Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro podporu mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje v technických oborech Programy mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu Ing. Petr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro podporu mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje v technických oborech Programy mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu Ing. Petr."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro podporu mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje v technických oborech Programy mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu Ing. Petr Stloukal, Ph.D. www.eupro12.utb.cz

2 Programy mezinárodní spolupráce EUREKA Eurostars KONTAKT Norské granty HORIZONT

3 EUREKA Cíl Podpora mezinárodní spolupráce mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami. Podpora v aplikovaném výzkumu, růstu konkurenceschopnosti českých firem a vytváření nových inovovaných produktů, technologií, procesů a služeb. Poskytnutí účelové podpory projektům, které získaly statut EUREKA. Podporované projekty Zaměření projektů např. Nové materiály, Životní prostředí, Biotechnologie a medicínské technologie, Informační technologie, Energetika, atd. Nutno dosáhnout znatelného pokroku (vyššího inovačního stupně) užitné hodnoty vyvíjeného výrobku, technologického procesu nebo služby. Schopnost komerčního využití a prosazení na světovém trhu. Program EUREKA CZ není určen na podporu projektů základního výzkumu.

4 EUREKA Žadatel Organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem. Právnická osoba nebo fyzická osoba, přičemž výzkum a vývoj musí být předmětem její činnosti. - Výzkumná organizace - hlavní je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj. - Uchazeč splňující charakteristiku malého a středního podniku (MSP). Příjemcem účelové podpory nemůže být velký podnik. Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle ustanovení § 18 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Práce na řešení projektu nesmí být zahájeny před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

5 EUREKA Financování projektu Konkrétní výše účelové podpory u jednotlivých projektů stanovena poskytovatel na základě výsledků hodnocení návrhů projektů. V případě spolupráce podniku s výzkumnou organizací v rámci aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje bude poskytnut příplatek. Typ organizaceMaximální % financování způsobilých nákladů Maximální výše podpory (v tis. Kč/rok/projekt) Doplňující informace Malý a střední podnik503000 Velký podnik---- V období 2012-2017 není prováděno grantové financování Vysoká škola503000Společná účast s podnikatelským subjektem je doporučena. Výzkumná organizace503000Společná účast s podnikatelským subjektem je doporučena.

6 EUREKA Předkládání návrhů 1.Získání statusu EUREKA - http://www.eurekanetwork.org/ - Nutno alespoň 2 účastníci z různých EUREKA zemí. - EUREKA Project Form (en) - Návrh projektu EUREKA (cz) - Co-operation Agreement (en) = schválení HLG EUREKY (tzv. labelling process) 2.Předložení návrhu projektu k přijetí do programu EUREKA CZ Veřejná soutěž: bude oznámeno Termíny: Nové projekty se budou podávat v příštím roce. Období realizace: Doba řešení projektu nesmí přesáhnout 4 roky.

7 Předkládání návrhů Předložení návrhu projektu k přijetí do programu EUREKA CZ Povinné přílohy - doklady prokazující oprávnění k činnosti - čestná prohlášení o způsobilosti uchazeče - dokument(y) pro posouzení typu organizace - návrh smlouvy o spolupráci - souhlas se zpracováváním osobních údajů. http://www.eurekanetwork.org/propose-a-project-idea http://www.eurekanetwork.org, http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/eureka-cz-lf EUREKA

8 Příklady projektů EUREKA Název projektuAnotaceSpolečnostZemě Aplikace antimikrobiálních účinků nanotechnologicky zpracovaných částic stříbra v léčivech, zdravotnických potřeb a kosmetice Uplatnění nových antibakteriálních produktů s účinnou látkou ve formě nanočástic stříbra, se širokým spektrem užití v humánní a veterinární medicíně, ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Prostředky pro tyto účely jsou ve formě mastí, gelů a roztoků s využitím nanočástic stříbra, mimo jiné též fungicidním a virocidním účinkem ALTERMED Corp., a.s. Olomouc CZ - SK, DE Nový prostředek pro zvýšení vitality rostlin a úspory hnojiv Prostředek využitelný v oblasti zemědělské výroby, který by víceúčelovým způsobem zvýšil vitalitu, nárůst hmoty, zkvalitnění plodiny a úsporu hnojiv, příp. jejich plné využití. AVION, s.r.o., Židlochovice CZ - HU, SK

