Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Faktory ovlivňující ekonomiku chovu prasat. Současný stav chovu prasat v ČR Stav k (ks) 1.12.20091.8.20101.4.201131.7.2011 Prasata celkem1 913 708 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Faktory ovlivňující ekonomiku chovu prasat. Současný stav chovu prasat v ČR Stav k (ks) 1.12.20091.8.20101.4.201131.7.2011 Prasata celkem1 913 708 1."— Transkript prezentace:

1 Faktory ovlivňující ekonomiku chovu prasat

2

3 Současný stav chovu prasat v ČR Stav k (ks) Prasata celkem Prasnic

4 Stav (ks)RozdílIndex ( +, - )% Prasata celkem ,62 Prasnic ,21 Současný stav chovu prasat v ČR

5 RokPorážkyProdukceDovozVývozDomácíSoběstačnost celkem tis.t spotřeba tis.kstis.t ž.hm.ž.hm. tis.t ž.hm. v % ,375,6564,696, ,7177,751,558978, ,6210,765,2580,574, ,1 2010* ,3

6 Živá zvířataMaso Zahraniční obchod

7 Dovoz selat

8 Stavy prasat na 100 ha orné půdyVýroba masa na hektar orné půdy Stát %Stát % EU EU Německo Německo Rakousko Rakousko ČR ČR Stavy prasat a produkce vepřového masa

9 Struktura v roce chovu prasat v Dánsku ,000 farem pro chov prasat 1.1 milionu prasnic 28.5 milionů prasat 8 milionů odstávčat exportováno 0.2 milionu jatečných prasat exportováno 21.3 milionu je poráženo v Dánsku

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Míra soběstačnosti EU 27 = 108%

21

22

23

24 Struktura zem. Podniků podle velikosti chovu prasat v ČR k

25

26

27

28

29

30

31

32 Ukazatel Měrná jednotka PrasnicePředvýkrmVýkrm Kč % % % Krmiva (steliva) - nakupovaná Kč/100 KD Krmiva (steliva) - vlastní Kč/100 KD Krmiva celkem Kč/100 KD Léčiva a desinfekční prostředky Kč/100 KD Ostatní přímý materiál Kč/100 KD Přímé materiálové náklady celkem Kč/100 KD Ostatní přímé náklady a služby Kč/100 KD Mzdové a osobní náklady - přímé Kč/100 KD pomocných činností a režijní Kč/100 KD Mzdové a osobní náklady celkem Kč/100 KD Odpisy DHM Kč/100 KD Odpisy zvířat Kč/100 KD Náklady pomocných činností Kč/100 KD Výrobní režie Kč/100 KD Správní režie Kč/100 KD Náklady celkem Kč/100 KD

33 Prasnice Chlévská mrva Kč/100 KD98 Náklady hlavního výrobku Kč/100 KD7 852 Počet narozených selat selat ks/prasnice22.58 Počet odtavených selat ks/prasnice20.28 Vlastní náklad na narozené sele Kč/ks1 269 Vlastní náklad na odstavené sele Kč/ks1 413 Náklad na živou hmotnost odst. selete Kč/kg kg odstavené sele Předvýkrm Chlévská mrva Kč/100 KD7 Náklady hlavního výrobku Kč/100 KD1 127 Užitkovost kg/100 KD g/den přírůstek Náklady na přírůstek Kč/kg27.45 Náklady na živou hmotnost Kč/kg61.98 Výkrm Chlévská mrva Kč/100 KD18 Náklady hlavního výrobku Kč/100 KD1 726 Užitkovost kg/100 KD g/den přírůstek Náklady na přírůstek Kč/kg24.34 Náklady na živou hmotnost Kč/kg35.74 Průměrná realizační cena Kč/kg25.48

34 I. FAKTORY VNITŘNÍ 1.Vliv kombinovatelnosti plemen 2. Vliv pozice C 3.Vliv pohlaví 4. Vliv naskladňovací hmotnosti prasat

35 I I. FAKTORY VNĚJŠÍ 1. Člověk 2. Politika 3. Zdravotní stav 4. Výživa 5. Kejda 6. Odstav 7. Zpeněževování

36 Je možno provádět na základě a)Ukazatelů intenzity výroby produkce prasat na - kapacitní jednotku, - ha orné půdy, - průměrný počet prasnic v chovu,aj. dosahované užitkovosti na 1 ks - reprodukční - počet odchovaných selat na prasnici a rok, - počet odchovaných selat na průměrnou prasnici a rok, - produkční - průměrný denní přírůstek v PV a V na kus, - konverze KKS v PV a V na kus,aj. III. HODNOCENÍ EKONOMIKY CHOVU

37 b)Ukazatelů produktivity práce norma obsluhy na 1 pracovníka dle kategorií prasat -prasnice 250 – 300ks, -prasata PV, V – ks. c)Ukazatelů nákladovosti výroby vyjádřenou ve VN ( fixních a variabilních ), - VN / 100 KD, -VN / kg přírůstku, -VN / 1 prase, -VN / kapacitní jednotku,aj.

