Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč a jak podporovat inovace v mikroregionech? 1 David Uhlíř Jihomoravské inovační centrum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč a jak podporovat inovace v mikroregionech? 1 David Uhlíř Jihomoravské inovační centrum."— Transkript prezentace:

1 Proč a jak podporovat inovace v mikroregionech? 1 David Uhlíř Jihomoravské inovační centrum

2 Obsah 1.Role znalostí v současné ekonomice 2.Co to znamená pro mikroregiony 3.Možnosti mikroregionů podporovat konkurenceschopnost založenou na znalostech 27.9.20162

3 Co je znalostní ekonomika? 327.9.2016 Moderní vyspělé ekonomiky charakterizuje řada strukturálních změn (intenzita využívání znalostí): Stále vyšší podíl výsledků VaV ve výrobcích/ službách Liberalizace obchodu zrychluje toky zboží a služeb Roste intenzita glob. toků informací / znalostí Nejvyspělejší ekonomiky – specializace na aktivity náročné na využití znalostí Rostoucí koncentrace do malého počtu globálních „knowledge hubs“ + silné vazby mezi nimi

4 Proč podporovat inovace? V ekonomii existuje málo vzájemných vztahů, které by byly tak dobře empiricky i teoreticky zdokumentovány, než je pozitivní vztah mezi technologickými inovacemi a dlouhodobých ekonomickým růstem. ALE: Je proto nezbytné efektivně podporovat proces přeměny nových nápadů do nových produktů a služeb. 427.9.2016

5 Konkurenční výhoda – schopnost vytvářet /udržet vysoce kvalifikované a dobře placená pracovní místa pro nejvyšší podíl obyvatel -zvyšovat podíl na aktivitách s vysokou přidanou hodnotou -v mezinárodním měřítku se zapojit do tvorby a využití nových objevů, technologií (nejen využívat vyvinuté jinde) 527.9.2016

6 Konkurenční výhoda – znalosti - inovace Pro udržení konkurenční výhody je klíčové udržet si schopnost produkovat nové poznatky, kombinovat stávající znalosti a dovednosti a využívat je pro vývoj nových a vylepšených produktů a služeb. VaV – předpoklad tvorby nových znalostí → vyžaduje koncentraci investic a mozků Inovace – prostředek zvýšení konkurenceschopnosti → je relevantní na všech úrovních 627.9.2016

7 A co to znamená pro regiony? Globalizace / znalostní ekonomika zrychluje růst regionálních disparit → koncentrace/ specializace Výzva pro regiony: Pro udržení konkurenční výhody potřebují zkvalitnit znalostní bázi svých ekonomik 727.9.2016

8 Mohou regiony podporovat inovace? Musejí! Ale má to řadu omezení: Inovace nejsou „tradiční“ téma pro regionální politiku Omezené regionální zdroje / kompetence Omezený výzkumný potenciál některých regionů (ale nesměšovat výzkum x inovace!) Absence povědomí mezi reg. politiky o významu inovací pro dlouhodobou konkurenceschopnost 827.9.2016

9 Co mohou (mikro)regiony dělat? Posilovat povědomí a připravenost firem na využití nových technologií Snažit se „přemostit“ bariéru mezi podniky a poskytovateli znalostí (VŠ, výzkumnými ústavy) Zavádět inovace ve veřejném sektoru – využívat výsledky výzkumu pro definování nových zadání (inovativní veřejné zakázky) 927.9.2016

10 Konkrétní příklady: (1) Inovační akademie Školení nabízené JIC pro manažery firem jak řídit inovační procesy v podniku (zajišťováno externími experty) Posiluje schopnost firem vyvíjet nové výrobky a služby a tím zvyšuje úspěšnost firem na trhu → tržby/daně, zaměstnanost Role mikroregionů: zprostředkovávat info 1027.9.2016

11 Konkrétní příklady: (2) Inovační vouchery Poukázky pro firmy na nákup vývojových služeb od výzkumných institucí v JMK (à 150 tis. Kč) Posiluje schopnost firem inovovat výrobky a služby (nejen šetří náklady!) Zvyšuje schopnost spolupráce s výzk. organizacemi, formulovat inovativní zadání → zvyšuje úspěšnost firem na trhu → tržby/daně, zaměstnanost Role mikroregionů: zprostředkovávat info 1127.9.2016

12 Konkrétní příklady: (3) Inovační firmy z inkubátoru Cespro, s.r.o. produkty pro optimalizaci energetické náročnosti a kvality osvětlení pro průmyslové budovy a areály, veřejné osvětlení měst a obcí, sportovní haly a areály, administrativní a komerční budovy. Tyto produkty umožňují snížení nákladů na elektrickou energii o 20 až 50%, prodloužení životnosti spotřebičů, snížení nákladů na opravy a údržby a zkvalitnění pracovního prostředí. 1227.9.2016

13 Konkrétní příklady: (3) Inovační firmy Advanced Wireless Technologies, s.r.o. firma nabízí komplexní řešení AWiTEC Rescue Systém vyvinuté speciálně podle potřeb složek integrovaného záchranného systému. Dodávaný SW i HWje plně kompatibilní se stávajícími a budoucími řadami digitálních stanic. Konkurenční výhodou je silná vazba HW a SW, která vytváří unikátní a funkční celek. Zákazníkem jsou složky integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, záchranáři, zdravotníci), dále dopravní podniky, dráhy, vodohospodářské podniky, průmyslové podniky, aj. 1327.9.2016

14 Konkrétní příklady: (3) Inovační firmy Global Business IT, s.r.o. společnost mění zažité trendy ve způsobech oslovení a komunikace se zákazníkem, ale i s širokou veřejností. Využívá vlastní nástroje pro komerční, neziskové, zdravotnické či vzdělávací prostředí. Staví na ANAsurvey (online systém na vytváření a zpracování dotazníků) a na působivém zařízení ANApoint, které řeší dotazování zábavnou formou za pomoci bezdotykové technologie.ANAsurveyANApoint 1427.9.2016

15 A co s tím dále…? Osvěta je klíčová - mezi podniky i politiky Jde o podstatnou věc: zaměstnanost, daňové výnosy Nejste v tom sami! 1527.9.2016

16 DĚKUJI ZA POZORNOST Kontakt: JIC, zájmové sdružení právnických osob U Vodárny 2 616 00 BRNO 27.9.201616


Stáhnout ppt "Proč a jak podporovat inovace v mikroregionech? 1 David Uhlíř Jihomoravské inovační centrum."

Podobné prezentace


Reklamy Google