Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fungování energetických trhů v ČR a EU (Smart Grids) Konference DONE – Praha, Žofín 2013 Josef Havel – E.ON Distribuce, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fungování energetických trhů v ČR a EU (Smart Grids) Konference DONE – Praha, Žofín 2013 Josef Havel – E.ON Distribuce, a.s."— Transkript prezentace:

1 Fungování energetických trhů v ČR a EU (Smart Grids) Konference DONE – Praha, Žofín 2013 Josef Havel – E.ON Distribuce, a.s.

2 Transformace energetických systémů spuštěna klimatickými vlivy a politickými ambicemi Drivery Možnosti Životní prostředí Zákaznický pohled Technologie & inovace Režim podpory Chování zákazníků Transformace energetických systémů Čistější energie Méně energie Cenově dostupná energie Politické ambice Strategie & Legislativa Investiční a provozní náklady provozovatele DS Bezpečná a spolehlivá dodávka elektrické energie Pohled provozovatele DS

3 Energy mgmt.  Energetický management decentralizován s důrazem na aplikaci řízení spotřeby  Energetické systémy decentralizovány na lokální úroveň Decentralizace řízení a výroby elektrické energie Přenos VVN Distribuce VN/NN Konvenční zdroje PV Power Generation Akumulace Průmysl Propojování energetických sítí Tepelné čerpadlo DS elektřina DS teplo DS plyn Micro-/ Mini CHP CHP Power-to- Gas Regionáln í Národní Konečný zákazník Místní Makro trendy směřují k zásadnímu zvratu ve struktuře energetického systému

4 Projekt NAP SG (Národní akční plán Smart Grids) 4 - vytvořit koncepci rozvoje inteligentních systémů a prvků v energetice ČR, - vytvořit časový plán přípravy a realizace navrhovaných kroků a opatření ve vazbě na aktualizovanou Státní energetickou koncepci, Cílem rozvoje inteligentních sítí/systémů je ekonomicky efektivním a společensky přijatelným způsobem - reagovat na rozvoj decentralizovaných systémů výroby elektřiny a kombinovaných energetických systémů, - zajistit udržení spolehlivosti provozu sítí a ES ČR v měnících se podmínkách struktury výroby a spotřeby, - umožnit účastníkům trhu s elektřinou, plynem a teplem efektivní účast na tomto trhu.

5 „Bezpečná“ dodávka elektrické energie implementace nového řídícího systému SCADA pro síť 22kV a 110kV II. etapa Inteligentní řízení sítí VN a NN s velkým podílem decentrálních zdrojů Akční prvky pro stabilizaci napětí b Dynamické řízení transformátoru 110/22 kV a Regulace Q u zdrojů c Regulační transformátor 22/0,4 kV Finální řešení – autonomní systém řídící síť VN a NN na základě vypočtených algoritmů a informací z měřících bodů!

6 „Spolehlivá“ dodávka – za jakou cenu? Připravovaná metodika regulace klade důraz na kvalitu dodávky el. energie charakterizovanou parametry SAIDI/SAIFI Podíl napěťové úrovně na SAIDI/SAIFI – největší VN síť Realizace pilotního projektu - „Reclosery“ - práce pod napětím - indikátory průchodu poruchového proudu - izolované vodiče ve venkovní VN - kabelizace - reclosery  spínání ON / OFF zkratových proudů  automatické rozdělení VN linek  automatické obnovení provozu nepostižené části VN linek  řešení problémů bez nutnosti omezení dodávky zákazníkům  dlouhé VN linky – automatické rozpojení linek s poruchou  automatické spínání důležitých zákazníků  funkce ochran – nadproudová, ochrana proti zkratu, zemní ochrana, podpěťová ochrana  Získání teoretických a provozních zkušeností s novým prvkem soustavy  Ověření vlivu technického opatření na ukazatele kvality  Vytvoření metodiky pro efektivní využití těchto prvků Výstup projektu Možná opatření v síti VN

7 Smart metering v rámci skupiny E.ON Czech PLC GPRS technologické nedostatky významnost IT vysoké náklady CAPEX, OPEX první pilotní projekt → testovaní funkcionalit využitelných z pohledu distributora I. fáze – zobrazení dat o spotřebě a ceně → krátkodobá přidaná hodnota! II. fáze – „virtuální tarif super levný, super drahý” → nízká motivace zákazníka přesunout svou spotřebu i při vysoké cenové diferenciaci! pilotní projekt zaměřený na koncového zákazníka → má pro něj SM přidanou hodnotu? → využití rychlé technologie PLC na komunikaci v síti NN a VN → testování možné náhrady systému HDO → komunikační modul implementovatelný do libovolného elektroměru pilotní projekt „Broadband power line“

8 8 Elektromobilita a distribuční soustava příkonrychlost nabíjeníinfo AC pomalé nabíjení 3,7 kW8hdle pilotních projektů 80-90% nabíjení probíhá doma AC rychlé nabíjení 22 kW3hdoplňkové nabíjení v POI (t>1h) DC ultrarychlé nabíjení 50 kW1hmeziměstská doprava DC superrychlé nabíjení 120 kW20 min / 3h jízdysrovnatelné s konvenčním pohonem, 20 min na 3h jízdy elektromobilita jako nedílná součást Smart Grids  demand side management  akumulace  nový segment spotřeby VS vlivem DZ a energetických úspor nebude dlouhodobě spotřeba růst =>nižší využití sítí =>vodárenský efekt varianty nabíjení a jejich dopad na DS doporučení pro PDS  aktivně se zabývat elektromobilitou  koordinovat rozvoj. podporovat standardizaci roaming  dokud nebude SM, alokace EV do samostatných distribučních tarifů  analyzovat dopady NS a EV na DS s ohledem na kvalitu

9 Efektivní plánování investic do rozvoje distribuční sítě Současný stav DS na hladině VN a NN Monitorován í skutečného stavu zařízení E.ON Distribuce A B C D Technické plánování investic do DS Požadavky zákazníka Zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti distribuční sítě s ohledem na investice  Transparentní proces hodnocení  Přehled o aktuálním stavu zařízení  Transparentní rozdělování finančních prostředků OPEX / CAPEX Přímé ohrožení života Havarijní stav Povrchová koroze Překročena životnost zařízení, technický stav v pořádku 9 „Potřebné“ investice do distribuční sítě Vytvořeny manuály pro hodnocení stavu Životnost zařízení

10 → Budoucnost je 10 let stará! Jsme již uprostřed transformace energetických systému napříč Evropou. → „Rychlá“ změna celého energetického systému je tažená razantním rozvojem obnovitelných zdrojů, který je podporován za účelem naplnění enviromentnálně- politických cílů. → Distributor bude nadále regulovaný subjekt, nicméně přístup služeb třetích stran v oblasti “energetických řešení” bude narůstat. → E.ON bude pokračovat v testování nových technologií v pilotních projektech za účelem hledání nejlepšího technicko-ekonomického řešení pro budoucí potřeby DS. …vždy budeme mít na prvním místě koncového zákazníka! Závěr

11 Děkuji za pozornost! Costumers are changing how they use energy Energy sources are changing New grid technology Automation & Integration 2030


Stáhnout ppt "Fungování energetických trhů v ČR a EU (Smart Grids) Konference DONE – Praha, Žofín 2013 Josef Havel – E.ON Distribuce, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google