Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha – Žofín, 29. Září 2009 Vliv evropské legislativy na energetiku v ČR Tomáš HÜNER náměstek ministra průmyslu a obchodu Praha 29. září 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha – Žofín, 29. Září 2009 Vliv evropské legislativy na energetiku v ČR Tomáš HÜNER náměstek ministra průmyslu a obchodu Praha 29. září 2009."— Transkript prezentace:

1 Praha – Žofín, 29. Září 2009 Vliv evropské legislativy na energetiku v ČR Tomáš HÜNER náměstek ministra průmyslu a obchodu Praha 29. září 2009

2 Praha – Žofín, 29. Září 2009 Hlavní události v EU v listopadu 2008 EK předložila tzv. balíček pro energetickou účinnost v dubnu 2009 byl přijat tzv. klimaticko-energetický balíček v červenci 2009 byl přijat tzv. 3. liberalizačního balíčku => všechny tyto legislativní akty mají a budou mít dopady na českou energetiku

3 Praha – Žofín, 29. Září 2009 Balíček pro energetickou účinnost Přepracovaná směrnici o eko-designu –přijata v prvním čtení za CZ PRES –rozšiřuje rozsah působnosti směrnice na výrobky, které nemají přímý vliv na spotřebu energie Přepracovaná směrnici o energetickém štítkování –momentálně projednávána ve II. čtení –rozšiřuje rozsah působnosti směrnice na výrobky, které nemají přímý vliv na spotřebu energie Přepracovaná směrnice o energetické náročnosti budov –momentálně projednávána ve II. čtení –zvyšuje požadavky na nové i stávající budovy –zavadí výpočty nákladově-optimálních hladin

4 Praha – Žofín, 29. Září 2009 Klimaticko-energetický balíček Obsahuje mimo jiné: Směrnici 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů Směrnici 2009/29/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství Směrnici 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého

5 Praha – Žofín, 29. Září 2009 Směrnice pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů vytváří nová pravidla pro přidělování emisních povolenek (systém EU ETS) stanoví pravidla pro sdílení redukčního cíle od roku 2013 bude 100% povolenek nakoupeno v aukci mimo :  zařízení spadající pod výjimky z obchodování s povolenkami (problematika tzv. „carbon leakage“)  postupný náběh aukcionování pro elektroenergetiku u vybraných států (včetně ČR)

6 Praha – Žofín, 29. Září 2009 Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů stanovuje cíle v oblasti podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě v roce 2020 ČR byl přidělen cíl ve výši 13% upravuje pravidla pro podporu OZE zavádí nové možnosti plnění cíle jako jsou statistické převody OZE, společné projekty dvou a více členských států stanovuje kritéria pro biopaliva, která musí být splněna, aby biopaliva mohla být započítávána do stanoveného cíle

7 Praha – Žofín, 29. Září 2009 Dopady klimaticko-energetického balíčku na českou legislativu Nutná úprava zákona: č. 695/2004 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií + nová legislativa pro kritéria udržitelnosti pro biomasu

8 Praha – Žofín, 29. Září 2009 3. liberalizační balíček Směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou Směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem Nařízení č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů Nařízení č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou Nařízení č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

9 Praha – Žofín, 29. Září 2009 Virtuální elektrárna - I posiluje: nezávislost a pravomoci národních regulačních orgánů spolupráci provozovatelů přenosových / přepravních soustav – vytváří jejich síť, tzv. „Evropskou síť provozovatelů přenosových / přepravních soustav“ regionální spolupráci roli a ochranu zákazníků povinnost oddělení výroby a přenosu/přepravy nově zřizuje Agenturu pro spolupráci regulátorů, jejíž hlavní role bude v přeshraniční kontrole zavádí systém certifikace provozovatelé přenosových / přepravních soustav, a to i ve vztahu ke třetím zemím 3.liberalizační balíček

10 Praha – Žofín, 29. Září 2009 Unbundling – oddělení společností Byly zachovány všechny 3 možnosti pro elektřinu i plyn:  vlastnické oddělení  nezávislý provozovatel soustavy (ISO)  nezávislý provozovatel přenosové/přepravní soustavy (ITO) V oblasti elektroenergetiky ČR splňuje požadavky vlastnického oddělení. V oblasti plynárenství ČR preferuje třetí způsob oddělení, tj. vytvoření nezávislého provozovatele přepravní soustavy ITO.

11 Praha – Žofín, 29. Září 2009 Novela energetického zákona zákon č. 158/2009 Sb. zapracovány zkušenosti a legislativa EU z 2. energetického balíčku transponována směrnice 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktur stanovuje opatření k zabezpečení dodávek elektřiny:  dostatečnou výrobní kapacitu  dostatečnou rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou  vhodnou úroveň propojení mezi členskými státy pro rozvoj vnitřního trhu transponována směrnice 2005/32/ES o energetických službách snížení administrativní zátěže

12 Praha – Žofín, 29. Září 2009 Energetická legislativa aktuálně projednávaná v EU Do konce roku by měly být přijaty již zmíněné směrnice ke štítkování a směrnice k energetické náročnosti budov Projednávat se začalo nařízení o zabezpečení dodávek plynu Reakce na lednovou plynou krizi Zavádí povinnost vypracování národních nouzových plánů Aplikuje pravidlo „N-1“, tzn. v případě výpadku jednoho zdroje, musí být ostatní schopny jej nahradit po určitý časový interval EK bude rozhodovat o energetických projektech v rámci Plánu obnovy => Nové impulsy pro změnu energetické legislativy také v České republice

13 Praha – Žofín, 29. Září 2009 Děkuji Vám za pozornost www.mpo.cz


Stáhnout ppt "Praha – Žofín, 29. Září 2009 Vliv evropské legislativy na energetiku v ČR Tomáš HÜNER náměstek ministra průmyslu a obchodu Praha 29. září 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google