9 Příklady projektů EUREKA Veřejná soutěžPočet podaných projektů Počet schválených projektů % úspěšných VES201445--- VES2013331752 VES2012291655 VES2011241770 VES2010201575 VES2009261662

10 Eurostars II Cíl Podpora tržně orientovaných výzkumných a vývojových aktivit především malých a středních podniků (MSP). Usnadnění přístupu k podpoře a finančním prostředkům pro projekty evropské spolupráce. Jedná se o komunitární program při Sekretariátu programu EUREKA. Podporované projekty Zaměření projektů např. Nové materiály, Životní prostředí, Biotechnologie a medicínské technologie, Informační technologie, Energetika, atd. Projekty musí mít civilní účel a musí být zaměřeny na vývoj nového produktu, procesu nebo služby.

11 Eurostars II Žadatel Alespoň dva technologicky zaměřené MSP provádějící výzkum a vývoj - více než 100 zaměstnanci - nejméně 10% ročního obratu, nebo nejméně 10% zaměstnanců ve V a V - méně než 100 zaměstnanců - nejméně 5% zaměstnanců ve V a V Další Jakýkoliv typ organizace – právní subjekt (malý nebo střední podnik, vysoká škola, výzkumná organizace, velký podnik). Hlavní řešitele projekt - podnik se sídlem v členském státě sítě EUROSTARS (musí splňovat definici EU o MSP), nejméně 50% rozpočtu projektu. Na projektu konsorcia se musí podílet minimálně 1 účastník jiného členského státu EUROSTARS. Pro vyšší šanci na úspěch je doporučena participace více účastníků.

12 Eurostars II Financování projektu Konkrétní výše účelové podpory u jednotlivých projektů stanovena poskytovatel na základě výsledků hodnocení návrhů projektů. Složení konsorcia by mělo být vyvážené - žádný z účastníků či země by neměl pokrývat více než 75 % nákladů projektu. Typ organizaceMaximální % financování způsobilých nákladů Maximální výše podpory (v tis. Kč/rok/projekt) Doplňující informace Malý a střední podnik50400010% bonus pro MSP s vlastním V&V, který je hlavním řešitelem projektu. Velký podnik504000 Vysoká škola504000Společná účast s podnikatelským subjektem je doporučena. Vyzkumná organizace504000Společná účast s podnikatelským subjektem je doporučena.

13 Eurostars II Předkládání návrhů 1.Získání mezinárodní kvalifikace Eurostars Veškerá komunikace probíhá elektronicky - www.eurostars-eureka.eu Postup pro podání projektu - registrace hlavního řešitele v databázi - získání přístupu do aplikace pro podávání 2.Předložení návrhu projektu k přijetí do programu Eurostars CZ Podání přihlášky Eurostars – www.msmt.cz Uzavření smluvního vztahu mezi MŠMT a příjemcem finanční institucionální podpory

14 Eurostars II Termíny Průměrně dva termíny uzávěrek pro podávání žádostí ročně na stránkách MŠMT. Současné době 3. výzva – uzávěrka 5. března 2015 ve 20.00 hodin. Období realizace Trvání projektu je maximálně po dobu 3 let. Nejpozději do 2 let po ukončení projektu musí být produkt výzkumu a vývoje připraven na trh. Výjimkou jsou biotechnologie, biomedicínské a zdravotnické projekty, které vyžadují klinické studie. https://www.eurostars-eureka.eu http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/eureka-a-eurostars

