Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhodnocení chodu NO x na dvou stanovištích měřící sítě v Brně za období 1996-2005 Vedoucí práce: Ing. Jan Svoboda, CSc. Vypracoval: Miloš Veselý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhodnocení chodu NO x na dvou stanovištích měřící sítě v Brně za období 1996-2005 Vedoucí práce: Ing. Jan Svoboda, CSc. Vypracoval: Miloš Veselý."— Transkript prezentace:

1 Vyhodnocení chodu NO x na dvou stanovištích měřící sítě v Brně za období 1996-2005 Vedoucí práce: Ing. Jan Svoboda, CSc. Vypracoval: Miloš Veselý

2 Legislativa  zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších změn a doplňků.  předpisy jsou zaměřeny na postižení příčin emisí znečišťujících látek, přičemž jsou stanoveny povinnosti provozovatelů dodržovat emisní a imisní limity, sledovat provoz a stav zdrojů ve vztahu k emisím znečišťujících látek, používat nejlepší dostupné technologie s přihlédnutím k přiměřenosti nákladů atd.

3  znečišťování ovzduší - proces vypouštění neboli vnášení do atmosféry (emise). Tento pojem tedy označuje činnost nebo děj.  znečištění ovzduší - přítomnost nebo obsah (imise) těchto látek v atmosféře. Tento pojem tedy představuje určitý stav.

4 Emise  Emise jsou látky znečišťující ovzduší v tom místě, kde se ze zdroje dostávají do ovzduší. do ovzduší.

5 Vývoj emise tuhých látek dle REZZO v ČR za období 1990 – 2003 Vývoj emise tuhých látek dle REZZO v ČR za období 1990 – 2003

6 Imise  Imise jsou látky znečišťující ovzduší, které se vyskytují v blízkosti příjemce.  Pevné  Kapalné  Plynné

7 Imisní limity pro ochranu zdraví platné od roku 2005 (Klvač, 1996) Znečišťující látka Doba průměrování Hodnota imisního limitu [µg.m -3 ] LV Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok Mez tolerance [µg.m -3 ] MT Termín dosažení LV 20052006 SO 2 1 hod.35024 — — — 24 hod.1253 — — — NO 2 1 hod.2001850401.1.2010 kalendářní rok40—1081.1.2010 Pb CO kalendářní rok0,5— — — — max. denní 8h klouzavý průměr 10 000— — — —

8 Automobily a čistota ovzduší  Na znečištění ovzduší se nejvíce podílí silniční doprava, která produkuje 83 - 94% škodlivých emisí.  Bylo zjištěno, že při průjezdu Prahou je ve více než 70 % osobních vozů pouze jediný pasažér, kterým je pochopitelně řidič.

9 Celkový výkon dopravy v ČR za období 1995 – 2004

10 Lokalizace stanic  Hodnocení bylo provedeno na základě porovnání údajů ze dvou stanic měřící sítě Magistrátu města Brna za období let 1996 - 2005.  První stanice se nachází v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (PFMU), poblíž velmi frekventované křižovatky ulic Kounicova – Kotlářská.  Druhá je umístěna v objektu Botanické zahrady a arboreta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (BZA), v prostorách relativně klidné a otevřené křižovatky ulic Lesnická – Provazníkova.

11 Průměrné měsíční hodnoty NO x

12 Trend vývoje NO x na BZA Brno 1996-2006

13 Trend vývoje NO x na PFMU Brno 1996- 2003

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Vyhodnocení chodu NO x na dvou stanovištích měřící sítě v Brně za období 1996-2005 Vedoucí práce: Ing. Jan Svoboda, CSc. Vypracoval: Miloš Veselý."

Podobné prezentace


Reklamy Google