Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů1 VY_32_INOVACE_471.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů1 VY_32_INOVACE_471."— Transkript prezentace:

1 27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů1 VY_32_INOVACE_471

2 27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů2 Anotace: Materiál je vytvořen pro žáky 1. ročníku středního odborného vzdělávání s výučním listem oboru 36-52-H/01 Instalatér. Materiál přehledně popisuje postupy zhotovení jednotlivých spojů, které se nejčastěji používají v instalatérské praxi. Datum:1.3.2012 – 1.6.2012 Autor:Vladimír Piskalla Jazyk:čeština Vzdělávací cíl:umět popsat zhotovení jednotlivých spojů Speciální vzdělávací potřeby:žádné Druh učebního materiálu:prezentace Vazby na ostatní materiály:

3 Technologické postupy zhotovení spojů

4  1.1 Postup při spojování a těsnění kameninových trub konopným provazcem: ◦ na rovný konec trouby se jednou nebo dvakrát ovine provazec, ◦ trouba se zasune do hrdla, ◦ k základnímu ovinutí se s citem zatlačí tolik provazce, aby se vyplnila asi ½ délky hrdla, ◦ takto se spojí několik trub, ◦ provede se zálivka asfaltem. 27.9.20164 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů

5  1.2 Postup při spojování a těsnění kameninových trub pryžovým kroužkem: ◦ do hrdla trouby nasadíme pryžový prstenec, který je opatřený ocelovým kroužkem, ◦ do takto připraveného hrdla zasuneme rovnou část druhé trouby, ◦ tím dojde k zatlačení těsnících výstupků proti směru tlaku dopravované kapaliny a tím k pevnému utěsnění. 27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů5

6  1.3 Postup při spojování a těsnění plastových trub ◦ do hrdla trouby vložíme pryžový kroužek, ◦ kroužek a hladký konec zasunované trouby natřeme kluzným prostředkem, ◦ troubu zasuneme do hrdla. 27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů6

7  Postup můžeme shrnout do následujících bodů: ◦ trouby přiložíme přírubami k sobě, ◦ mezi příruby vložíme těsnění, ◦ do otvorů v přírubách vložíme šrouby, ◦ těsnosti spoje dosáhneme pevným stažením přírub k sobě, aby bylo sevřeno vložené těsnění po celém obvodu. 27.9.20167 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů

8  Při spojování postupujeme takto: ◦ závit na trubce omotáme konopím, a to od konce závitu ke konci trubky, ◦ omotaný závit natřeme fermeží, ◦ našroubujeme až ke konci závitu fitink s vnitřním závitem, ◦ vytlačená vlákna konopí odřízneme.  Pozn. – místo konopí lze jako těsnění použít různé pásky z plastů. 27.9.20168 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů

9  4.1 Postup při pájení ◦ příprava spoje ◦ příprava spoje – povrch očistíme pilníkem, drátěným kartáčem, části určené k pájení k sobě přitiskneme, aby spára byla co nejmenší, ◦ natření tavidlem a nahřátí ◦ natření tavidlem a nahřátí – na pájený spoj naneseme tavidlo a potom nahřejeme součásti na tavící teplotu pájky, teplotu udržujeme po celou dobu pájení, 27.9.20169 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů

10 ◦ nanesení pájky v potřebném množství ◦ nanesení pájky v potřebném množství – pájka by se měla zahřívat od ohřátých spojovaných částí, ne přímo plamenem, ◦ pájení ◦ pájení – po nanesení pájky dochází k jejímu zatékání mezi součásti, dochází ke slévání kovů, pájka rovnoměrně pokryje spojované plochy a zcela vyplní spáru, ◦ očištění pájeného spoje ◦ očištění pájeného spoje – povrch pájených součástí očistíme od zbytků tavidel. 27.9.201610 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů

11  4.2 Postup při kapilárním pájení ◦ uřízneme trubku kolmo k ose, odstraníme vnější i vnitřní otřepy, ◦ rounem odstraníme oxidy až do lesklého povrchu, ◦ kalibrujeme konce trubek, ◦ místo spoje na povrchu natřeme pájecí pastou nebo tavidlem, ◦ konec trubky zasuneme až na doraz do tvarovky, 27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů11

