Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transmisivní spongiformní encefalopatie STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY MVDr. Josef Holešovský ústřední ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transmisivní spongiformní encefalopatie STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY MVDr. Josef Holešovský ústřední ředitel."— Transkript prezentace:

1 Transmisivní spongiformní encefalopatie STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY MVDr. Josef Holešovský ústřední ředitel

2 ZvířataLidé Scrapie (1732) CJD (1920) TME (1946) Kuru CWD (1980…) BSE (1985) ? vCJD (1996) FSE (1991) Transmisivní spongiformní encefalopatie

3 Obecná charakteristika dlouhá inkubační doba degenerace neuronů, mozku a prodloužené míchy poruchy chování a pohybu onemocnění končí vždy smrtí původce: priony (dříve „pomalé viry“, obecně nekonvenční agens)

4 Priony jedinou známou komponentou je prionový protein (PrP) neobsahují nukleovou kyselinu, snášejí UV záření zvláštní molekulární struktura ne zcela jasné mechanizmy replikace nevyvolávají imunitu vysoká rezistence - 121 0 C více než 1 hodinu - 240 0 C více než 1 minutu - desinfekční prostředky

5 Zdravé neurony mají v buněčných membránách prion protein celulární - PrP C PrP C - pravděpodobná účast na přenosu signálu v synapsích - v mechanizmu paměti, spánku - regeneraci gen pro jeho tvorbu je u člověka lokalizován na 20. chromozomu

6 Teorie vzniku prionů Při kontaktu PrP C působí PrP SC jako matrice Změna terciární struktury PrP C Vznik patologické izoformy, menší molekuly PrP C - 254 aminokyselin PrP SC - 142 aminokyselin PrP C -  helix - 43%,  list 3% PrP SC -  helix - 30%,  list 43%

7 Metodou FTIR (Fourier Transform Infra-Red spectroscopy) bylo prokázáno, že PrP c je tvořen ze 42% strukturou a -helix a minimálně (3%) strukturou b-listu a PrP sc vykazuje vysoký podíl (43%) b-listu a nižší podíl a -helixu (30%).

8 Typy prionů Č t y ř i t y p y p r i o n ů Rozdíl v poměru mono-, di- a neglykosylovaných molekul Rozdíl k vnímavosti případného štěpení proteinázou K Typy I - III mají převážně mono- či neglykosylované molekuly U typu IV (vyvolává vCJD) převládají diglykosylované molekuly

9 Patogeneze Velký význam imunitního systému Folikulární dendritické buňky Transport prionů - do Payerových plaků - do sleziny Odtud autonomními viscerálními nervy do CNS Splenektomie a imunosuprese výrazně snižuje vnímavost k experimentální infekci (význam B-lymfocytů v šíření prionů?)

10 - infekční forma prionu ( PrP Sc, PrP BSE ) vzniká v organismu tranformací normálního přirozeně se vyskytujícího prionu (PrP C ) - při proniknutí PrP Sc do mozku způsobuje řetězovou reakci konverze PrP C na patologickou formu a exponenciální nárůst jeho přítomnosti v mozku. Nárůst množství PrP Sc koreluje s nárůstem infekciozity

11 Geneticky podmíněná vnímavost Scrapie Kodon 171 - 90% nemocných homozygoti Glutamin / Glutamin CJD Kodon 129 - homozygoti Metionin / Metionin - 68% klasická CJD - téměř 100% nemocní vCJD

12 Diagnostika histologické vyšetření mozku - vakuolární degenerace neuronů - spongiformní vzhled imunohistochemie, ELISA CZ - hlavně Westernblot - Prionics- Check v elektronovém mikroskopu - fibrily Sérologické vyšetření není možné priony nejsou antigenní, organizmus proti nim nevytváří po infekci protilátky Vývoj metod in vivo důkaz proteinu 14-3-3 a další

13 Podmínky pro provádění laboratorního vyšetření na BSE SVS stanovuje podmínky k provádění laboratorní diagnostické činnosti v zařízeních určených ze zákona pro veterinární laboratorní diagnostiku (§43, odst. 2) a dále podmínky pro vydání povolení k provádění této diagnostické činnosti v odůvodněných případech v laboratorních zařízeních fyzických a právnických osob (§50, odst. 1)

14 Podmínky pro provádění laboratorního vyšetření na BSE Diagnostické testy Pro diagnostiku BSE mohou být používány pouze validované testy uznané oficiální autoritou a uvedené v seznamu doporučených diagnostických metod OIE. Komerční testy musí být schválené pro použití podle § 65 zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči, v návaznosti na příslušná legislativní nařízení EU.

