Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení 2016. Program Informace k přijímacímu řízení Dotazy Rozdání zápisových lístků Prezentace bude uložena na: -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení 2016. Program Informace k přijímacímu řízení Dotazy Rozdání zápisových lístků Prezentace bude uložena na: -"— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení 2016

2 Program Informace k přijímacímu řízení Dotazy Rozdání zápisových lístků Prezentace bude uložena na: http://www.vejrostova.cz - služby - výchovný poradce http://www.vejrostova.cz

3 Zdroje informací www.vejrostova.cz (služby – VP) www.mvcr.cz (legislativa – Sb. zák.) webové stránky SŠ (k 31.1. 2016 měly školy povinnost zveřejnit informace k PŘ) www.msmt.cz (např. přihlášky) www.jmskoly.cz (volná místa po 1. kole) www.cermat.cz (jednotné přijímací zkoušky) www.infoabsolvent.cz

4 www.msmt.cz

5 www.jmskoly.cz

6 www.cermat.cz

7 www.infoabsolvent.cz

8 Novely Školského zákona Novela z 20. 12. 2011: Zákon č. 472/2011 Sb. (body 19-26 – přijímací řízení) Předchozí znění: Zákon č. 561/2004 Sb. a jeho novela v Zákoně č. 317/2008 Sb.

9 Další zdroje informací přehled: Atlas škol informační letáky na nástěnce u VP Informační a poradenské středisko ÚP (tel. 950104463), ul. Polní

10 Odevzdání přihlášek Obory s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2015, max. 2 přihlášky 1. kolo: do 15. 3. 2016, max. 2 přihlášky (i ti, kteří podávali přihlášky do oborů s talentovou zkouškou)

11 Přihlášky 1.SEVT na České, 2.http://www.msmt.cz 3.Některé školy ji mají na vlastních webových stránkách. Za vyplnění přihlášky a její doručení na SŠ odpovídá zákonný zástupce nezletilého uchazeče.

12 OZP = osoba se zdravotním postižením Ročník SŠ – nevyplňuje se OBĚ PŘIHLÁŠKY BUDOU TOTOŽNÉ (stejné pořadí škol) Obor vzdělání - kód i název Termín přijímací zkoušky – neuvádí se termíny pilotních přijímacích zkoušek (15. 4. 2016), ale termíny 22. -30. 4. (pokud je SŠ vyhlásila) – aby se nepřekrývaly Lékařský posudek – u těch oborů, které ho vyžadují (PLP)

13 IZO školy: 048513091 vyplňuje se 8. a 9. ročník chování a předměty (i PVP): Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Francouzský/Německý jazyk, Dějepis, Výchova k občanství, Matematika, Finanční gramotnost, Fyzika, Zeměpis, Přírodopis, Výchova ke zdraví, Chemie, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Svět práce, Tělesná výchova, jednotlivé povinně volitelné předměty) Možnost přiložit k přihlášce (podle požadavků školy a uvážení rodičů): zprávu z PPP (musí být aktuální) potvrzení o umístění v soutě- žích (diplomy, ocenění) potvrzení o zájmech…

14 Potvrzení přihlášky na ZŠ Odevzdat (nejlépe co nejdříve) třídnímu učiteli, který zkontroluje známky a dá k potvrzení řediteli školy. Třídní učitel vrátí potvrzenou přihlášku žákovi a ten ji odevzdá do 15. 3. 2016 na SŠ.

15 Termín přijímacích zkoušek 1. kolo – 22. dubna – 30. dubna 2016 Školy, které se přihlásily do pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek: 15. dubna 2016 (náhradní termín 13. května 2016) Školy, které se přihlásily do pilotního ověřování, mohou vyhlásit také vlastní přijímací zkoušky.

16 Výsledky 1. kola 1.Výsledky PŘ budou zveřejněny do 3 dnů „na veřejně přístupném místě“ (většinou webové stránky SŠ a budova SŠ) nejdříve 22. dubna 2016. 2.Ředitel SŠ odešle vyrozumění nepřijatým žákům, přijatým žákům se vyrozumění nezasílá. 3.Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí a není možné ho přenést později na jinou SŠ (s výjimkou přijetí na odvolání). 4.Žák ztrácí možnost studovat na SŠ, kam neodevzdal zápisový lístek – uvolňují se místa pro další kola přijímacího řízení.

17 V případě nepřijetí odvolání – odeslat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí sledovat: www.jmskoly.cz zjistit možnost přijetí na školu, o kterou má žák zájem – zda probíhají další kola přijímacího řízení, je možný libovolný počet přihlášek podat další přihlášky Další kola – podmínky přijímacího řízení stanoví ředitel školy (není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení).

18 jen školy, které se přihlásily do pilotního ověřování jen maturitní obory (státní i soukromé školy) realizace: Cermat (Centrum pro zjištění výsledků vzdělávání) Pokud se pilotního ověřování účastní obě školy, bude žák psát testy na škole, kterou na přihlášce uvedl jako první. na www.cermat.cz: Přijímací řízení na SŠ 2016 – zveřejnění ilustračních testů a testů z dubna 2015 možnost zakoupení přípravných sad testů na www.scio.cz ( ! STÁTNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY) SŠ (příp. obě SŠ) výsledky nezveřejní dřív než 22. 4. Jednotné přijímací zkoušky

19 český jazyk a literatura a matematika každý test: 50 bodů každý test: 60 minut modře nebo černě píšící propisovací tužka (NE: „gumovací“ a propíjecí tužky, bělítka, korektory) testový sešit (žáci si mohou vpisovat poznámky – nebude předmětem hodnocení) + záznamový arch (odpověď u uzavřených úloh se označuje křížkováním polí) Za špatně odpovědi se body neodečítají. U otázek s nabídkou odpovědí je vždy jen 1 odpověď správná. Jednotné přijímací zkoušky

20 uzavřené (výběr z možností, dichotomické, přiřazování, seřazování) i otevřené otázky podle RVP pro základní vzdělávání a Standardů pro základní vzdělávání Jednotné přijímací zkoušky – český jazyk a literatura

21 uzavřené (výběr z možností, dichotomické, přiřazování) i otevřené otázky – u některých úloh hodnocen i postup řešení (pokud nebude uveden postup, nebudou uděleny body) podle RVP pro základní vzdělávání a Standardů pro základní vzdělávání ( ovládání početních úkonů a elementárních vztahů, porozumění matematickým pojmům, užívání proměnné, dovednost pracovat s geometrickými objekty v rovině a prostoru, orientace ve strukturovaných numerických informacích) rýsovací potřeby (NE: kalkulačka, tabulky) U úloh, které se rýsují, musí žák obtáhnout čáry a křivky propisovací tužkou. Jednotné přijímací zkoušky – matematika

22 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Přijímací řízení 2016. Program Informace k přijímacímu řízení Dotazy Rozdání zápisových lístků Prezentace bude uložena na: -"

Podobné prezentace


Reklamy Google