12 ◦ spojovanou část trubky a tvarovky ohřejeme na potřebnou teplotu, ◦ oddálíme hořák a současně přiložíme pájku k okraji tvarovky, necháme pájku roztavit bez přímého plamene, ◦ pájka se nasává do štěrbiny tak dlouho, dokud ji celou nezaplní, ◦ mokrým hadrem odstraníme přebytek pájky. 27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů12

13  5.1 Postup přípravy svařovaných částí ◦ odstraníme rez a materiál očistíme mechanicky a chemicky, pokud je trubka opatřena izolací proti korozi, odstraníme ji do vzdálenosti 50-100 mm, ◦ podle tloušťky svařovaného materiálu upravíme svařovanou hranu, zajistíme vzájemnou polohu svařovaných kusů, ◦ zvolíme vhodný svařovací drát, ◦ podle tloušťky materiálu zvolíme vhodnou hubici hořáku, ◦ seřídíme hořák. 27.9.201613 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů

14  5.2 Postup při ručním svařování plastů na tupo ◦ trubky do vnějšího průměru 40 mm spojíme ručně bez přípravku, konce trubek uřízneme kolmo a zbavíme otřepů a nečistot, ◦ zrcadlo nahřejeme na teplotu potřebnou pro daný materiál, ◦ konce trubek přitlačíme na čelní plochy topného zrcadla, vzniká malý natavený lem, ◦ po vytvoření předepsaného nákružku snížíme přítlak, ale plochy nevzdalujeme od zrcadla, ◦ natavené plochy trubek oddálíme od zrcadla a ihned k sobě přitlačíme, ◦ po určitou dobu svar chladne pod axiálním tlakem, pak tlakem přestaneme působit a trubky necháme volně ještě 2 hodiny. 27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů14

15  5.3 Postup při svařování plastů pomocí svařovacího zařízení ◦ trouby upneme do čelistí zařízení, rovinným hoblíkem zarovnáme obě čela upnutých trubek, čímž odstraníme znečištěnou a zoxidovanou vrstvu, ◦ konce trub přitlačíme na ohřáté zrcadlo silou, kterou vyvíjíme buď ručně nebo hydraulicky, teplotu kontrolujeme na zabudovaném teploměru, ◦ průběh natavování je obdobný jako u ručního svařování, po jeho skončení zrcadlo odklopíme a čela trub k sobě přitlačíme. 27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů15

16  5.4 Postup při polyfúzním svařování plastů ◦ připravíme svařovací zařízení ◦ připravíme svařovací zařízení – uchycení zařízení, osazení svařovacích nástavců, nastavení požadované teploty a její kontrola, ◦ připravíme materiál ◦ připravíme materiál – nařezání trubek na požadovanou délku, odstranění otřepů, svařované plochy trubky i tvarovky chemicky očistíme, označíme délku zasunutí trubky do nástavce, případně i vzájemnou polohu na obou dílech, ◦ svařování ◦ svařování – trubku i tvarovku nasadíme na polyfúzní nástavec a necháme prohřát, pak obě části sejmeme a okamžitě bez otáčení zasuneme trubku do hrdla tvarovky, na obě část vyvíjíme mírný osový tlak.  Pozn.- svařené potrubí je možno napustit vodou nebo mechanicky namáhat po 60-120 minutách podle dimenze a materiálu, urychlovat chladnutí je nepřípustné. 27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů16

17  5.5 Postup při svařování plastů elektrotvarovkami ◦ příprava trubek a tvarovek ◦ příprava trubek a tvarovek – pomocí hoblovacího přípravku seřízneme na koncích trubek povrchovou zoxidovanou vrstvu, konce trubek i hrdlo tvarovky odmastíme, konce trubek zasuneme do tvarovky až na doraz, polohu upevníme, ◦ příprava svařovacího transformátoru ◦ příprava svařovacího transformátoru – zařízení připojíme ke zdroji elektrického proudu, zapneme a zkontrolujeme vstupní napětí na displeji, ke kontaktním vývodům elektrotvarovky připojíme propojovací kabel, ◦ svařování ◦ svařování – zařízení zapneme startovacím tlačítkem, na displeji se ukazuje čas probíhajícího svařovacího procesu v procentech, po dosažení 100% svařovacího času se svařovací cyklus automaticky ukončí.  Pozn.- elektrotvarovku necháme zafixovanou ještě nejméně 20 minut až do zchladnutí spoje. 27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů17

