Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pěstounské péče na přechodnou dobu poznatky z praxe Krajský úřad Středočeského kraje Praha, 20. června 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pěstounské péče na přechodnou dobu poznatky z praxe Krajský úřad Středočeského kraje Praha, 20. června 2016."— Transkript prezentace:

1 Pěstounské péče na přechodnou dobu poznatky z praxe Krajský úřad Středočeského kraje Praha, 20. června 2016

2 Středočeský kraj rozlohou zaujímá 14% území ČR nejvyšší počet správních obvodů – 26 OÚ ORP 1 145 obcí, 83 měst 1 320 721 obyvatel (k 31.12.2015) odborné přípravy realizuje pro krajský úřad příspěvková organizace kraje Centrum psychologicko-sociálního poradenství StK 2015 – celkem realizováno 19 kurzů o 8x pro osvojitele o 2x pro druhožadatele o 4x pro pěstouny o 5x pro pěstouny na přechodnou dobu kraj vydal 2 pověření k realizaci odborných příprav kraj vydal 13 pověření k uzavírání dohod o výkonu PP 2

3 Aktuální informace k PPPD 3 Žádosti (počet přijatých žádostí) 20142015 2016 (stav k 8.6.) A777527 PP402115 PPPD725525 celkem 18915131

4 Aktuální informace k PPPD 4 Žádosti PPPDstav k 8.6.2016 Celkem podáno200 Řízení zastaveno41 Řízení přerušeno12 Postoupeno žádostí2 Nezařazeno žadatelů7 Zařazeno – počet osob v evidenci61 V procesu správního řízení78

5 Aktuální informace k PPPD 5 Osoby v evidencistav k 8.6.2016 Celkový počet zařazených61 - z toho přerušeno vedení v evidenci 2 Obsazených pěstounů47 Volných pěstounů12

6 Aktuální informace k PPPD 6 Osoby v evidenci (dle osoby žadatele) stav k 8.6.2016 Celkový počet zařazených61 - z toho počet žen 29 - z toho počet mužů 1 - z toho počet párů 31 v období 2015-2016 bylo věkové rozpětí žadatelů od 26 let do 68 let, průměrný věk žadatelů při podání žádosti v roce 2014 byl 48 let průměrný věk žadatelů při podání žádosti v letech 2015-2016 je 47 let

7 Aktuální informace k PPPD 7 Osoby v evidenci (nejvyšší dosažené vzdělání) stav k 8.6.2016 (%) základní vzdělání3,26 vyučen v oboru28,26 středoškolské vzdělání47,83 vyšší odborné vzdělání0 vysokoškolské vzdělání20,65

8 Aktuální problematika žadatelů požadavky na přijímané děti, vymezují se vůči: věku přijímaných dětí zdravotnímu stavu přijímaných dětí etniku přijímaných dětí žadatelé často nemají vytvořené vhodné bytové podmínky pro přijímané děti, kdy nejsou schopni zabezpečit potřebné soukromí přijímaných dětí rivalita PPPD x PP a A mlčenlivost 8

9 Výstupy z rozhovorů s pěstouny na PD Spolupráce s OSPOD OSPOD dítěte spokojenost, podpora u soudu, vysvětlení problémů, zájem o děti, návštěvy, podávání informací špatná komunikace, střídání pracovnic, nemožnost se dovolat, pocit, že OSPOD přidělávají práci, nejsou podávány informace, na které se ptají, malý zájem, chybí lidský rozměr OSPOD osob v evidenci: výborná, bez problémů, velmi dobrá nezájem ze strany OSPOD o osoby v evidenci 9

10 Výstupy z rozhovorů s pěstouny na PD Spolupráce s doprovázejícím subjektem spokojenost, skvělá spolupráce, okamžitá pomoc při řešení jakékoliv problematiky, široká a kvalitní nabídka možnosti vzdělávání, velká opora při řešení problémů, možnost spolehnout se na klíčovou pracovnici, vstřícnost, umí rychle pomoci, podpořit, hledají řešení, zájem, vyhovující vzdělávání formou víkendových pobytů nabízené vzdělávání neodpovídá potřebám pěstounů na přechodnou dobu, chladná spolupráce a ne vždy vstřícná, tematicky nezajímavé možnost vzdělávání, vzdělávání rozvržené na 4 hodiny denně do tří dnů a osoba v evidenci si tak musí hradit ubytování, stále se opakující témata vzdělávání, nedostatečná pomoc při řešení problémů 10

11 Výstupy z rozhovorů s pěstouny na PD Postřehy osob v evidenci k poskytování PPPD:  malá informovanost OSPOD o doprovázejících organizacích, o PPPD  malý zájem OSPOD o dítě  zdlouhavá soudní řízení  problémy s umístěním přijímaných dětí do MŠ  byrokracie ÚP  závist sousedů  dlouhé čekací doby mezi přijímanými dětmi 11

12 Výstupy z rozhovorů s pěstouny na PD Podněty ke zlepšení ze strany osob v evidenci k poskytování PPPD  zlepšit informovanost veřejnosti o PPPD  zlepšit komunikaci mezi jednotlivými složkami (soud, OSPOD, doprovázející organizace)  zrychlit soudní řízení  možnost pobírat příspěvek na úhradu potřeb i v době, kdy je dítě v péči pouze část měsíce  zlepšit informovanost ÚP o zákonných nárocích  možnost profilace přechodných pěstounů na určitou věkovou kategorii  podnět k zavedení tzv. „předávacích pobytů“ a jejich financování 12

13 Aktuální otázky  financování systému – prostředky přímo pro pěstouny  vzdělání žadatelů – odborná způsobilost - profese  věkové limity žadatelů  specializace pěstounů (věk dítěte, specifické potřeby dítěte)  sjednocení systému, metodického vedení (MPSV, ÚP, KÚ)  sankce - mlčenlivost  regulace počtu osob v evidenci  budoucnost PPPD vers. PP 13

14 14 Děkuji za pozornost Mgr. Libor Možíš, mozis@kr-s.cz, tel. 257 280 641 Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5


Stáhnout ppt "Pěstounské péče na přechodnou dobu poznatky z praxe Krajský úřad Středočeského kraje Praha, 20. června 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google