Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění kompetencí pedagogů ISŠ Rakovník III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění kompetencí pedagogů ISŠ Rakovník III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309,"— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění kompetencí pedagogů ISŠ Rakovník III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309, 269 01 Rakovník Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1092 Název DUM : VY_32_INOVACE_CJL_01_01 PředmětČeský jazyk a literatura Tematický okruh Základní mluvnické jevy a úvod do literatury Klíčová slova: PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO Autor Mgr. Robert Kupka Rok vytvoření 2013Ročník 1., 2., 3. ročník učňovských oborů Anotace: Materiál slouží k výkladu i procvičování učiva obtížných jevů v kategorii podstatných jmen rodu mužského.. Metodický pokyn: Materiál slouží k výkladu nového učiva a k opakování při samostatné přípravě na vyučování. Cílová skupina: studenti střední odborné vzdělání

2 OBTÍŽNÉ JEVY V KATEGORII PODST. JMEN RODU MUŽSKÉHO MGR. ROBERT KUPKA Český jazyk a literatura – 2. ročník učňovských oborů

3 1. Užijte správných tvarů. Slavný je boj, který svedli stateční (Moravan) za bitvy na Bílé hoře u Hvězdy. Je zajímavé, že staří (Žid) dovedli uchovat své jednobožské náboženství, ač ve všech zemích kolem nich bydleli vždy jen (pohan). (Husita) se brzy rozdělili na dvě strany: na jedné byli umírnění (pražan), k nim se hlásili hlavně pražští (měšťan), na druhé zase radikální (táborita). Říman) a (Germán) vedli spolu v Galii dlouhé boje se střídavým úspěchem. S pomocí laminátových tyčí dosahují (skokan) skvělých výkonů. Pražští (kazatel) Waldhauser a Milíč bývají nazýváni předchůdci husitství. (Urbanista) se zajímají o problém hluku již velmi intenzívně, kdežto (architekt) mají zájem menší. Čeští (gymnasta) podali znamenité výkony. Tito (kosmonaut) dosáhli dalšího úspěchu v průzkumu vesmíru. Postavami některých Raisových románů jsou svérázní čeští (horal). 3

4 Kontrola – řešení : Slavný je boj, který svedli stateční Moravané za bitvy na Bílé hoře u Hvězdy. Je zajímavé, že staří Židé dovedli uchovat své jednobožské náboženství, ač ve všech zemích kolem nich bydleli vždy jen pohané. Husité (hov. Husiti) se brzy rozdělili na dvě strany: na jedné byli umírnění pražané, k nim se hlásili hlavně pražští měšťané, na druhé zase radikální táborité (hovor. táboriti). Římané a Germáni vedli spolu v Galii dlouhé boje se střídavým úspěchem. S pomocí laminátových tyčí dosahují skokani skvělých výkonů. Pražští kazatelé Waldhauser a Milíč bývají nazýváni předchůdci husitství. Urbanisté (hovor. urbanisti) se zajímají o problém hluku již velmi intenzívně, kdežto architekti mají zájem menší. Čeští gymnasté (hov. gymnasti) podali znamenité výkony. Tito kosmonauti dosáhli dalšího úspěchu v průzkumu vesmíru. Postavami některých Raisových románů jsou svérázní čeští horalé. 4

5 2. Užijte správných tvarů. Všem (lidé) se nezachováš. Staří Slované podávali (host) chléb a sůl. Mezi našimi významnými spisovateli bylo i několik (kněz). Vraní (kůň) vesele klusali. Pracuj k tomu, aby všichni (člověk) jednou žili v štěstí a míru jako (bratr). Slavná dvojice (bratr) Čapků napsala několik společných děl. Vztah mezi (oba bratr) byl velmi srdečný. Cestovní kanceláře zvou (host) z celého světa. Splašení (kůň) se řítili ulicí. Na třídní schůzku přišli všichni (rodič). Neboj se (nepřítel) - v nejhorším případě tě mohou zabít; neboj se (přítel) - v nejhorším případě tě mohou zradit; boj se lhostejných. Tím tvrdohlavcem nepohnou ani dva páry (kůň). Zeptejte se pana (Pernica). ISŠ Rakovník má nového ( zástupce ) pro odborný výcvik. 5

