl = 100 l 1 m 3 = 1000 l1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml 1 dm 3 = 1 l 1 cm 3 = 1 ml

9 Tabulka veličin a základních jednotek

10 Měřidla délky tesařský skládací metr pravítko svinovací metr krejčovský metr pásmo

11 Měřidla hmotnosti - váhy moderní laboratorní váha pružinová váha – mincíř páková váha - jazýčková balanční páková decimálka kuchyňské váhy kupecká na sklonném principu osobní váha

12 Měřidla teploty - teploměry bimetalový teploměr lékařský- rtuťový, digitální venkovní pokojové laboratorní

13 Měřidla času - hodiny přesýpací hodiny sluneční hodiny náramkové digitálnínástěnné

14 Měřidla objemu odměrné válcekádinky

15 Doplň chybějící údaje v tabulce..

16 Otázky a úkoly do skupin 1. Napište 3 věci nebo vzdálenosti, které byste měřili v mm, cm, m a km. 2. Napište 3 předměty, které byste vážili na g, kg, q a t. 3. Jak bude venku, když bude teploměr ukazovat 35˚C a -20˚C? 4. Jaká je zvýšená tělesná teplota a kdy již mluvíme o horečce? 5. Nakreslete ciferník hodin a zapište do něj správný čas udaný digitálně: 04:32, 19:28, 00:07, 12:15, 09:45. 6. Napište, jaký je objem tekutin: lahev mléka, PET lahev vody, velký kelímek jogurtu.

17 Řešení Otázky a úkoly do skupin 1. Napište 3 věci nebo vzdálenosti, které byste měřili v mm, cm, m a km. úsečka, sešit, kniha, lavice, třída, skok, vzdálenost měst, cyklotrasa… 2. Napište 3 předměty, které byste vážili na g, kg, q a t. mouka, brambory, uhlí, auto… 3. Jak bude venku, když bude teploměr ukazovat 35˚C a -20˚C? horko – léto, mráz - zima 4. Jaká je zvýšená tělesná teplota a kdy již mluvíme o horečce? více než 37 °C, vyšší než 38 °C 5. Nakreslete ciferník hodin a zapište do něj správný čas udaný digitálně: 04:32, 19:28, 00:07, 12:15, 09:45. 6. Napište, jaký je objem tekutin: lahev mléka, PET lahev vody, velký kelímek jogurtu. 1 l, litr a půl, 500 ml

18 Použité zdroje ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět : přírodověda pro 4. ročník. Brno : Nová škola, 2011. ISBN 978-80-7289-297-6. AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 28.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.veit.cz/LabVahy.html ANTONYB. Wikipedia.cz [online]. [cit. 28.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Balance_a_fleau.jpg ANTONYB. Wikipedia.cz [online]. [cit. 28.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2_pesons.jpg AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 28.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CarpentersRule.png 1-1111. Wikipedia.cz [online]. [cit. 28.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:20050501_1315_2558-Bimetall- Zeigerthermometer.jpg USER:S SEPP. Wikipedia.cz [online]. [cit. 28.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wooden_hourglass_3.jpg GREUDIN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 28.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint-remy-de-provence-cadran- solaire.jpg Obrázky z galerie klipart Vlastní fotografie


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Jana Dobrá Název DUM: VY_32_Inovace_1.3.11 Vlastnosti látek Název sady: Člověk a jeho svět 4. ročník Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google