15 Eurostars Příklady projektů Název projektuAnotaceSpolečnostZemě Výzkum využití odpadů z vína v Evropě Cílem projektu je inventarizace sběru vinných matolin po vylisování hroznů, maximalizace výnosu biologicky účinných látek (BAL) z těchto odpadních zdrojů, identifikace biologicky účinných sloučenin a jejich vlastnosti a určení antioxidačních kapacit BAL. RNDr. V. Komárek, s.r.o. AT - CZ Rychlý pultruzní proces založený na novém aniontovém katalytickém systému pro výrobu zdokonalených polyamidových kompozitních profilů. Vývoj nového procesu výroby kompozitních profilů s využitím unikátní technologie termoplastické pultruze v kombinaci s katalytickými systémy iontové polymerace 6- kaprolaktanu. U těchto materiálů se předpokládá vysoká rezistence vůči hoření a stárnutí. CATCHEM s.r.o. Praha CZ - FR

16 Eurostars II EUREKA vs Eurostars EUREKAEurostars II CílPodpora aplikovaného výzkumu a vývoji ŽadatelVýzkumné organizace a MSP MSP V a V 10% resp. 5 % činnosti nebo ročního obratu Finance50% výzkum50 % (60% MSP) Země38 zemí EUREKA33 zemí

17 KONTAKT Cíl Podpora projektů dvoustranné případně vícestranné mezinárodní spolupráce institucí zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Pomoc při navazování nových kontaktů a nových spoluprací. Důraz na spolupráci se státy, které nejsou členy Evropské unie. Podporované projekty Projekty základního a aplikované výzkumu - závisí na jednotlivých spolupracích. Musí být koncipován tak aby došlo k splnění některého z cílů. Předpokládané výstupy: články v odborném periodiku, poloprovoz, ověřené technologie, užitný a průmyslový vzor, odrůda, plemeno, prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software.

18 KONTAKT Žadatel Organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem. Právnická osoba nebo fyzická osoba, přičemž výzkum a vývoj musí být předmětem její činnosti. - Výzkumná organizace - hlavní je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj - Uchazeč splňující charakteristiku malého a středního podniku (MSP) a to zejména ve spolupráci s výzkumnou organizací. Prokázání způsobilosti k řešení navrhovaného projektu (dle § 18 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)

19 KONTAKT Financovaní projektu Každý z partnerských států hradí pouze náklady vzniklé na jeho straně. Projektům základního výzkumu může být poskytnuta účelová podpora až do výše 100 % uznaných nákladů. Projektům aplikovaného výzkumu v základní výši 50 % uznaných nákladů. Hrazené položky - osobní náklady, náklady na nástroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty, náklady na poradenské a rovnocenné služby, dodatečné režie, ostatní provozní výdaje včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky.

20 KONTAKT Předkládání návrhů Listinná podoba žádosti o podporu spolu s dalšími požadovanými náležitostmi a s nahraným CD Současně jeden výtisk podepsaný statutárním orgánem (zástupcem)/oprávněným členem statutárního orgánu uchazeče/ů Návrh projektu nutno doručit: - do podatelny poskytovatele – MSMT Povinné přílohy - Doklady prokazující oprávnění k činnosti. - Čestná prohlášení o způsobilosti uchazeče. - Dokument(y) pro posouzení typu organizace. - Návrh smlouvy o spolupráci. - Souhlas se zpracováváním osobních údajů. - Zahraničním účastníkem projektu potvrzený formulář „Letter of Intent“

21 KONTAKT Termíny Návrhy projektu ČR-USA, ČR-Japonsko a ČR-Rusko přijímány každoročně. Návrhy projektů ČR-Čína, ČR-Izrael, ČR-Indie a ČR-Korea přijímány jedenkrát za 2 roky. Období realizace Trvání projektu záleží na konkrétní spolupráci zpravidla však po dobu 2-3 let. Partnerské státy USA, Japonsko, Rusko, Čína, Izrael, Indie, Korea http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/kontakt-ii-lh