15 Diagnostické testy I Rychlé testy imunoblotting test založený na principu Western blot pro detekci proteáza-rezistentního fragmentu PrP Res (Prionics-Check) chemiluminiscenční ELISA test, zahrnující extrakční postup a metodiku ELISA, při použití vylepšeného chemiluminiscenčního reagens (Enfer TSE) sendvičovou imunoanalýzu pro PrP Res, provedenou po denaturaci a koncentraci (Bio-Rad Platelia )

16 homogenizace ošetření enzymem separace v gelu

17 imunologická detekce s chemiluminiscencí transfer proteinu na membránu

18 detekce signálu na citlivý film

19 Prionics Check - pozitivní nálezy BSE DušejovBSE Světnov Scrapie Helvíkovice Scrapie Loukov

20 Diagnostické testy II histologická metoda pro průkaz charakteristických degenerativních změn v CNS, elektronmikroskopická metoda pro průkaz specifických fibril SAF (scrapie associated fibrils) v homogenizátu mozkomíšní tkáně, imunohistochemická metoda (IHC) pro průkaz proteáza-rezistentního prionového proteinu ve tkáních CNS Jako konfirmační testy se používají histologická a imunohistochemická metoda

21 Diagnostické laboratoře Pro diagnostiku TSE na území ČR jsou v současné době schváleny laboratoře Státních veterinárních ústavů : SVÚ Praha 6 (NRL) 5.1.2001 Prionics-Check, histologie, IHC SVÚ Jihlava 5.2.2001 Prionics-Check, histologie, IHC SVÚ Olomouc 1.10.2001 Enfer TSE

22 Podmínky pro provádění laboratorního vyšetření na BSE Bezpečnost práce Práce musí být prováděny v laboratořích splňujících požadovaná kriteria bezpečnosti. Veškeré práce s biologickým materiálem, při kterých je možnost vzniku aerosolů, musí být prováděny bezpečnostním boxu s laminárním prouděním třídy II. (biohazard II). Personál je povinen používat při práci určené ochranné pomůcky a ochranný oděv.

23 Bovinní spongiformní encefalopatie První případy 1985/86 ve V. Británii Výrazný nárůst 1987/88, vrchol 1992/93 Řada dalších zemí sporadický výskyt ZDROJ zkrmování masokostních mouček Zákaz zkrmování ve V. Británii, říjen 1988 Zákaz používání mozku skotu pro lidskou výživu ve V.Británii 1989

24 Klinika Inkubační doba 2 - 8 roků i déle Onemocní jen ojedinělá zvířata ve stádě !!! Zpočátku nevýrazná změna chování - lekavost, neklid, předrážděnost, neovladatelnost Později - agresivita, nekoordinované pohyby, parézy, paralýzy, hubnutí, snížení užitkovosti, ulehnutí Onemocnění končí vždy úhynem

25 Rozšíření prionů v organizmu Testem inokulací myší bylo zjištěno: u BSE se priony nacházejí především v mozku, prodloužené míše, míše a sítnici další výskyt slezina, thymus, mandle, střeva s mízními uzlinami, kostní dřeň ve svalovině ani v mléce nebyly priony prokázány

26 Výskyt BSE v závislosti na věku Analýzou 177 500 BSE+ ve V.B. zjištěno: 98 % zvířat starších 40 měsíců 0,17 % zvířat ( 307 ks) starých mezi 35 - 40 měsíci 0,05 % zvířat (81 ks) starých mezi 30 - 35 měsíci 0,006 % zvířat (10 ks) starých mezi 24 - 30 měsíci 1 zvíře pozitivní ve věku 20 měsíců Minimální inkubační doba po exp. inf. - 35 měsíců Infekčnost mozku nejdříve za 32 měsíců po exp.inf.

27 Opatření Specifikovaný rizikový materiál Skot starší 12 měsíců Lebka včetně mozku, očí, mandlí a míchy Střevo od dvanáctníku po konečník Ovce totéž + slezina Zpracování specifikovaného rizikového materiálu ve vybraném asanačním ústavu a spálení

28 Možnosti desinfekce a likvidace Autokláv s přehřátou parou 134 0 C, 2 cykly po 1 h 5 % roztok chlornanu sodného, 2 - 3 h Materiály a plochy - 5 % chlornanu sodného po 3 h Alkalická hydrolýza při 150 0 C, 5 barech po několik hodin (výroba želatiny z kostí) Kafilerie - 133 0 C - alespoň 20 min. 3 bary Nejlépe spálení

29 Nebezpečí pro člověka pozor na iatrogenní infekce! - transplantace - biopsie - hormony - chirurgické nástroje aj. V ČR nebyla vCJD prokázána


Stáhnout ppt "Transmisivní spongiformní encefalopatie STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY MVDr. Josef Holešovský ústřední ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google