Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rámcová úmluva o kontrole tabáku; podpora ratifikačního procesu v České republice ze strany WHO Kancelář WHO v ČR MUDr. Alena Šteflová, PhD. 13. října.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rámcová úmluva o kontrole tabáku; podpora ratifikačního procesu v České republice ze strany WHO Kancelář WHO v ČR MUDr. Alena Šteflová, PhD. 13. října."— Transkript prezentace:

1 Rámcová úmluva o kontrole tabáku; podpora ratifikačního procesu v České republice ze strany WHO Kancelář WHO v ČR MUDr. Alena Šteflová, PhD. 13. října 2011

2 WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku | 13. října 2011 2 | Fakta a ukazatele WHO Tabák je příčinou 1 z 10 úmrtí dospělých na světě a zapříčiňuje úmrtí až 5,4 miliónů lidí ročně, v průměru tedy jedno úmrtí každých 6 sekund Více než 600 000 lidí zemře každý rok v důsledku pasivního kouření, z čehož více než čtvrtinu tvoří děti Tabák zabíjí 50% svých pravidelných uživatelů V průběhu 20. století tabák způsobil 100 miliónů úmrtí, během 21. století se očekává až 1 miliarda úmrtí Tabák je rizikovým faktorem šesti z celkových osmi nejčastějších příčin úmrtí celosvětově Tento rok zemře více než 5 milionů lidí na onemocnění spojená s kouřením tabáku jako například srdeční infarkt, plicní a nádorová onemocnění. Ve vyspělých zemích je kouření zodpovědné za zhruba 80% všech plicních rakovin a způsobuje odhadovaných 40-70% rakovin močového měchýře

3 WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku | 13. října 2011 3 | WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku WHO Framework Convention on Tobacco Control (1) FCTC - první právně závazný dokument v historii WHO Pětiletý proces projednávání všech členských zemí WHO (1999-2003) Úmluva byla přijata WHA dne 21.5. 2003 a dne 27.2. 2005 vstoupila v platnost Úmluva zdůrazňuje právo všech lidí na nejvyšší zdravotní standard a poskytuje nové právní rozměry v kontrole tabáku.

4 WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku | 13. října 2011 4 | Požadavky úmluvy (opatření za účelem řešení problémů se snižováním poptávky a nabídky) Článek 6. Cenová a daňová opatření za účelem snížení poptávky po tabáku Článek 8. Ochrana lidi před vystavením tabákovému kouři Článek 9. Regulace složení tabákových výrobků Článek 11. Balení a označení tabákových produktů Článek 12. Vzdělávání a informování o nebezpečí tabáku Článek 13. Zákaz reklamy, propagace a sponzorování tabáku Článek 14. Opatření nápomocná k ukončení závislost na tabáku Článek 15. Ilegální obchod s tabákovými výrobky Článek 16. Prodej tabákových výrobků nezletilým Článek 17. Podpora ekonomicky schůdné alternativy k pěstování tabáku

5 WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku | 13. října 2011 5 | Podpora pro implementaci Kromě zmíněných požadavků, Rámcová úmluva poskytuje poradenství a podporu pro spolupráci v oblasti implementace Zejména v sekcích: Obecné povinnosti (článek 5) Vědecká a technická spolupráce a komunikace (články 20, 21 a 22) mezinárodní spolupráce a zdroje (články 25 a 26)

6 WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku | 13. října 2011 6 | Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control Konference zúčastněných stran, určená pro zástupce zemí, které FCTC ratifikovaly – předmětem jednání odborné, procedurální a finanční záležitosti implementace FCTC v jednotlivých zemích Zhodnocení dosaženého postupu od minulé konference Vypracování postupů pro implementaci jednotlivých článků úmluvy První setkání - únor 2006, Ženeva Druhé setkání - červenec 2007, Bangkok Třetí setkání - listopad 2008, JAR Čtvrté setkání – listopad 2010, Uruguay ČR – může zastávat pouze statut pozorovatele

7 WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku | 13. října 2011 7 | WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku WHO Framework Convention on Tobacco Control (2) Aktualizace říjen 2011 168 signatářských zemí se svými oficiálními podpisy zavázalo k procesu ratifikace 174 států již FCTC ratifikovalo (v roce 2011 Turkmenistán (13.5.2011) a Svatý Kryštof a Nevis (21.6.2011)) Česká republika mezi nimi není

