Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představujeme Vám projekt TechIN - Propojení studia a praxe, TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. Okresní hospodářskou komorou Karviná. který realizuje společnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představujeme Vám projekt TechIN - Propojení studia a praxe, TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. Okresní hospodářskou komorou Karviná. který realizuje společnost."— Transkript prezentace:

1 Představujeme Vám projekt TechIN - Propojení studia a praxe, TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. Okresní hospodářskou komorou Karviná. který realizuje společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Karviná.

2 Základní informace o projektu Projekt TechIN je určen pro: žáky a pedagogy středních škol v Moravskoslezském kraji; firmy Moravskoslezského kraje působící v odvětvích elektrotechniky, strojírenství, stavebnictví a IT. realizuje Projekt se realizuje v období: 1. 12. 2008 - 30. 11. 2010

3 Cíle projektu Popularizovat technické oboryPopularizovat technické obory a jejich studium žákům středních škol v Moravskoslezském kraji, dívky nevyjímaje. Motivovat žákyMotivovat žáky středních škol ke studiu vysoké školy technického typu. Vytvořit vzájemnou komunikaciVytvořit vzájemnou komunikaci firem a školských zařízení ve snaze poskytnout žákům již za doby studia ucelený pohled a zkušenost přímo z praxe.

4 Aktivity projektu Tvorba manuálů a příručkyTvorba manuálů a příručky pro žáky SŠ. WorkshopyWorkshopy - setkávání žáků a pedagogů se zástupci firem. Tvorba DVDTvorba DVD – představující technické obory. Stínování pracovníků firemStínování pracovníků firem žáky SŠ.

5 Tvorba manuálů a příručky Na základě analýzy současného stavu technických oborů v Moravskoslezském kraji byly vytvořeny: 1.Manuál Needs Analyse 1.Manuál Needs Analyse, jehož obsahem jsou informace o situaci na trhu práce v oblasti technických oborů v MSK, požadavcích firem na absolventy škol, přehledný popis jednotlivých odvětví v oblasti techniky, včetně přehledu profesí.

6 Tvorba manuálů a příručky 2.Manuál Vzdělávání v technických oborech, 2.Manuál Vzdělávání v technických oborech, obsahující informace o technických oborech a jejich perspektivách,o technických SŠ v MSK, o možnostech vysokoškolského studia, dále o uplatnitelnosti žen v technice. 3.Příručka Teorie a praxe/ Kladya zápory 3.Příručka Teorie a praxe/ Klady a zápory bude výsledkem aktivní spolupráce představitelů firem s pedagogy SŠ, v rámci níž dojde k výměně zkušeností a ke konfrontaci požadavků na žáky při studiu a při vstupu do pracovního procesu.

7 Workshopy V rámci projektu dojde k pořádání 2 druhů workshopů v období říjen 2009 – září 2010: 1. pro žáky středních škol v Moravskoslezském kraji 2. pro pedagogy středních škol v Moravskoslezském kraji Na workshopech dojde k osobnímu setkávání představitelů firem z oblasti elektrotechniky, strojírenství, stavebnictví a IT s žáky a pedagogy středních škol.

8 Workshopy zvýšit informovanost žáků a pedagogů propojit teorii s praxí Cílem workshopů je zvýšit informovanost žáků a pedagogů SŠ o technických oborech a firmách působících v kraji v daném odvětví. Snahou je nejen studenty motivovat k dalšímu vzdělávání se na VŠ, ale především propojit teorii s praxí prostřednictvím navázání spolupráce SŠ s firmami. Teorie a praxe/klady a zápory Pedagogové SŠ mohou aplikovat získané poznatky od představitelů firem k popularizaci technických oborů. Na základě workshopů pro pedagogy vznikne příručka Teorie a praxe/klady a zápory vhodná k využití při výuce technických předmětů na školách.

9 Tvorba DVD instruktážní DVD Vytvořené instruktážní DVD představí a přiblíží žákům SŠ jednotlivé obory z oblasti elektrotechniky, stavebnictví, strojírenství a IT. Žáci SŠ tak získají možnost blíže se seznámit s technickými profesemi a praxí jako takovou. zvýšit povědomí žáků SŠ o technických oborech Snahou DVD je zvýšit povědomí žáků SŠ o technických oborech populární formou a zvýšit tak jejich atraktivitu.

10 Stínování pracovníků firem žáky SŠ 10 žáků Stínování zahrnuje výběr min. 10 žáků, kteří budou vykonávat činnost odborných zaměstnanců firem (tzn. stínovat) po dobu 14 dnů. Cílem je, aby potencionální zaměstnavatelé seznámili žáci SŠ s prostředím svých firem a s konkrétní prací v technických oborech (learning by doing). Tato forma nabývání praktických zkušeností povede ke zvýšení uplatnitelnosti budoucích absolventů na trhu práce. Studenti budou mít možnost poznat jedinečné pracovní prostředí daného podniku a seznámit se s pracovními postupy. Hlavním přínosem stínování je jedinečná zkušenost pro žáky a možnost navázání dlouhodobé spolupráce firem se školami.

11 Přínosy projektu pro SŠ vybraní pedagogové: možnost diskutovat se zástupci firem o problematice uplatnění se v technických oborech a vyměňovat si názory týkající se teorie a praxe; vybraní žáci: možnost osobně se seznámit s náplní jednotlivých technických oborů, navázat osobní kontakt se zástupci firem, získat jedinečnou možnost intenzivní praxe; využívání manuálů, příručky a DVD; navázání dlouhodobé spolupráce s firmami v MSK; zviditelnění školy. A to vše bez finančních nákladů a rizik pro SŠ.

12 Přínosy pro firmy navázání dlouhodobé spolupráce se školami v MSK; podílení se na zatraktivnění technických oborů pro žáky SŠ, tak aby při volbě dalšího studia volili VŠ technického typu; účast na stínování; navázání kontaktů s žáky SŠ, co by potencionálních a kvalifikovaných zaměstnanců; zviditelnění Vaší firmy. A to vše bez finančních nákladů a rizik pro firmu.

13 Fotografie z konference

14 Buď IN, buď TechIN…

15 Kontaktujte nás a zapojte se do projektu TechIN – Propojení studia a praxe! TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. Alejnikovova 6, Ostrava – Jih 700 30 tel.: 596 740 293, 733 534 512 e-mail: waldrova@tempo.cz Okresní hospodářská komora Karviná Svatováclavská 97/6, Karviná – Fryštát 733 01 tel.: 596 311 707, 602 632 630 e-mail: kantorova@hkok.cz KOORDINÁTOR PROJEKTU:PARTNER PROJEKTU:


Stáhnout ppt "Představujeme Vám projekt TechIN - Propojení studia a praxe, TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. Okresní hospodářskou komorou Karviná. který realizuje společnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google