6 Kontrola – řešení : Všem lidem se nezachováš. Staří Slované podávali hostům chléb a sůl. Mezi našimi významnými spisovateli bylo i několik kněží. Vraní koně vesele klusali. Pracuj k tomu, aby všichni lidé jednou žili v štěstí a míru jako bratři. Slavná dvojice bratří Čapků napsala několik společných děl. Vztah mezi oběma bratry byl velmi srdečný. Cestovní kanceláře zvou hosty z celého světa. Splašení koně se řítili ulicí. Na třídní schůzku přišli všichni rodiče. Neboj se nepřátel - v nejhorším případě tě mohou zabít; neboj se přátel - v nejhorším případě tě mohou zradit; boj se lhostejných. Tím tvrdohlavcem nepohnou ani dva páry koní (i koňů). Zeptejte se pana Pernici. ISŠ Rakovník má nového zástupce pro odborný výcvik. 6

7 Doplň tvary 6. pádu čísla množného. U těchto slov jsou dvě možné varianty, víš které ? Napiš obě. Najdeš nějaké pravidlo, kdy se mohou tyto dvě varianty koncovky používat ? A) Poslali jsme to v ………………………………. ( balíček ). B) Balili jsme to po ………………………… ( kousek ). C) Sháněli jsme se po ………………………. ( obrázek ). D) Učila se znovu chodit po ………………… ( krůček ). E) Seděli jsme u ohně v …………… …( obláček ) kouře. F) O prázdninách jsme byli v ………..( Jeseníky ). G) Další pohoštění je na těch malých ……( stoleček ). Vytvoř 5. pád čísla jednotného od následujících slov : rádce, pan Kuběna, řidič, vědec, manžel, tvůrce, znalec, hasič, Petr Mašek, ochránce, chodec, vývozce, zřízenec, doprava, kupec. 7

8 Řešení : varianty - ích / - ách. A ) balíčcích / balíčkách B ) kouscích / kouskách C ) obrázcích / obrázkách D) krůčcích / krůčkách E ) obláčcích / obláčkách F ) Jesenících / Jeseníkách G ) stolečcích / stolečkách Správné tvary 5. pádu : rádce, pane Kuběno, řidiči, vědče, manželi, tvůrce, znalče, hasiči, Petře Mašku, ochránce, chodče, vývozce, zřízenče, dopravce, kupče 8

9 Rozhodni o správné variantě 5. pádu čísla jednotného. 1. Milý a) chlapce, b) chlapče, c) chlapci, to opravdu nevím. 2. Vážený pane a) soudci, b) soudče, c) soudce, dovoluji si vznést námitku. 3. Drahý a) otce, b) otci, c) otče, chtěl bych se Ti tímto dopisem omluvit. 4. Pane a) správce, b) správci, c ) správče, můžete mi otevřít hlavní bránu ? 5. Vážený a) poslance, b) poslanče, c) poslanci, jsem velmi rozhořčen nastalou situací. 6. Mladý a) plavci, b) plavce, c) plavče, neváhej a přihlas se do naší soutěže o zlatého delfína ! 7. Co nám ukážete nyní, pane a) průvodče, b) průvodce, c) průvodci ? 9

10 Řešení : 1 b), 2 c), 3 c),4 a),5 b),6 c),7 b) Doplň chybějící slova ve správných tvarech. Pokud existují dvě správné varianty, napiš obě dvě. Pracuj případně s PČP nebo jinými zdroji. Setkání s chovateli …………..( koně )…………..( manželé ) Zapletalovými. Ke ……….. ( den ) 25. června, kdy jsem ………….. ( manželé ) navštívil, mají šestnáct …………. ( koně ), z toho pět hříbat. Jak sami říkají, věnují se jim celé …………( den ) a mnohdy i noci, to když přichází na svět nové hříbě či je nějaký kůň nemocný. Je to velice namáhavé, ale jiný život si již ani jeden z nich neumí představit. Ke ……………( koně ) mají oba vřelý vztah již od dětství, kdy navštěvovali jezdecký kroužek. Nyní organizují podobný kroužek pro děti sami, s těmi nejlepšími …………( koně ) pak jezdí na výstavy a závody, jsou majiteli četných ocenění. 10

11 Při vypracování tohoto digitálního učebního materiálu byly použity tyto zdroje : Cvičebnice českého jazyka, aneb, Co byste měli znát ze základní školy: [(nejen k přijímacím zkouškám na SŠ). Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2007. ISBN 80-735-8084-5. MARTINKOVÁ, Věra. Čítanka 1: [(nejen k přijímacím zkouškám na SŠ). 1. vyd. v nakl. Fraus, (Celkově 5.). Plzeň: Fraus, 2009, 439 s. Edice českého jazyka a literatury (Tripolia). ISBN 978-80-7238-907-0. Materiál je určen pro bezplatné používání při výuce a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Zkvalitnění kompetencí pedagogů ISŠ Rakovník III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309,"

Podobné prezentace


Reklamy Google