22 Norské granty Cíl Zvýšení vědeckovýzkumné spolupráce mezi českými a norskými subjekty – výzkumnými organizacemi a malými a středními podniky Podporované projekty Projekty základního a aplikovaného výzkumu a experimentálním vývoji. Prioritními oblastmi mezinárodní bilaterální spolupráce jsou: 1. sociální a humanitní vědy 2. zdraví 3. životní prostředí Očekávanými výstupy programu jsou zejména výsledky v kategorii publikace, článek v odborném periodiku a výsledky v oblasti aplikovaných výstupů.

23 Norské granty Žadatel Organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem. Právnická osoba nebo fyzická osoba, přičemž výzkum a vývoj musí být předmětem její činnosti. - Výzkumná organizace - hlavní je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj - Uchazeč splňující charakteristiku malého a středního podniku (MSP) a to zejména ve spolupráci s výzkumnou organizací. Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle ustanovení § 18 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

24 Norské granty Financovaní projektu Finanční rozpětí projektů je od 100 000 € do 1 000 000 € ve všech tematických oblastech. Institucionální podpora může činit až 100 % celkových uznaných nákladů projektu Zbývající výdaje projektu musí být uhrazeny z prostředků uchazeče (Project Promoter) a dalších účastníků projektu. Předkládání návrhů Návrhy projektů (žádosti o institucionální podporu) se podávají elektronicky http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-navrhu- projektu-2013 Kopie na MSMT.

25 Norské fondy Termíny Plánovány na začátek příštího roku Období realizace Předpokládá se podpora projektů s délkou trvání 36 měsíců. http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/ehp-a-norske-fondy

26 Horizont 2020 Cíl Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace Klíčový nástroj pro financování vědy, výzkumu a inovací v Evropě Naplánován pro období 2014 - 2020 mělo být vyčleněno 80 mld. EUR Financování od základního výzkumu až po tržní využití Určen jak pro výzkumné pracovníky tak pro podniky a firmy. Navržen tak, aby podpořil efektivní řešení problémů současnosti, zabezpečil dlouhodobě udržitelný růst a zajistil konkurenceschopnost Evropy. Struktura projektu Vynikající věda Vedoucí postavení v průmyslu Společenské výzvy

27 Horizont 2020 Vedoucí postavení v průmyslu Cílem je zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, a to zejména prostřednictvím průlomových technologií a podpory financovaní výzkumu v průmyslu a malých a středních podnicích. Oblasti: 1. Průlomové a průmyslové technologie Informační a komunikační technologie, Nanotechnologie, Pokročilé materialy Biotechnologie, Pokročilé výrobní systémy, Vesmírné aplikace. 2. Přístup k rizikovému financování Finanční nástroje (dluhové a kapitálové), které usnadňují přístup k rizikovému kapitálu. 3. Inovace v MSP Podpora všech inovačních malých a středních podniků (MSP), které mají silnou ambici rozvíjet se, růst a působit nadnárodně.

28 Horizont 2020 Vedoucí postavení v průmyslu 3. Inovace v MSP Podpora všech inovačních malých a středních podniků (MSP) Podpora zahrnuje všechny druhy inovací a všechny stupně jejich zavádění. O příspěvek může žádat pouze MSP, které však mohou spolupracovat s dalšími partnery včetně subkontraktování výzkumných prací. Projekt může být řešen pouze jedním řešitelem. Hlavní nástroj podpory 3 fáze: 1. Fáze 1: Koncepce a hodnocení proveditelnosti (6 měsíců) Příspěvek na průzkum vědecké a technické proveditelnosti a komerčního potenciálu. 2. Fáze 2: Výzkum a vývoj, demonstrace, tržní replikace (12-24 měsíců) Podpora výzkumu a vývoje s důrazem na demonstrační činnosti a tržní replikace. 3. Fáze 3: Komercializace Bez přímé podpory, cílem usnadnění přístupu k soukromému kapitálu.

