Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fungování energetických trhů v ČR a EU (Smart Grids) Konference DONE – Praha, Žofín 2013 Josef Havel – E.ON Distribuce, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fungování energetických trhů v ČR a EU (Smart Grids) Konference DONE – Praha, Žofín 2013 Josef Havel – E.ON Distribuce, a.s."— Transkript prezentace:

1 Fungování energetických trhů v ČR a EU (Smart Grids) Konference DONE – Praha, Žofín 2013 Josef Havel – E.ON Distribuce, a.s.

2 Transformace energetických systémů spuštěna klimatickými vlivy a politickými ambicemi Drivery Možnosti Životní prostředí Zákaznický pohled Technologie & inovace Režim podpory Chování zákazníků Transformace energetických systémů Čistější energie Méně energie Cenově dostupná energie Politické ambice Strategie & Legislativa Investiční a provozní náklady provozovatele DS Bezpečná a spolehlivá dodávka elektrické energie Pohled provozovatele DS

3 Energy mgmt.  Energetický management decentralizován s důrazem na aplikaci řízení spotřeby  Energetické systémy decentralizovány na lokální úroveň Decentralizace řízení a výroby elektrické energie Přenos VVN Distribuce VN/NN Konvenční zdroje PV Power Generation Akumulace Průmysl Propojování energetických sítí Tepelné čerpadlo DS elektřina DS teplo DS plyn Micro-/ Mini CHP CHP Power-to- Gas Regionáln í Národní Konečný zákazník Místní Makro trendy směřují k zásadnímu zvratu ve struktuře energetického systému

4 Projekt NAP SG (Národní akční plán Smart Grids) 4 - vytvořit koncepci rozvoje inteligentních systémů a prvků v energetice ČR, - vytvořit časový plán přípravy a realizace navrhovaných kroků a opatření ve vazbě na aktualizovanou Státní energetickou koncepci, Cílem rozvoje inteligentních sítí/systémů je ekonomicky efektivním a společensky přijatelným způsobem - reagovat na rozvoj decentralizovaných systémů výroby elektřiny a kombinovaných energetických systémů, - zajistit udržení spolehlivosti provozu sítí a ES ČR v měnících se podmínkách struktury výroby a spotřeby, - umožnit účastníkům trhu s elektřinou, plynem a teplem efektivní účast na tomto trhu.

5 „Bezpečná“ dodávka elektrické energie implementace nového řídícího systému SCADA pro síť 22kV a 110kV II. etapa Inteligentní řízení sítí VN a NN s velkým podílem decentrálních zdrojů Akční prvky pro stabilizaci napětí b Dynamické řízení transformátoru 110/22 kV a Regulace Q u zdrojů c Regulační transformátor 22/0,4 kV Finální řešení – autonomní systém řídící síť VN a NN na základě vypočtených algoritmů a informací z měřících bodů!

6 „Spolehlivá“ dodávka – za jakou cenu? Připravovaná metodika regulace klade důraz na kvalitu dodávky el. energie charakterizovanou parametry SAIDI/SAIFI Podíl napěťové úrovně na SAIDI/SAIFI – největší VN síť Realizace pilotního projektu - „Reclosery“ - práce pod napětím - indikátory průchodu poruchového proudu - izolované vodiče ve venkovní VN - kabelizace - reclosery  spínání ON / OFF zkratových proudů  automatické rozdělení VN linek  automatické obnovení provozu nepostižené části VN linek  řešení problémů bez nutnosti omezení dodávky zákazníkům  dlouhé VN linky – automatické rozpojení linek s poruchou  automatické spínání důležitých zákazníků  funkce ochran – nadproudová, ochrana proti zkratu, zemní ochrana, podpěťová ochrana  Získání teoretických a provozních zkušeností s novým prvkem soustavy  Ověření vlivu technického opatření na ukazatele kvality  Vytvoření metodiky pro efektivní využití těchto prvků Výstup projektu Možná opatření v síti VN

7 Smart metering v rámci skupiny E.ON Czech PLC GPRS technologické nedostatky významnost IT vysoké náklady CAPEX, OPEX první pilotní projekt → testovaní funkcionalit využitelných z pohledu distributora I. fáze – zobrazení dat o spotřebě a ceně → krátkodobá přidaná hodnota! II. fáze – „virtuální tarif super levný, super drahý” → nízká motivace zákazníka přesunout svou spotřebu i při vysoké cenové diferenciaci! pilotní projekt zaměřený na koncového zákazníka → má pro něj SM přidanou hodnotu? → využití rychlé technologie PLC na komunikaci v síti NN a VN → testování možné náhrady systému HDO → komunikační modul implementovatelný do libovolného elektroměru pilotní projekt „Broadband power line“ 2007 2011 2013

8 8 Elektromobilita a distribuční soustava příkonrychlost nabíjeníinfo AC pomalé nabíjení 3,7 kW8hdle pilotních projektů 80-90% nabíjení probíhá doma AC rychlé nabíjení 22 kW3hdoplňkové nabíjení v POI (t>1h) DC ultrarychlé nabíjení 50 kW1hmeziměstská doprava DC superrychlé nabíjení 120 kW20 min / 3h jízdysrovnatelné s konvenčním pohonem, 20 min na 3h jízdy elektromobilita jako nedílná součást Smart Grids  demand side management  akumulace  nový segment spotřeby VS vlivem DZ a energetických úspor nebude dlouhodobě spotřeba růst =>nižší využití sítí =>vodárenský efekt varianty nabíjení a jejich dopad na DS doporučení pro PDS  aktivně se zabývat elektromobilitou  koordinovat rozvoj. podporovat standardizaci roaming  dokud nebude SM, alokace EV do samostatných distribučních tarifů  analyzovat dopady NS a EV na DS s ohledem na kvalitu

9 Efektivní plánování investic do rozvoje distribuční sítě Současný stav DS na hladině VN a NN Monitorován í skutečného stavu zařízení E.ON Distribuce A B C D Technické plánování investic do DS Požadavky zákazníka Zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti distribuční sítě s ohledem na investice  Transparentní proces hodnocení  Přehled o aktuálním stavu zařízení  Transparentní rozdělování finančních prostředků OPEX / CAPEX Přímé ohrožení života Havarijní stav Povrchová koroze Překročena životnost zařízení, technický stav v pořádku 9 „Potřebné“ investice do distribuční sítě Vytvořeny manuály pro hodnocení stavu Životnost zařízení

10 → Budoucnost je 10 let stará! Jsme již uprostřed transformace energetických systému napříč Evropou. → „Rychlá“ změna celého energetického systému je tažená razantním rozvojem obnovitelných zdrojů, který je podporován za účelem naplnění enviromentnálně- politických cílů. → Distributor bude nadále regulovaný subjekt, nicméně přístup služeb třetích stran v oblasti “energetických řešení” bude narůstat. → E.ON bude pokračovat v testování nových technologií v pilotních projektech za účelem hledání nejlepšího technicko-ekonomického řešení pro budoucí potřeby DS. …vždy budeme mít na prvním místě koncového zákazníka! Závěr

11 Děkuji za pozornost! josef.havel@eon.cz Costumers are changing how they use energy Energy sources are changing New grid technology Automation & Integration 2030


Stáhnout ppt "Fungování energetických trhů v ČR a EU (Smart Grids) Konference DONE – Praha, Žofín 2013 Josef Havel – E.ON Distribuce, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google