38 1.Dosahovaná reprodukční užitkovost 2.Úroveň parametrů výkrmnosti - průměrný denní přírůstek, - konverze krmiva. 3. Jatečná hodnota - úroveň zpeněžení jatečných prasat - zmasilost JUT, - porážková hmotnost, - uniformita. 4. Cena krmiva. 5. Produktivita práce. Faktory ovlivňující ekonomiku produkce – zootechnická práce

39

40

41 Živinová úroveň KKS pro jednotlivé fáze testu N látky ME lyz lyz:M E obdobíN látkyMElyzlyz:ME fáze 1do 40 kg fáze kg fáze 3nad 65 kg MElyzlyz:ME šimeček testa

42 Stanovení plochy pečeně (podílu svaloviny) na rostoucích zvířatech po dosažení cca 60kg živé hmotnosti v týdenních intervalech. Ke stanovení plochy MLLT je použito přístroje Aloka SSD-500 se sondou UST 5011U-3,5MHz, pomocí které jsou prováděny scany MLLT a to: = na úrovni mezi 2. a 3. předposledním žebrem, = na úrovni mezi 4. a 5. bederním obratlem. Pomocí speciálního programu je prováděno změření scanů a následně je stanovena: plochy MLLT (mm2), šířky MLLT v místě největšího vyklenutí (mm), výšky MLLT (mm), výšky tuku včetně kůže ve vzdálenosti 7cm paramediálně od páteřního kanálu (mm).

43

44

45

46

47

48 Celkové zhodnocení ukazatelů výkrmnosti v období od 30 do 105 kg ž.hm. PNBOxPNHxPNBOxDŠimeček Konverze krmiva (kg KKS/kg přír.) Denní spotřeba (kg KKS/den) Přírůstek (g/den) Délka výkrmu (dny) Celková spotřeba krmiva (kg)

49 Průměrná živá hmontnost (kg) VěkPNBOxPNHxPNBOxD Průměrná živá hmotnost u testovaných hybridních kombinací

50 Přírůstek u testovaných hybridních kombinací Přírůstek (g/den) Hmotnost PNBOxPNHxPNBOxD Šimeček

51 Denní spotřeba krmiva u testovaných hybridních kombinací Denní spotřeba (kg KKS/den) Hmotnost PNBOxPNHxPNBOxD Šimeček

52 Konverze krmiva u testovaných hybridních kombinací Konverze krmiva (kg KKS/kg přír.) Hmotnost PNBOxPNHxPNBOxD Šimeček

53 Podíl svaloviny rostoucích zvířat u testovaných hybridních kombinací Podíl svaloviny (%) HmotnostPNBOxPNHxPNBOxD

54 Vybrané ukazatele jatečné hodnoty u testovaných hybridních kombinací Zhodnocení jatečné hodnoty PNBOxPNHxPNBOxD Podíl HMČ [%] Plocha MLLT [mm 2 ] Podíl kýty [%] (maso+kost) Podíl pečeně [%] (maso+kost) Podíl plece [%] (maso+kost) Podíl krkovice [%] (maso+kost) Podíl boku [%] Podíl masa v boku EU [%] Prům. výška hřbetního tuku [mm]

55 Zpeněžení testovaných hybridních kombinací NN Procento masaCena Třídaks%Kč/kgKč/ks PN E U Celkem BOxPNS E U Celkem HxPNS E U R celkem BOxDE U Celkem

56 Zhodnocení kvality masa testovaných prasat dle pohlaví - textura masa síla střihu - WB nůž (N) VepřícíPrasničkyCelkem `x s s s BOxPN HxPN

57 Ekonomické vyhodnocení testovaných kombinací křížení Kombinace křížení (poz. C) JednotkaPNBOxPNHxPNBOxPD Náklady na sele (30*62)Kč / ks1860 Náklady na krmení v testuKč / ks Vybrané náklady celkemKč / ks Realizační cenaKč / ks Rentabilita na kus%