8 WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku | 13. října 2011 8 | WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku WHO Framework Convention on Tobacco Control (3) ČR se přihlásila k úmluvě v r. 2003, ale dosud ji neratifikovala Bezúspěšné projednávání v Parlamentu ČR v roce 2005 Aktivity kanceláře WHO ve spolupráci s politiky a odborníky s požadavkem k urychlenému projednání ratifikace FCTC (Ledeburská deklarace, semináře na parlamentní půdě, Pantheon Národního muzea v Praze - ČLS JEP, ČLK, Česká onkologická společnost, 1.LF UK, Společnost léčby závislosti na tabáku,ČARO)

9 WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku | 13. října 2011 9 | Podpůrné akce související s FCTC 31. květen - Kampaň Světový den bez tabáku – každoroční apel na veřejnost k upozornění na nebezpečí plynoucí z tabákových výrobků a právo na ochranu vlastního zdraví (organizováno od r. 1988). K tomuto dni se také připojují jednotlivá města v rámci projektu Zdraví města se svými kampaněmi upozorňujícími na problematiku užívání tabáku. Tématem Světového dne bez tabáku pro rok 2011 byla právě Rámcová úmluva o kontrole tabáku. Studie Global Youth Tobacco Survey (GYTS) globální zmapování užívání tabákových výrobků u mládeže - 56 otázek týkajících se znalostí a přístupu mladých lidí ke kouření, prevalence kouření mezi mladými lidmi, role médií a reklamy na kouření mladých lidí, školní kurikula apod. WHO studie HBSC (The Health Behaviour in School-aged children – studie evropského regionu zaměřená na životní styl školní mládeže, včetně kouření – data o školácích ČR BCA - Bienální smlouva o spolupráci mezi WHO EURO a MZ - odborná podpora vytváření politik a strategií v jednotlivých členských zemích

10 WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku | 13. října 2011 10 | Rámcová úmluva v praxi MPOWER, balíček 6 opatření byl v roce 2008 zaveden za účelem pomoci zemím naplnit povinnosti vyplývající z Rámcové úmluvy, MPOWER – šest klíčových aktivit, které byly zjištěny jako účinné v redukci užívání tabáku : 1.Monitorovat užívání tabáku a postupy prevence 2.Chránit lidi před tabákovým kouřem 3.Nabídnout lidem způsob, jak s kouřením přestat 4.Varovat o nebezpečích spojených s užíváním tabáku 5.Prosazovat zákaz reklamy, propagace a sponzorování tabáku 6.Zvýšit daně spojené s tabákem MPOWER poskytuje praktickou podporu implementace efektivních politických opatření na úrovni jednotlivých zemí MPOWER 2011- nová zpráva, která analyzuje změny v jednotlivých státech a následně vytváří podněty pro další jednání

11 WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku | 13. října 2011 11 | Podpora ratifikačního procesu ze strany WHO –Prosinec 2009: dopis Dr. Haika Nikogosiana, vedoucího sekretariátu WHO pro FCTC, Tomáši Husákovi, velvyslanci mise OSN v Ženevě, ohledně nabídky pomoci ratifikace a následné implementace ze strany Sekretariátu úmluvy (the Convention Secretariat) –Únor (březen) 2010: Dopis velvyslance Tomáše Husáka s odpovědí, že vláda nemá politický mandát k zahájení ratifikace a další postup bude možný až po volbách v druhé polovině roku 2010 –Listopad 2010: Dopis RŘ WHO EURO Zsuzsanny Jakab premiéru Petru Nečasovi ohledně znovu nabízené pomoci ze strany Regionální kanceláře WHO pro Evropu a také ohledně závažnosti tabákové epidemie na celosvětové úrovni –Březen 2011: Dopis premiéra Petra Nečase s odpovědí, že Česká republika si uvědomuje závažnost situace a opětovně přistoupila k zahájení ratifikačního procesu. Dále uvedl, že ČR podporuje aktivity v rámci Úmluvy –Srpen 2011: Dopis Zsuzsanny Jakab ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi s poděkováním vládě k přijetí návrhu ratifikace Úmluvy a znovu s nabídkou podpory a pomoci české vládě při jeho dokončení.

12 Kancelář WHO v ČR U.N. HOUSE, Nám. Kinských 6, 150 00 Praha 5 Tel.: 257 199 880 www.who.int www.euro.who.int www.who.cz Dotazy na e-mail: wholocz@who.cz


Stáhnout ppt "Rámcová úmluva o kontrole tabáku; podpora ratifikačního procesu v České republice ze strany WHO Kancelář WHO v ČR MUDr. Alena Šteflová, PhD. 13. října."

Podobné prezentace


Reklamy Google