Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová aktivita III/2) TémaDědické právo Ročník3. Jméno autoraBc. Lenka Přichystalová Anotace Prezentace má za úkol seznámit studenty s předpoklady dědění a dědickými tituly Datum tvorby15. 1. 2014

2 PŘEDPOKLADY DĚDĚNÍ Důkazem je úmrtní list Nelze-li smrt prokázat, soud osobu prohlásí za mrtvou Smrt zůstavitele Veškeré jmění zůstavitele v okamžiku smrti Ne práva a povinnosti vázané na osobu zůstavitele Existence pozůstalosti 1) Závěť, 2) zákon, 3)dědická smlouva Důvody mohou působit i vedle sebe Dědický titul nezpůsobilost (trestný čin vůči zůstaviteli, zemřel před zůstavitelem,..) Zřeknutí se dědického práva (smlouva), vzdání se dědictví Dědická způsobilost

3 DĚDICKÉ TITULY  Dědictví upravuje Občanský zákoník (§ 1475-1720)  NOZ posiluje jistotu zůstavitele, že s dědictvím bude naloženo dle jeho vůle →větší volnost při rozhodování zůstavitele o majetku. 1)DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA 2) DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI 3) DĚDICKÁ SMLOUVA (NOVĚ)

4 DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA Nastupuje, pokud se nedědí ze závěti nebo dědické smlouvy Nejčastější, kvůli přísným požadavkům na formálnost závěti NOZ preferuje, aby majetek zůstal v rodině DĚDICKÉ TŘÍDY 1.Děti a manžel stejným dílem. Nedědí-li dítě, tak jeho děti. 2.Manžel, rodiče + ti co žijí se zůstavitelem 1 rok ve společné domácnosti. 3.Sourozenci (jejich děti) +ti co žijí se zůstavitelem 1 rok ve společné domácnosti. 4.Není-li nikdo ve 3. třídě, dědí prarodiče. 5.Prarodiče rodičů 6.Děti dětí sourozenců, děti prarodičů

5 DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI ZÁVĚŤ Odvolatelný projev vůle, kde zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje osobám podíl na pozůstalosti Může obsahovat Odkaz, příkaz, podmínky, výše podílů, vykonatele závěti, správce pozůstalosti,náhradníka NEPLATNOST ZÁVĚTI a) Není zřejmé, kterého dne byla závěť sepsána b) Závětí má zůstavitel více a vzájemně si odporují c) Podstatný omyl zůstavitele (osoba, věc, podíl)

6 FORMY ZÁVĚTI Psaná vlastní rukou + podpis, nejsou potřeba svědci 1) HOLOGRAFICKÁ Psaná jinak než vlastní rukou, ale nutný podpis + 2 svědci 2) ALOGRAFICKÁ3) POŘÍZENÝ VEŘEJNOU LISTINOU S úlevami- osoby v ohrožení života, mimo společenský styk Ústní před 3 svědky, před starostou obce, na lodi, ve válce… 4) PRIVILEGOVANÁ

7 DĚDICKÁ SMLOUVA  Nejsilnější dědický titul  zůstavitel povolává 2. smluvní stranu za dědice nebo odkazovníka a 2. strana to přijímá  Povinná forma veřejné listiny  Lze ji měnit jen osobním jednáním  Nelze pořídit o celé pozůstalosti, čtvrtina musí zůstat volná  Zůstavitel může i nadále disponovat se svým majetkem

8 ODKAZ (LEGÁT)  Zůstavitel může nově dědici nařídit, aby jiné osobě- odkazovníku- vydal určitý předmět  Odkazovník není dědic, vzniká mu jen pohledávka vůči dědici  Nemusí přispět na úhradu zůstavitelových dluhů  Např. : Povolávám za dědice Jana Malého a nařizuji mu vydat duhovou kuličku jako odkaz Petře Staré.

9 DRUHY ODKAZŮ ODVOLÁNÍ ODKAZU Má se za to, že byl odvolán, jestliže zůstavitel a) odkázanou věc zničí, nebo zcizí a znovu nabude b) věc změní takovým způsobem, že to je již věc jiná c) odkázanou pohledávku vymůže a vybere věc určitého druhu Určitá věcpohledávka

10 NEOPOMENUTELNÝ DĚDIC  Děti zůstavitele a nedědí-li, pak jejich děti.  Nezletilý musí dostat min. ¾ zákonného podílu  Zletilý alespoň ¼ zákonného podílu VYDĚDĚNÍ Zůstavitel může vydědit neopomenutelného dědice, který a) mu neposkytl pomoc v nouzi b) neprojevuje o zůstavitele zájem c) byl odsouzena za TČ, svědčící o jeho zvrhlé povaze d) vede trvale nezřízený život

11 SPOJTE POJMY PATŘÍCÍ K SOBĚ Dědické právo Důvody dědění Pozůstalost Dědic Dědictví 1)Celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných na jeho osobu 2) Právo na pozůstalost nebo poměrný díl z ní 3) Ten, komu náleží dědické právo 4) Pozůstalost ve vztahu k dědici 5) Dědická smlouva, závěť, zákon

12 Zdroje  DVOŘÁK, Jan, a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008, 256 s. ISBN 978- 80-7358-122-0  AUTOR NEUVEDEN.. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW:http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=h%C5%99bitov&ex=1#ai:MC900212783|  AUTOR NEUVEDEN.. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=RODINA&ex=1#ai:MC900285784|mt:1|  AUTOR NEUVEDEN.. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=PERGAMEN&ex=1#ai:MC900404647|  AUTOR NEUVEDEN.. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW:httphttp://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=D%C3%81REK&ex=1#ai:MP900402896


Stáhnout ppt "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google