18  Při spojování postupujeme takto: ◦ konce trubek uřízneme kolmo a zkosíme, ◦ konec trubky se zkosenou vnitřní hranou nahřejeme (při ohřevu plamenem dbáme na to, abychom materiál nespálili), ◦ konec druhé trubky vsuneme do ohřátého konce a vytvoříme hrdlo, tužkou si označíme vzájemnou polohu hrdla a trubky, ◦ plochy, které mají být spojeny, očistíme a zdrsníme, ◦ nejprve naneseme lepidlo do hrdla, pak na konec trubky a stejnoměrně ho rozetřeme po celém obvodu, ◦ ihned po natření zasuneme konec trubky do hrdla značkami proti sobě a bez otáčení, přebytečné lepidlo ihned z povrchu odstraníme.  Pozn.- slepený spoj by měl schnout alespoň 24 hodin. 27.9.201618 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů

19  Při spojování postupujeme takto: ◦ trubku kolmo uřízneme nebo ustřihneme na požadovanou délku, ◦ na trubku nasuneme přesuvnou objímku do dostatečné vzdálenosti, ◦ konec trubky roztáhneme expandérem, opakujeme s pootočením asi 45°, ◦ zasuneme profilovaný trn tvarovky do roztaženého konce trubky po poslední drážku, ◦ rukou přetáhneme přesuvnou objímku co nejblíže k tvarovce, ◦ nasadíme segmenty do čelistí lisu, nalisujeme přesuvnou objímku na doraz tvarovky, ◦ materiál je při tomto spojování zatlačen do drážek spojky a tím dochází k dokonalému utěsnění. 27.9.201619 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů

20  Při spojování postupujeme takto: ◦ trubku kolmo uřízneme nebo ustřihneme a očistíme, ◦ na trubku nasuneme převlečnou matici a dělený svěrný kroužek (rozříznutý kónický prstenec), ◦ profilovaný trn spojky (obvykle s těsnícím O-kroužkem) zasuneme do trubky na doraz, ◦ přesuneme svěrný kroužek a tím stáhneme plastovou trubku, zajistíme zašroubováním převlečné matice a jejím dotažením klíčem k protikusu se závitem. 27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů20

21  1. Popište postup zhotovení přírubového spoje.  2. Popište postup při ručním svařování plastů na tupo.  3. Popište postup spojování kameninových trub hrdlovými spoji. 27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů21

22 Trnková, M.: Instalace vody a kanalizace I.. Praha: Informatorium 2001. Obrázky z galerie http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wihttp://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi Google. Http://www.hakvelkoobchod.cz/files/kanalizacni_systemy/img00267.jpg [online]. 1999 [cit. 03-06/2012]. Dostupné z: hakvelkoobchod.cz Google. Http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFk78D4gc7whrV1w6cT7SAWsDE1ZkAxmn vdl_8PUjXHpjwsiKVWL1vksB01g [online]. 2008 [cit. 03-06/2012]. Dostupné z: kroll- ziller.cz Google. Http://www.imaterialy.cz/image-cache/max-300x1500/3734-image [online]. 2007-2010 [cit. 03-06/2012]. Dostupné z: imaterialy.cz Google. Http://www.alinar.cz/fotocache/bigorig/REMS_p____stroj__4d28b2dab771b.jpg [online]. neuvedeno [cit. 03-06/2012]. Dostupné z: alinar.cz Google. Http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQliB0arGBImKAY1YfKyuPyh4M8dgGK2ovRA TCBYm5uJjKZhW2J [online]. 2012 [cit. 03-06/2012]. Dostupné z: vanek-welding-s-r- o.cz 27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů22


Stáhnout ppt "27.9.2016 Spoje potrubí-postupy zhotovení spojů1 VY_32_INOVACE_471."

Podobné prezentace


Reklamy Google