58 Sk 1 Ž.hmot. Náklady na sele Náklady na KKS Fixní náklady Celkové náklady Svalovina Realizace dle masky Penalizace za hmotnost Realizační cena RealizaceVýnosnost 54 kč/kg Kč/kg KKS kg/ž.hm 100% = Kč/kg Tržby/ nákl* 100 kgkčKč / kuskč/kus % % z vyhlašovací ceny Kč/kgKč/kus% Ekonomika výkrmu s ohledem na krmnou strategii

59 Vyhodnocení ekonomiky produkce v závislosti na porážkové hmotnosti - model

60

61

62 Výchozí ceny počet selat21odchovaných přírůstek750g/den cenaKKS4300Kč/t cena JUT34Kč/kg Při přírůstku 800 g/den nulová rentabilita = 25,5 odchovaných selat Zhodnocení ekonomických parametrů dle počtu odchovaných selat selatnákladytržbyrentabilita ksKč/kus % , , , , , , , , ,4 nulová rentabilita = 28,2 odchovaných selat

63 Zhodnocení ekonomických parametrů dle počtu odchovaných selat v závislosti na pohlaví

64 Výchozí ceny počet selat21odchovaných přírůstek750g/den cenaKKS4300Kč/t cena JUT34Kč/kg Zhodnocení ekonomických parametrů dle průměrného denního přírůstku přírůsteknákladytržbyrentabilita g/denKč/kus % , , , , , , ,4 nulová rentabilita = 884 g/den

65 Zhodnocení ekonomických parametrů dle průměrného denního přírůstku v závislosti na pohlaví

66 Výchozí ceny počet selat21odchovaných přírůstek750g/den cenaKKS4300Kč/t cena JUT34Kč/kg Zhodnocení ekonomických parametrů dle ceny KKS Cena KKSnákladytržbyrentabilita g/denKč/kus % , , , , , , ,8 nulová rentabilita = 2572 Kč / t KKS při přírůstku 800 g/den nulová rentabilita = 3245 Kč / t KKS

67 Zhodnocení ekonomických parametrů dle ceny KKS v závislosti na pohlaví

68 Zhodnocení ekonomických parametrů dle realizační ceny JUT Realizační cenanákladytržbyrentabilita Kč/kgKč/kus % nulová rentabilita = Kč/kg JUT Výchozí ceny počet selat21odchovaných přírůstek750g/den cenaKKS4300Kč/t cena JUT34Kč/kg při přírůstku 800 g/den nulová rentabilita = 36,8 Kč / t KKS

69 Zhodnocení ekonomických parametrů dle realizační ceny JUT v závislosti na pohlaví

70 Vztah porážkové hmotnosti a intenzity růstu na ekonomiku produkce jatečných prasat Realizační cena:34Kč/kg JUTCena KKS:4300Kč/t CelkemCena selat:55Kč/kg Fixní náklad:2234Kč/rok hmotnost přírůstek od zahájení výkrmu délka turnusu+7 dnů čištění turnusů/ rokkgJUT/rok koeficient %LM a hmotnost JUT Realizační cenaTržby Náklady na selata Náklady na KKS Zisk na místo kgg/dendnypočetkg Kč/kgkč/rokKč/rok 86, ,213600, , , ,743511, , , ,353441, , , ,013271, , , ,723121, , , ,483071, , , ,263050, ,

71 Vztah porážkové hmotnosti a intenzity růstu na ekonomiku produkce jatečných prasat

72

73

74

75

76

77 Obecné závěry pro chovatele prasat v ČR  Dosahované požadované parametry užitkovosti = především v oblasti reprodukce a následně u parametrů výkrmnosti.  Zdravotní stav a rostoucí náklady na jeho zajištění = provést ozdravení nukleových chovů, = umožnit chovatelům provádět jednoduché veterinární úkony při získání odborné způsobilosti.  Technická a technologická úroveň chovů, včetně koncentrací Naplnění zásad Cross-Compliance do roku  Zlepšit úroveň řídícího managementu = zajistit postupnou obnovu stávajícího managementu mladými, kvalifikovanými odborníky.  Úroveň a schopnosti zpracujícího průmyslu a obchodu = podporovat vytvoření silné subjektu na trhu zpracujícího průmyslu, = podpořit vznik marketingové agentury orientované na podporu prodeje domácích potravin.

78


Stáhnout ppt "Faktory ovlivňující ekonomiku chovu prasat. Současný stav chovu prasat v ČR Stav k (ks) 1.12.20091.8.20101.4.201131.7.2011 Prasata celkem1 913 708 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google