Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogická praxe Informace k praxi 2015-2016. Studijní plán pro LS 3 kredity, hodinová dotace : 42 hodin Povinné části: – hospitace (náslech) v TV celkem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogická praxe Informace k praxi 2015-2016. Studijní plán pro LS 3 kredity, hodinová dotace : 42 hodin Povinné části: – hospitace (náslech) v TV celkem."— Transkript prezentace:

1 Pedagogická praxe Informace k praxi 2015-2016

2 Studijní plán pro LS 3 kredity, hodinová dotace : 42 hodin Povinné části: – hospitace (náslech) v TV celkem 6 hodin – hospitace (náslech) v LV celkem 2 hodiny – samostatná TV celkem 20 hodin – samostatné vedení LV celkem 4 hodiny – domácí příprava celkem 10 hodin

3 Struktura pedagogické praxe Praxe je realizována na 2 typech SŠ – na každé ze dvou vybraných: 3 hod. hospitací v TV 10 hod. samostatné TV 2 hod. hospitací v LV (na jedné škole kde je to možné) 4 hod. samostatné vedení LV (na škole kde je to možné) – alternativa pro LV Na VŠCHT se středoškoláky (leden-únor 2016)

4 Přesun části pedagogická praxe do ZS Účel: snížit náročnost LS Povinnosti v ZS: – 4 hod. hospitací v TV (2 SŠ) – 2 hod. hospitací v LV (1 SŠ nebo VŠCHT) – 4 hod. vedení LV (1 SŠ nebo VŠCHT)

5 Formy pedagogické praxe Organizovaná : – pražské SŠ-preferovaná Individuální : – jen vážné důvody (max. 50%) – bez nároků na finance a administrativu

6 Harmonogram pedagogické praxe Nabídka škol pedagogické praxe – on-line dokument na intranetu KUHV – přihlášky do 9.11. 2015 – přihlášky po termínu nebudou akceptovány Po uzávěrce doplňovány termíny úvodních schůzek a oznamovány e-mailem – platné a čitelné e-mailové adresy

7 Úvodní schůzky na školách Termíny platí pro schůzky na SŠ, ne na VŠCHT – seznámení se s vyučujícím, kontakty – termíny hospitací a výuky dle rozvrhu a časových dispozic praktikanta – informace o škole, k probírané látce, třídě, učebnici – vyřízení administrativy (smlouva, podpis přílohy, formuláře k praxi)

8 Průběh praxe v ZS Absolvování hospitací – na obou SŠ do ledna 2016 (celkem 4 hod. v TV) – zbývající 2 hod. v TV před začátkem samost. výuky – hospitace v LV a vedení LV na SŠ do konce dubna 2016 – hospitace v LV a vedení LV na VŠCHT dle rozpisu (zveřejnění do poloviny prosince 2015) pravděpodobně jen do konce ledna 2016

9 Požadavky k hospitacím Sledovat výuku ve třídách či v laboratoři – podklad pro pozorování výuky na webu KUHV – záznam postřehů materiál pro dílčí IS „Poznatky z praxe“

10 Vedení TV ve třídách Podmíněno: – absolvováním min. jedné hodiny hospitací – složením zkoušky z Didaktiky chemie – požadovány písemné přípravy na hodinu – případnou neúčast, změnu oznámit vyučujícímu předem – záznamem postřehů, zkušeností pro diskusi na budoucím semináři „Poznatky z praxe“ (součást IS) – ukončení praxe nejpozději do konce dubna 2016

11 Administrativa praktikanta Průběžné vedení absolvovaných hodin (formulář „Výkaz hodin při pedag. praxi“) Zhodnocení praxe („Hodnocení posluchače pedag. praxe“ – vyplňuje vyučující) Podpis přílohy ke „Smlouvě o praktické výuce studentů, vyzvednutí potvrzené kopie smlouvy Včasné odevzdání vyplněných formulářů a zápis zápočtu do indexu (možné ztráty)

12 Uznávání pedagogické praxe Celá praxe: – výuka chemie na SŠ alespoň 1 rok včetně labotarorních cvičení Část praxe: – 10 hod. teoretické výuky výuka chemie na ZŠ alespoň 1 rok doktorandi vyučující min. 1 rok chemický předmět

13 8 hod. teoretické výuky – výuka nechemického předmětu na SŠ min. 1 rok – aktivní účast v “Hodinách moderní chemie“ 4 hodiny teoretické výuky – výuka nechemického předmětu na ZŠ min. 1 rok Veškerou výuku je třeba věrohodně doložit !

14 Příprava na pedagogickou praxi Videoukázky z modelových výstupů Modelové výstupy (IS1) Konzultace

15 Problémy praxe z pohledu studentů rychlý-tichý projev užívání nespisovných slov záměny slov, přeřeknutí užití odborných výrazů bez jejich vysvětlení nervozita, nejistota, tréma (začátek praxe) časový harmonogram hodiny schopnost vysvětlit a popsat učivo chybějící odborné znalosti chybějící ZV od učitelů (rozborové hodiny)

16 Nedostatky z pohledu učitelů příliš rychlé tempo řeči hlasitost projevu správné, srozumitelné formulování myšlenek používání nespisovných výrazů časové rozvržení výuky v hodině monologický projev nedostatečná písemná příprava an hodinu nepřiměřeně náročný a rozsáhlý výklad opomíjení didaktických pomůcek a pokusů

17 Konzultace Po předchozí dohodě : e-mail: Josef.Hlavaty@vscht.czJosef.Hlavaty@vscht.cz tel. 220445105 místnost č. X14/B


Stáhnout ppt "Pedagogická praxe Informace k praxi 2015-2016. Studijní plán pro LS 3 kredity, hodinová dotace : 42 hodin Povinné části: – hospitace (náslech) v TV celkem."

Podobné prezentace


Reklamy Google