Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Název projektu:Učíme obrazem Šablona:III/2 Název výstupu:Voda (EUPŠCh8),

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Název projektu:Učíme obrazem Šablona:III/2 Název výstupu:Voda (EUPŠCh8),"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Název projektu:Učíme obrazem Šablona:III/2 Název výstupu:Voda (EUPŠCh8), Ch 8.r. Zpracoval:Ing. Gabriela Huserová

2 Anotace DUM je určen k upevnění a procvičení znalostí žáků o vodě pitné, užitkové a destilované, dále pak o její úpravě a čištění. DUM byl vytvořen dne 1.11.2011

3 Základní podmínka života

4 Voda, sumárním vzorcem H 2 O, systematicky oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá tekutina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: - pevném – led a sníh - kapalném – voda - plynném – vodní pára

5 Význam a použití 1. Je základní podmínkou života. Ve vodě vznikl život. Je to rozpouštědlo, ve kterém probíhají veškeré chemické děje v organismu. Lidské tělo obsahuje 70 % a rostliny až 90 % vody. Už ztráta 20 % tělesné vody je smrtelná. Na dehydrataci člověk umírá asi během 7 dnů. (Podle Guinnessovy knihy rekordů vydržel bez vody nejdéle jeden mladý Rakušan, kterého policie zapomněla v cele pro zadržené. Našla ho po 18 dnech na prahu smrti.)

6 2.Je nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví, používá se ke chlazení, ohřevu, oplachu, výrobě elektrické energie ve formě páry a v potravinářství k výrobě nápojů atd. 3.Je základní podmínkou rostlinné a živočišné výroby. 4.Je zdrojem obživy v přímořských státech 5.Vodní toky (řeky) a plochy (oceány, moře, jezera) hrají významnou roli v dopravě. 6.Přítomnost vodních ploch má vliv na klima krajiny. 7.Voda je využívána při rekreaci a sportu. 8.Minerální voda má léčivé účinky.

7

8 Pitná voda Pitná voda se získává úpravou surové vody. Surová voda se získává z podzemních nebo povrchových zdrojů. Z některých zdrojů – zejména podpovrchových – je možné získat pitnou vodu bez úpravy.

9  Ke shromažďování povrchové vody slouží vodárenská nádrž ( přehrada ), v níž se nachází odběrová věž s několika odběrovými šachtami v různých hloubkách. Odebírá se podle příkazu z úpravny vody, která bývá v blízkosti přehrady. Vhodná teplota pro odběr je méně než 12 °C.

10  Výjimečně se využívá umělé filtrace a sorpční schopnosti půdního sedimentu, protože řasy často ucpávají filtraci. Voda z toku se nechá infiltrovat z umělých nádrží do podzemí a z podzemí se poté čerpá. Příkladem může být vodárna v obci Kárany, která od r. 1911 vyrábí kvalitní pitnou vodu pro přibližně třetinu Prahy a řadu dalších obcí a měst Středočeského kraje.

11  Čerpání z podpovrchových zdrojů z podzemních vrtů. Surová voda se odvádí do úpravny vod.Tam se upravuje (mechanické předčištění, chemické čeření, filtrace přes pískové filtry, odstranění Iontů železa a manganu, někdy i částečné odstranění dusičnanů a dusitanů, dezinfekce). Pak směřuje do vodojemů a z nich se vodovody dopravuje k spotřebitelům.

12 -V domácnosti nebo v průmyslu užíváme vodu podle účelu. - Destilovaná voda je chemicky čistá látka zbavená všech příměsí, obsahuje pouze molekuly vody (H 2 O). - Zdrojem pitné vody je povrchová nebo podzemní voda. Upravuje se ve vodárnách, kde protéká nejprve pískovým filtrem a pak se dezinfikuje, dosud nejčastěji plynným chlorem, aby neobsahovala choroboplodné zárodky. - V průmyslu se používá užitková voda, která nemusí být pitná.

13 -Odpadní vody se před vrácením do toků musí čistit mechanicky(usazování) a následně biologicky(působení mikroorganismů a vzdušného kyslíku). -Množství rozpuštěných minerálních látek určuje tvrdost vody. -Pro praní je nejvhodnější měkká voda. -Lepší chuť pitné vody je důsledkem většího obsahu rozpuštěných minerálních látek, je to voda tvrdá. -Naše země je bohatá na minerální vody. Na využívání některých z nich je založeno světoznámé české lázeňství.

14 Otázky: 1.Jaký je rozdíl mezi tvrdou a měkkou vodou ? 2. Čím se liší destilovaná voda od vody z vodovodu? 3. Proč se voda ve vodárně musí desinfikovat? 4. Proč je důležitá výstavba čističek odpadních vod? 5. Jak se voda v čističkách odpadních vod čistí?

15 Zdroje: KARGER, Ivo; PEČOVÁ, Danuše; PEČ, Pavel. Chemie I : pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Olomouc : Pedagogické nakladatelství PRODOS, 1999. 95 s. ISBN 80-7230- 027-X, učebnice. http://www.enviport.cz/voda.aspx?cfPage=48 http://www.mojestarosti.cz/poradna/nezaraditelne-temata- dotaz/nazory/je-lepsi-voda-z-kohoutku-nebo-balena-voda.html http://www.mojestarosti.cz/poradna/nezaraditelne-temata- dotaz/nazory/je-lepsi-voda-z-kohoutku-nebo-balena-voda.html http://zpravy.idnes.cz/obrazem-orlik-prehrada-s-krvavou-povesti- slavi-50-let-pc0-/domaci.aspx?c=A100820_164105_praha- zpravy_sfo http://zpravy.idnes.cz/obrazem-orlik-prehrada-s-krvavou-povesti- slavi-50-let-pc0-/domaci.aspx?c=A100820_164105_praha- zpravy_sfo


Stáhnout ppt "Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Název projektu:Učíme obrazem Šablona:III/2 Název výstupu:Voda (EUPŠCh8),"

Podobné prezentace


Reklamy Google