Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Distribuční logistika Zpracoval Ing. Jan Weiser. Obsah výkladu  Definice distribuční logistiky  Základní činnosti, které se realizují při distribuci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Distribuční logistika Zpracoval Ing. Jan Weiser. Obsah výkladu  Definice distribuční logistiky  Základní činnosti, které se realizují při distribuci."— Transkript prezentace:

1 Distribuční logistika Zpracoval Ing. Jan Weiser

2 Obsah výkladu  Definice distribuční logistiky  Základní činnosti, které se realizují při distribuci zboží  Druhy skladů v distribučním řetězci  Distribuční náklady  Otázky a úkoly

3 Definice distribuční logistiky Distribuce zboží se zabývá odbytem hotových výrobků. Je spojovacím článkem mezi výrobou a zákazníkem. Jejím cílem je dát k dispozici správné zboží ve správné době na správné místo ve správném množství i kvalitě a současně vytvořit optimální poměr mezi určitým souborem dodacích služeb, které je schopen podnik poskytovat, nebo je zákazníkem požadován, a vznikajícími náklady. Jde tedy o to, aby odbytové cesty byly optimálně obslouženy a podniky získaly zlepšenými dodacími službami výhody vůči konkurenci. Při jejich plánování a řízení je nezbytné přihlížet požadavkům odběratelů, kteří většinou požadují poskytování dodatečných služeb týkajících se skladování, nebo přípravy sortimentu. Zákazníci ve snaze snižovat náklady usilují o snížení zásob. Proto požadují dodávky menších množství zboží v kratších intervalech, které jsou však maximálně sladěny s jejich potřebami. Tomu musí být přizpůsobena strategie dodávek.

4 Řízení distribuce Řízením distribuce rozumíme souhrn činností, které spočívají v plánování a usměrňování distribučních řetězců. Tato činnost musí být založena na dokonalém získávání a poskytování objektivních informací o dané činnosti, které jsou součástí logistických informačních systémů. Při realizaci distribuce zboží se uskutečňují následovné základní činnosti:  tvorba distribuční struktury a plánování činnosti jednotlivých podsystémů  zpracování objednávek,  zařazování jednotlivých výrobků do distribuce a zvažování nákladů.

5 Základní činnosti, které se realizují při distribuci zboží Distribuční strukturu vytváří soubor organizačních jednotek a externích zprostředkovatelů, jejichž prostřednictvím jsou výrobky, nebo služby prodávány. Jejich vzájemně navazující činnost při distribuci zboží pak vytváří distribuční řetězce. V distribučních řetězcích je nutno zajišťovat řadu následovných činností :  kompletaci zboží, (kompletaci zboží spojenou s montáží, přebalením, polepením štítky, EAN kódy nebo popisy, dále s tím související přípravu zkompletovaného zboží dle objednávek).  přepravu,  skladování,  manipulaci  a komunikaci. Doprava plní v distribučním procesu vyrovnávací funkci a je s počtem skladů v nepřímé úměrnosti. Když bude málo skladů (centrální skladovací systém), bude vyžadován větší podíl dopravy (měřeno ujetými kilometry). Při velkém počtu skladů bude naopak doprava výrazně nižší.

6

7 Druhy skladů v distribučním řetězci Provozní sklady jsou umístěny v daných výrobních jednotkách a používají se pro krátkodobé vyrovnávání požadovaného množství zboží v místě výroby. Centrální sklady jsou nadřazené provozním skladům, je jich poměrně málo a mají široký sortiment požadovaného množství zboží v místě vyráběné produkce. Doplňují nadřazené sklady a v případě centralizované distribuce se zde připravuje objednané zboží k expedici pro zákazníky. Regionální sklady vytvářejí pohotovostní (vyrovnávací zásoby) pro odbyt v určitém regionu skládajícího se z více dílčích prodejních oblastí. Expediční (odbytové) sklady jsou nejnižším stupněm skladové hierarchie a jsou decentralizovány v odbytových oblastech. Dělí se zde výrobky objednané odběrateli a připravují se pro zásobování zákazníků. Obsahují většinou jen produkty se značným odbytem.

8 Společnost DB Schenker v rámci rozšiřování své logistické sítě postaví v Pardubicích nový terminál, který bude sloužit mimo jiné jako evropské distribuční centrum pro několik významných nadnárodních firem.

9 Distribuční náklady Jedním z nejdůležitějších kritérií pro plánování a řízení distribuce jsou distribuční náklady. Distribuční náklady zahrnují:  dopravu do distribučních skladů a mezi nimi (návoz zboží)  distribuci zboží k zákazníkům (rozvoz zboží)  náklady na udržování zásob a vedení skladů.

10 Distribuční náklady a co je ovlivňuje? Mezi jednotlivými složkami distribučních nákladů platí následovné vztahy a z nich vyplývající skutečnosti:  celkové dopravní náklady klesají při zajištění potřebné přepravy zboží většími expedičními množstvími (např. tun) jednotlivých dodávek,  náklady na skladování stoupají při větších množstvích současně dodávaného zboží, zvláště u zboží s malým odběrem,  celkové náklady na návoz zboží do distribučních skladů s jejich rostoucím počtem úměrně stoupají, ale současně  výrazně klesají rozvozové náklady k zákazníkům (krátké rozvozové vzdálenosti),  při rostoucím počtu distribučních skladů rychle rostou celkové skladovací náklady.

11 Distribuční náklady – příklad

12 Otázky a úkoly 1. Co znamená pojem distribuční logistika? 2. Které základní činnosti se realizují při distribuci zboží? 3. Které druhy skladů se mohou vyskytovat v distribučním řetězci? 4. Co zahrnují distribuční náklady? 5. Jaké vztahy mezi nimi platí?


Stáhnout ppt "Distribuční logistika Zpracoval Ing. Jan Weiser. Obsah výkladu  Definice distribuční logistiky  Základní činnosti, které se realizují při distribuci."

Podobné prezentace


Reklamy Google