29 Horizont 2020 Společenské výzvy Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika Cílem: zajištění dostatečné nabídky bezpečných a kvalitních potravin a bioproduktů. Vymezena čtyřmi směry Udržitelné zemědělství a lesnictví Udržitelný a konkurenceschopný agropotravinářský sektor pro bezpečnou, dostupnou a zdravou výživu. Otevření potenciálu rybářství, akvakultur a mořských biotechnologií. Udržitelný a konkurenceschopný bioprůmysl přispívající k rozvoji evropské bioekonomiky.

30 Horizont 2020 Žadatel Účastnit se může každá právnická osoba. Program je otevřen širokému spektru organizací a jednotlivců. Univerzity, výzkumná střediska, nadnárodní společnosti, MSP, veřejná správa, a dokonce i jednotlivci. Účast prostřednictvím odpovědi zájemce na konkrétní výzvu k podávání projektů vyhlášenou Evropskou komisí. Každá výzva vždy charakterizována typem činnosti. V odpověď na vybranou výzvu uchazeč o grant připraví návrh projektu. Typ činnostiPodmínky způsobilosti Výzkumná a inovační činnostNejméně tři právní subjekty z různých členských zemí Inovační činnostNejméně tři právní subjekty z různých členských zemí Koordinační a podpůrné akceJedna právnická organizace z členské země MSPJeden MSP z členské země

31 Horizont 2020 Financování projektu Finanční příspěvek: - ve většině náhrada uznatelných nákladů (a to plné nebo částečné) - možnost pevné sazby především pro nepřímé náklady. Uznatelné náklady se dělí na přímé a nepřímé náklady projektu. - přímé: osobní náklady na zaměstnance, cestovní náhrady, dlouhodobý majetek, spotřební materiál. - nepřímé: mzda podpůrných zaměstnanců, náklady na vedení organizace odpisy či nájem budov, náklady související s provozem budovy. Typ činnostiMaximální výše podpory Výzkumná a inovační činnost100% Inovační činnost70% (100% pro neziskové organizace) Koordinační a podpůrné akce100 % MSP1. Fáze - 50 tis EUR; 2. fáze - 70%; 3. fáze – bez podpory

32 Horizont 2020 Hlavní priorita OblastVýzva Datum vyhlášení Datum uzávěrky Vedoucí postavení průmyslu Nanotechnologie H2020-NMP-ERA-NET-2015 22/10/201426/3/2015 H2020-NMP-CSA-2015 H2020-NMP-PILOTS-2015 H2020-NMP-2015-two-stage Biotechnologie H2020-LEIT-BIO-2015-111/12/201326/3/2015 Inovace v malých a středních podnicích H2020-SMEINST,NMP, INNOSUP 9/1/201431/12/2016 Společenské výzvy Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika H2020 - SFS - 2015 25/7/20143/2/2015 H2020 - BG - 2015 H2020 - ISIB - 2015 Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny H2020-WASTE-2014-2015 10/12/201421/4/2015 H2020-WATER-2014-2015

33 Horizont 2020 Předkládání návrhů Podávány elektronicky prostřednictvím Elektronického systému podávání projektů. Návody pro podání projektů jsou přiloženy u jednotlivých výzev. http://www.fp7.cz/cs/horizon-2020 http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/nastroje-spoluprace/ramcove- programy/horizont2020 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents

34 Kontakty – řešitelský tým doc. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. sedlarik@ft.utb.cz tel.: 734 262 658 doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. valasek@ft.utb.cz tel.: 606 777 279 JUDr. Pavel Mauer mauer@flkr.utb.cz tel.: 576 038 057

35 Kontakty – řešitelský tým Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Centrum pro podporu mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje v technických oborech Programy mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu Ing. Petr."

Podobné prezentace


Reklamy Google