Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Užívání tabákových výrobků v dospělé české populaci (15 let a více) Výsledky studie GATS WHO/CDC 2012 MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Státní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Užívání tabákových výrobků v dospělé české populaci (15 let a více) Výsledky studie GATS WHO/CDC 2012 MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Státní."— Transkript prezentace:

1 Užívání tabákových výrobků v dospělé české populaci (15 let a více) Výsledky studie GATS WHO/CDC 2012 MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Státní zdravotní ústav

2 Studie GATS WHO/CDC - metodika Celosvětová studie zaměřená na vztah dospělé populace k problematice užívání tabáku Realizace studie v rámci BCA MZ ČR s WHO 2012 – 2013; finančně podpořeno WHO a CDC Využití jednotné metodiky vypracované WHO a CDC Výběrová populační studie zaměřená na užívání tabákových výrobků a další souvislosti ve věkové skupině dospělých osob (15 +) vedená formou řízeného rozhovoru tazatele s respondentem Náhodně vybraný vzorek respondentů representativní pro ČR z aspektu věku, pohlaví a regionu Velikost souboru – 1802 respondentů Období sběru dat – listopad 2012

3 Obr. 1 – Vývoj kuřáctví cigaret u dospělé populace ČR ve věku 15 – 64 let v letech 1997 – 2011 (v %)

4 Obr. 2 - Vývoj prevalence denního kuřáctví v dospělé populaci ČR v letech 2003 – 2011 (v %)

5 Tab. 1 – Podrobný přehled kuřáctví dospělé populace ČR ve věku 15 více let, GATS 2012 (v %) Kuřáctví v posledních 30 dnech CelkemMužiŽeny Současní kuřáci Denní kuřáci Příležitostní kuřáci Současní nekuřáci Bývalí kuřáci Nekuřáci celoživotní

6 Tab. 2 Počty vykouřených cigaret u denních kuřáků podle vybraných demografických charakteristik (v %) Počet cigaret průměrně vykouřených za den v % < ≥25 Celkem Muži Ženy Věk Vzdělání Základní Střední VŠ

7 Tab. 3 Prevalence užívání tabáku v dospělé populaci (15+) v % Jakýkoli tabákový výrobek Jakákoli cigareta Typ cigaret Vyrobené strojně Vyrobené ručně Celkem Muži Ženy Věk Vzdělání Základní Střední VŠ

8 Tab. 4 Expozice tabákovému kouři v prostředí domova a na pracovišti v % Respondenti vystavení tabákovému kouři doma Respondenti vystavení tabákovému kouři na pracovišti CelkemNekuřáciCelkemNekuřáci Celkem Muži Ženy Věk Vzdělání Základní Střední VŠ

9 Tab. 5 Současní kuřáci, kteří se pokusili přestat kouřit v průběhu posledních 12 měsíců v % Odvykání kouření a chování směřující k vyhledání zdravotní péče Pokusili se přestat kouřit Navštívili zdravotnické zařízení Dostali radu, aby přestali kouřit Celkem Muži Ženy Věk Vzdělání Základní Střední VŠ

10 Tab. 6 Reklama na cigarety pozorovaná v posledních 30 dnech (v %) MístoCelkem Věk MužiŽeny15-24≥ 25 Prodejny Propagace cigaret Vzorky zdarma Slevy ceny Kupony na cigarety Dárky/slevy na jiné výrobky Oblečení/předmět se značkou nebo logem cig Propagace cigaret poštou

11 Tab. 7 Průměrné náklady na krabičku cigaret a cena 100 krabiček cigaret jako procento hrubého domácího produktu na osobu Průměrné náklady na krabičku 20 komerčně vyráběných cigaret 64,6 Kč Cena 100 krabiček cigaret jako procento hrubého domácího produktu (HDP) na osobu 1.7 %

12 Závěry Vývojový trend počtu kuřáků mezi dospělými občany ČR je v posledních letech poměrně stabilní. Pohybuje se mezi 28 až 32 %. Z dlouhodobého hlediska je možno konstatovat, že zatím nebyl zaznamenán trend, signalizující snížení prevalence kuřáctví v dospělé populaci. Muži kouří nejčastěji 15 – 24 cigaret denně (35,9 %), ženy pak nejčastěji cigaret denně (29,7 %). Denní spotřeba cigaret klesá s úrovní vzdělání. Čím vyšší vzdělání, tím méně vykouřených cigaret. Převážně kouří česká populace cigarety. Podíl jiných tabákových výrobků určených ke kouření je zanedbatelný. Zatím pouze v omezeném rozsahu si kuřáci balí své vlastní cigarety, naprostá většina dává přednost cigaretám vyrobeným komerčně. Téměř jedna čtvrtina respondentů je vystavena tabákovému kouři ve svých domovech. Zarážející je skutečnost, že nejvyšší podíl na těchto počtech má nejmladší věková skupina letých. Bližší objasnění si bude žádat zjištěné vysoké procento nekuřáků vystavených tabákovému kouři na pracovišti. Přibližně 30 % současných kuřáků se v průběhu posledního roku pokusilo přestat. Svého praktického lékaře navštívila během minulého roku přibližně polovina respondentů. Třicet % respondentů uvedlo, že jim lékař doporučil, aby kouřit přestali.

13 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Užívání tabákových výrobků v dospělé české populaci (15 let a více) Výsledky studie GATS WHO/CDC 2012 MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Státní."

Podobné prezentace


Reklamy Google