Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společně dáváme smysl Možnosti, příležitosti a úskalí pro NNO v sociálním podnikání RNDr. Bronislava Milinková ANNO JMK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společně dáváme smysl Možnosti, příležitosti a úskalí pro NNO v sociálním podnikání RNDr. Bronislava Milinková ANNO JMK."— Transkript prezentace:

1 Společně dáváme smysl Možnosti, příležitosti a úskalí pro NNO v sociálním podnikání RNDr. Bronislava Milinková ANNO JMK

2 NNO a sociální podnikání Sociální podnikání v rámci vlastní činnosti NNO NNO jako zakladatel nové právnické osoby NNO úzce spolupracující se sociálním podnikem

3 NNO a sociální podnikání v rámci vlastní činnosti Nestátní nezisková organizace je obecné označení nikoliv právní forma Vyvolává dojem, že subjekt nesmí vytvořit zisk, nemůže se věnovat žádné činnosti generující zisk a žije pouze z milodarů a dotací, případně z členských příspěvků- NEPRAVDA Dlouhodobá ztráta či hospodaření na nule vede pouze ke stagnaci Není primárně založena za účelem produkování zisku Zisk může být použit pouze pro potřeby organizace Výdělečná činnost – hospodářská – vedlejší činnosti Koho se to týká: spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy

4 Právní úprava podnikání NNO Spolky § 217 NOZ Nadace § 306 a 307 NOZ Nadační fondy § 394 Ústavy § 402 a § 403 Obecně prospěšné společnosti § 17 zák. č. 248/1995 Sb. U všech právních forem nestátních neziskových organizací není podnikání jako takové vyloučeno, ovšem pokud je konáno v rámci vedlejší činnosti a za dodržování všech podmínek podnikání jako u podnikatelského sektoru

5 Právní úprava podnikání NNO Věcný záměr zákona o sociálním podníkání také podporuje podnikání NNO Naleznete jej včetně připomínek na : https://apps.odok.cz/veklep- detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_ state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNA8R J6WUJ&tab=detail

6 Sociální podnikání, jehož metou není jen získávání zisku, ale také zvýšení veřejného prospěchu, je pro NNO jednou z možností, jak podpořit svou společensky prospěšnou činnost NNO a sociální podnikání

7 Výhody sociálního podnikání NNO Vedlejší činnost zajišťuje hospodářsky činnost hlavní, a tím je lépe naplňován účel neziskové organizace Snižuje se závislost na dotacích a jiných externích zdrojích, zvyšuje se samostatnost Klienti NNO kteří se účastní aktivit konaných v rámci činnosti hlavní mohou plynule přejít do " reálnějšího" životního režimu zaměstnáním v rámci sociálně podniktelských aktivit vedlejší činnosti NNO jsou flexibilní co do využívání podporovaného zaměstnání, zkrácených úvazků, pružného využívání pracovní doby a ne zcela komerčního pracovního prostředí, jsou zvyklé pracovat s poněkud netypickými zaměstnanci.

8 Nevýhody sociálního podnikání NNO Menší schopnost odlišit hlavní nepodnikatelskou činnost od vedlejší, hrozí směšování hlavní činnosti NNO a sociálního podnikání Využívání dotací na sociální podnikání jako jednoho z mnoha zdrojů zajištění života samotné neziskovky bez toho, že by byl domyšlen podnikatelský plán Příliš velká soustředěnost na potřeby klientů, neschopnost uvědomit si, že už jsou zaměstnanci Neochota společnosti akceptovat podnikání neziskových organizací, a to i podnikání sociální

9 Kdy určitě NE když se nám hroutí činnost neziskovky a nevíme, kde už sehnat peníze....... když pouze chceme využít možností NNO ( bezplatné zápisy v rejstříku, daňové úlevy atp.) bez podnikatelské vize

10 NNO jako zakladatel nové právnické osoby Některé z právních forem NNO se mohou stát i zakladateli jiné právnické osoby - s.r.o je nejvhodnější forma, pak také družstvo (i sociální družstvo), akciová společnost je povětšinou nedostupná finančně Spolky a nadační fondy – nemají omezení, mohou vstupovat komkoliv Nadace mohou, ovšem nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. Totéž bude (pravěpodobně) platit i pro ústavy. Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob (např. založit s. r. o. ) Jejich role je stejná jako u jiných zakladatelů, mají stejná práva i povinnosti Doporučení pro všechny právní formy NNO – NEBÝT NEOMEZENĚ RUČÍCÍM SPOLEČNÍKEM Nezadbatelné jsou náklady na právní pomoc, s ohledem na rizika je vhodné využívat služeb advokáta

11 NNO jako dlouhodobě spolupracující subjekt NNO pečující o klienty, kteří se mohou stát zaměstnanci sociálního podniku Výhodná dlouhodobá spolupráce Přínos pro obě strany Zaměstnavatel - sociální podnik – přínosem jsou klienti,kteří prošli aktivitami v NNO a jsou připraveni pro vstup na trh práce Budoucí zaměstnavatel může konzultovat s NNO zapojení jejich klientů jako zaměstnanců, důležitá je zpětná vazba, která může zkvalitnit péči o klienty Přínos pro NNO – ví, kam její klienti, s kterými pracovala, nastupují do zaměstnání, může řešit i drobné zádrhele, které vznikají při zaměstnávání Přínos pro NNO by měl být výhledově i finanční, pokud sociální podnik dobře funguje a prosperuje, není od věci podpora formou finančních darů, věcných darů, slev ….

12 Podpora sociálního podnikání - dotace pro NNO EU fondy – hlavní zdroj současného financování - IROP, OPZ Nadace VIA Lepší byznys: Podpora sociálního podnikání - nyní nejsou otevřené, ale budou se otevírat Sociální bankovnictví České spořitelny a.s.

13 Děkuji za pozornost www.annojmk.cz info@annojmk.cz


Stáhnout ppt "Společně dáváme smysl Možnosti, příležitosti a úskalí pro NNO v sociálním podnikání RNDr. Bronislava Milinková ANNO JMK."

Podobné prezentace


Reklamy Google