Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní rámec pro oceňování a zdanění nemovitostí Jane H. Malme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní rámec pro oceňování a zdanění nemovitostí Jane H. Malme."— Transkript prezentace:

1 Právní rámec pro oceňování a zdanění nemovitostí Jane H. Malme

2 2 Právní rámec pro zdanění nemovitostí Zákon by přinejmenším měl: §definovat základ daně §stanovit základy pro ocenění §určit daňovou povinnost §umožnit odvolání §umožnit stanovení daňové sazby §zavést postupy pro výběr a vymáhání daně §určit správní odpovědnost §přiřadit daňové výnosy

3 3 Právní základ zdanění nemovitostí Definování základu daně: §pozemků, zhodnocení pozemků; §nemovitého majetku (pozemky se stavbami a nemovité stavby umístěné na pozemcích); §movitý majetek. Veškerý majetek podléhá zdanění, pokud není ze zákona výslovně od daně osvobozen. §omezit počet osvobození za účelem udržení širokého základu daně; §vyžadovat ocenění osvobozeného majetku.

4 4 Právní základ zdanění nemovitostí Základ pro oceňování: §standard pro oceňování Zákon by měl poskytovat základní standard, nikoliv postupy a metody. §standard pro stanovení základu daně Upřednostňuje se 100% z hodnoty u všech druhů majetku. §datum každoročního ocenění §potřeba pravidelného přecenění a jeho cyklus

5 5 Právní základ zdanění nemovitostí Určení daňové povinnosti: §definice daňového poplatníka – vlastník, uživatel § snaha vyhnout se mnohočetným poplatníkům a rozdělení daňové povinnosti. Práva a povinnosti daňových poplatníků §povinnost umožnit prohlídku nemovitosti §povinnost platit včas §právo na oznámení odhadu, daně §právo na informace §právo na odvolání

6 6 Právní základ zdanění nemovitostí §odpovědnost za stanovení sazeb §sazby pevně stanoveny zákonem nebo určeny rozpočtovým procesem §úprava výše sazeb po přecenění §omezení růstu sazeb nebo daní §diferenční nebo jednotné sazby podle účelu nemovitosti nebo druhu §požadavky na veřejné informace a oznámení

7 7 Výběr a vymáhání daní Zákonné oznámení daňové povinnosti § obsah § způsob vydání §splatnost a místo platby. Vymáhací postupy §výzvy a soudní řízení §penále a pokuty §zástavní právo státu uvalené na nemovitost §obstavení majetku a jiné sankce §trestní odpovědnost.

8 8 Určení správních funkcí a povinností §určení pravomocí a povinností pro oblast oceňování, vyměření, odvolání, zdanění, výběru a vymáhání; §definice struktury mezi resorty a mezi úřady; §umožnit: výměnu informací mezi úřady; koordinaci ocenění a vyměření s daňovou správou; práva a povinnosti daňových úředníků týkající se sběru dat.

9 9 Určení daňových výnosů §Stálý a vhodný zdroj příjmu pro místní správu. §Podporuje fiskální decentralizaci. §Přispívá k dobrému fungování meziresortního systému. §Podporuje místní fiskální autonomii a odpovědnost. §Služby financované z daně z nemovitostí znamenají přínos pro nemovitost a zhodnocují ji. §Daně založené na hodnotě mají potenciál k dalšímu růstu výnosů.

10 10 Cíle správy daní z nemovitostí §Integrovaný správní a právní rámec pro odhad nemovitostí a zdaňování. §Struktura správy daní má udržovat a zvyšovat kvalitu, efektivitu a poctivost. §Účinné řízení činnosti má za cíl přesnost, odpovědnost, včasnost. §Informovat veřejnost a udržovat s ní vztahy tak, aby se podpořilo přijetí a pochopení na straně veřejnosti.

11 11 Proces odvolání v případě zdanění založeného na hodnotě Správní přezkoumání prvního stupně Veřejné vyhlášky a fóra Proces projednávání stížností § má vyhovovat daňovému poplatníkovi; § neformální postupy; § napravuje faktické chyby; § dává příležitost pro osvětu daňových poplatníků a zlepšení vztahů s nimi.

12 12 Proces odvolání v případě zdanění založeného na hodnotě Formální odvolání Nezávislý odvolací tribunál §členové jsou jmenováni na základě odborných znalostí z oboru oceňování nebo práva; §členové nesmí mít ekonomický zájem na výsledku; §má pravomoc rozhodovat ve věci hodnoty, odhadu a osvobození; §proti rozhodnutí se lze odvolat k soudu. Soudní přezkum §výklad zákona §váha důkazů.


Stáhnout ppt "Právní rámec pro oceňování a zdanění nemovitostí Jane H. Malme."

Podobné prezentace


Reklamy Google