Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezplatná právní pomoc Podporováno:. Průběh bloku  Lidské příhody a potřebnost právní pomoci  Bezplatná právní pomoc (BPP)  Dnešní právní úprava BPP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezplatná právní pomoc Podporováno:. Průběh bloku  Lidské příhody a potřebnost právní pomoci  Bezplatná právní pomoc (BPP)  Dnešní právní úprava BPP."— Transkript prezentace:

1 Bezplatná právní pomoc Podporováno:

2 Průběh bloku  Lidské příhody a potřebnost právní pomoci  Bezplatná právní pomoc (BPP)  Dnešní právní úprava BPP  Klady a zápory systému BPP dnes + inspirace ze zahraničí  Aktivity PILY v oblasti BPP  Pro Bono

3 Bezplatná právní pomoc Bezplatná právní pomoc je právní pomoc poskytována rozličnými subjekty, jejíž náklady nese stát. Patří mezi ní i právní pomoc, jejíž poskytování je zákonem uloženo subjektu odlišnému od státu.  právní pomoc někdo poskytuje  vůči klientovi je bezplatná (může být ale i spoluúčast)  náklady (z části v případě spoluúčasti) hradí stát.  poskytování právní pomoci je uloženo zákonem (ČAK)

4 Dnešní právní úprava Ústavní zakotvení bezplatné právní pomoci  Listina základních práv a svobod: čl. 37 odst. 2 Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. BPP je poskytována na základě procesněprávních předpisů:  Občanské soudní řízení: §26 až §30 o.s.ř., § 138 o.s.ř. Účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.

5 Dnešní právní úprava  Soudní řízení správní: §35 odst. 8 (8)Navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát; hotové výdaje zástupce § 36 (1)Úča stníci mají v řízení rovné postavení. Soud je povinen poskytnout jim stejné možnosti k uplatnění jejich práv a poskytnout jim poučení o jejich procesních právech a povinnostech v rozsahu nezbytném pro to, aby v řízení neutrpěli újmu. (3) Účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Přiznané osvobození kdykoliv za řízení odejme, popřípadě i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka přiznané osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly. Trestní řízení: § 33, §51a, §151, TŘ ( 2 ) Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je-li to třeba k ochraně práv obviněného, rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu i bez návrhu obviněného. V případech uvedených ve větě první a druhé náklady obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát.

6 Dnešní právní úprava  Zákon o advokacii, §18, Ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle zvláštních právních předpisů a ani se nemůže domoci poskytnutí právních služeb podle tohoto zákona (dále jen "žadatel"), má právo, aby mu Komora na základě jeho včasného návrhu advokáta určila. V téže věci však může být žadateli určen Komorou advokát pouze jednou; to neplatí, odmítne-li v této věci dříve určený advokát poskytnout právní služby z důvodů uvedených  Zákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

7 Plusy a mínusy dnešní BPP  Klientka H, Klient L a jejich trable. Jak jí poradíme, kam má jít pro pomoc?  S ohledem na zjištěné nedostatky – možnosti úpravy stávajícího systému inspirací ze zahraničí (Holandsko, Anglie, Rakousko, Slovensko…)

8 PILA a její aktivita v BPP  Účast na přípravách nové právní úpravy BPP  Spolupráce v pracovní skupině Ministerstva spravedlnosti ČR k zákonu o bezplatné právní pomoci  Koordinace činností neziskových organizací ohledně BPP  Seznamování odborné veřejnosti s možnostmi BPP s ohledem na systémy fungující v zahraničí prostřednictvím Bulletinu Bezplatné právní pomoci a publikování v dalších mediích.

9 Bezplatná právní pomoc Děkuji za pozornost Pro bono


Stáhnout ppt "Bezplatná právní pomoc Podporováno:. Průběh bloku  Lidské příhody a potřebnost právní pomoci  Bezplatná právní pomoc (BPP)  Dnešní právní úprava BPP."

Podobné prezentace


Reklamy Google