Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská politika a integrace Ing. Tomáš Maier, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská politika a integrace Ing. Tomáš Maier, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Hospodářská politika a integrace Ing. Tomáš Maier, Ph.D.

2 Římská říše 264 – 241, 218 – 201, 149 – 146 753 510 60 43

3

4 Úspěchy integrace Občanství Romanizace Relativní svoboda Vynikající právní řád

5 Svatá říše římská 962 – 1648 – 1806 1024 Kurfiřti Křesťanský universalismus

6 Jiří z Poděbrad 1458 – 1471 Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu Projekt proti papeži Lev z Rožmitálu Václav Šašek z Bířkova

7 Napoleon Reforma státní správy Od feudalismu ke kapitalismu 60 bitev Svatá aliance

8 Třetí říše 1938 – 1945 Rasově nesnášenlivé Zachovávající ekonomickou svobodu Ubírající osobní svobodu Militantní

9 Sovětský blok Internacionalistický Totalitní Západní Berlín Itálie, Francie Marshallův plán Varšavská smlouva RVHP - 1949

10 RVHP Bulharsko ČSR Maďarsko Polsko Rumunsko SSSR Albánie NDR Mongolsko Jugoslávie - přidružený člen Kuba Vietnam Pozorovatelské státy KLDR Angola Laos Etiopie Spolupracující státy Finsko Irák Mexiko Nikaragua

11 Panevropská unie 1922 Richard hrabě Coudenhove-Kalergi Otto von Habsburg Křesťanská, konzervativní Odpůrce nacionalismu

12 Integrace Pásmo volného obchodu Celní unie Společný trh Měnová unie Hospodářská unie Politická unie

13 Moderní evropská integrace Marshallův plán Ekonomika Nacionalismus Svázání Německa USA SSSR

14 Robert Schuman 1947 – 1948 premiér 1948 – 1952 ministr zahraničí (v 8 vládách) 1958 – 1960 předseda Evropského parlamentu 9.5.1950

15 Montánní unie - ESUO Pařížská smlouva 1951 1952 Německo 10.2.1952 uhlí 1.3.1953 ocel 2002

16 Římské smlouvy Paul-Henri Spaak EHS EUROATOM Řím

17 Slučovací smlouva ESUO EHS EUROATOM Evropská společenství Komise Rada

18 Rozšiřování 1973 1981 1985 1986 1990 1995 2004 2007 2013

19 Schengenská smlouva 1985 – Belgie, Francie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko (všichni 1995) 1990 – Itálie (1997) 1992 – Portugalsko (1995), Španělsko (1995) a Řecko (2000) 1995 – Rakousko (1997) 1996 – Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko (všichni 2001) 1999 – Spojené království (jen částečně 2000) 2000 – Irsko (jen částečně 2002) 2004 – Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko (všichni 2007), Kypr (plánováno 2016) a Švýcarsko (2008) 2007 – Bulharsko, Rumunsko (????) 2008 – Lichtenštejnsko (2011) 2013 – Chorvatsko (plánováno 2016)

20 Mimo Schengen Spojené království a Irsko Kypr (plánováno 2016) Monako, San Marino, Vatikán

21 JEA Revize Římských smluv Termín pro dořešení vnitřního trhu – 4 svobody Reforma parlamentu Přerozdělení hlasů v Radě Ostranění monopolu pošt

22 Maastricht 3 pilíře Maastrichtská kritéria

23 EMU Cenová stabilita Úroková sazba Veřejné finance Dluh Zadlužení Devizový kurz

24 Kodaňská kritéria Fungující instituce Demokracie Lidská práva Tržní hospodářství Konkurenceschopnost Dostání závazkům a výhled vstupu do EMU

25 Amsterodamská smlouva Na dveře klepe velké rozšíření Předělání komisařů Reforma v hlasování Rady Parlament nepřesáhne 700 hlav Evropská rada bude moci ostrakizovat zemi Začlenění Schengenu do 1. pilíře Zpřesnění 2. pilíře

26 Smlouva z Nice Irské referendum Rozšíření na dosah Reforma Komise Reforma Rady Reforma soudnictví Změna počtu poslanců

27 Nice – změna v Radě Zejména kvalifikovaná většina mimo jednomyslnosti (týká se hlasů) Nicméně nadpoloviční počet států případně 2/3 pokud to není navrhováno Komisí Lze na žádost ověřit, zdali kvalifikována většina reprezentuje 62 % obyvatel EU

28 Lisabonská smlouva Ústava zamítnuta ve Francii a Nizozemí Právní subjektivita EU Změna hlasování v Radě Podstatné z ústavy zachováno

29 EU 24 jazyků Neoficiální symboly (ústava neprošla) 507 742 653 obyvatel (2013) Turecko, Island, Makedonie, Černá Hora, Srbsko Norsko, Švýcarsko

30 Výhody pro běžného občana Schengen Euro Tažení proti kuřákům Zboží Politiky nejsou ode zdi ke zdi Standardizace Rozvojové projekty Práva spotřebitelů …

31 Nevýhody pro běžného občana Přeregulace Vše je strašně pomalé Tažení proti kuřákům Daně …

32 Právo Nadnárodní Nařízení Směrnice Doporučení a stanoviska Soudní dvůr - precendensy

33 4 svobody Osoby Zboží Služby Kapitál Začaly to Římské smlouvy Ukončeno JEA s účinností 1992

34 EFTA 1960 Norsko Švýcarsko (vystoupilo 1992 z EHP) Island (1971) Lichtenštejnsko (1991) Od r. 1992 s ES vytvořen Evropský hospodářský prostor

35 EMS 1979 Důsledek rozpadu Bretton Woodu 8 z 9 států ECU (koš) 1989 Španělsko 1990 Portugalsko a Spojené království V 90. letech potíže udržet kurzy

36 EMS II. ± 15 % 1999 2002 Výhody Nevýhody

37 Přístupy k integraci Mezivládní Nadnárodní

38 Evropská rada Hlavy států či vlád Od roku 2009 stálý předseda Od roku 2009 předseda Evropské komise Zpravidla 4 x ročně, minimálně 2 x Nemá legislativní pravomoc Předkládá zprávu Parlamentu

39 Rada EU legislativa Od r. 1993 se dělí s Parlamentem Zájmy států Většina je 55 % států, nejméně ale 15 Většina je aspoň 65 % obyvatel EU Systém 3 většiny opuštěn Blokační menšinu tvoří alespoň 4 státy 12 hlasů

40 Evropská komise 1958 Výkonný orgán Složení Volební období Evropský hospodářská a sociální výbor Výbor regionů Odpovědnost parlamentu

41 Evropský parlament 1979 Nadnárodní prvek Štrasburk Schvaluje rozpočet společně s Radou Schvaluje předsedu EK a EK jako celek 5 let

42 Soudní dvůr EU Lucemburk Senáty Mohou žalovat i jednotlivci 6 let

43 Druhy žalob rozhodnutí o předběžné otázce – pokud soud některého ze členských států požádá Soudní dvůr, aby upřesnil výklad práva EU žaloba pro nesplnění povinnosti – žaloba proti členskému státu, který poruší evropské právo žaloba na neplatnost – žaloba, jejímž účelem je zrušit platnost právních předpisů EU, které porušují smlouvy nebo základní práva EU žaloba pro nečinnost – žaloba vedená proti orgánům EU, které nepřijaly rozhodnutí, jež po nich bylo požadováno přímé žaloby – podané jednotlivci, podniky nebo organizacemi proti určitým rozhodnutím nebo krokům EU

44 Tribunál Francouzština Zejména žaloby jednotlivců, nečlenských států apod. K němu odvolací je Soudní dvůr EU Předseda na 3 roky

45 Soud pro veřejnou službu Lucemburk Od roku 2005 Určen pro zaměstnance EU 7 soudců

46 Rozpočet EU Zásadně nedeficitní 1. tradiční vlastní zdroje - zemědělské dávky (tj. cla uvalená na dovoz zemědělských produktů) - dávky z cukru a izoglukózy - cla z obchodu se třetími zeměmi vybraná podle společného celního tarifu 2. podíl na dani z přidané hodnoty (DPH) 3. podíl z hrubého národního důchodu (HND) členských států 4. ostatní

47 výdaje Výdaje jsou rozděleny do následujících okruhů: 1. udržitelný růst; 2. ochrana a správné hospodaření s přírodními zdroji; 3. občanství, svoboda, bezpečnost a právo; 4. EU jako globální partner; 5. administrativa.

48 výdaje

49

50 Zadlužení a SZP


Stáhnout ppt "Hospodářská politika a integrace Ing. Tomáš Maier, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google