Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Normální je nekouřit Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7 – 11 let) Autorky projektu: Mgr. Iva Žaloudíková Prof. MUDr. Drahoslava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Normální je nekouřit Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7 – 11 let) Autorky projektu: Mgr. Iva Žaloudíková Prof. MUDr. Drahoslava."— Transkript prezentace:

1 Normální je nekouřit Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7 – 11 let) Autorky projektu: Mgr. Iva Žaloudíková Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. PdF a LF MU Brno

2 Podpora programu MŠMT Výzkumný záměr Pedagogické fakulty MU Brno s názvem „Škola a zdraví 21“ MSM0021622421, (2005-2011) Národní program zdraví MZ – Projekty podpory zdraví, PPZ 2006 č. 9549, PPZ 2007 č 9729 Liga proti rakovině

3 Zacílení primární prevence Podpora zdravého životního stylu Priority v prevenci hlavní zdravotní rizika Výživa Pohybová aktivita Tabák, alkohol Psychosociální faktory Kardiovaskulární onemocnění Nádory Metabolická onemocnění (obezita, diabetes)

4 Program NORMÁLNÍ JE NEKOU Ř IT Podpora zdravého životního stylu (nekouření, zdravá výživa, dostatek pohybu, duševní hygiena) Drogová prevence Propracovaná metodika, ucelenost,systematičnost, návaznost, dlouhodobý program, raný školní věk, interaktivní forma

5 Kouření je drogová závislost Drogová závislost je stav chronické nebo periodické otravy opakovaným použitím přirozené nebo syntetické drogy. (Hartl, 2000) Závislost na tabáku (nikotinu) Nemoc F 17 (MKN-10, 1991) 18 000 úmrtí ročně v ČR (8000 nádorových onemocnění, z toho 5000 rakovina plic, 7000 kardiovaskulárních onemocnění, 2000 respirační nemoci a 1000 připadá na ostatní. Králíková, 2008)

6 Trendy v kouření poznatky z mezinárodního projektu WHO HBSC Pravidelní 13 letí kuřáci v % (kouří 1x týdně nebo častěji) 1994 - 7,3 1998 - 10,1 2002 - 13,8 2006 - 7,8 2010 - 8,9 Pravidelné 13 leté kuřačky v % (kouří 1x týdně nebo častěji) 1994 - 4,2 1998 - 6,9 2002 - 8,6 2006 - 8,8 2010 - 10,3

7 Trendy v kouření poznatky z mezinárodního projektu WHO HBSC Pravidelní 15 letí kuřáci v % (kouří 1x týdně nebo častěji) 1994 - 15,9 1998 - 22,4 2002 - 28,6 2006 - 19,7 2010 - 22,0 Pravidené 15 leté kuřačky v % (kouří 1x týdně nebo častěji) 1994 - 11,9 1998 - 17,6 2002 - 30,6 2006 - 23,5 2010 - 27,8

8 Pokles kuřáctví u patnáctiletých mezi roky 2002 a 2006 mohl být způsoben regulačními opatřeními, která v té době začala působit (zvýšení legálního věku ze 16 na 18 let, zvýšení ceny v důsledku vyššího zdanění, omezení reklamy na tabákové výrobky).

9 Trendy v kouření poznatky z mezinárodního projektu WHO HBSC Průměrná týdenní spotřeba cigaret v kusech-13letí chlapci 1994 – 8,3 1998 – 16 2002 – 16,7 2006 – 19,7 2010 – 20,2 Průměrná týdenní spotřeba cigaret v kusech - děvčata 1994 – 7,1 1998 – 11,1 2002 – 15,3 2006 – 18,6 2010 – 22,5

10 Trendy v kouření poznatky z mezinárodního projektu WHO HBSC Průměrná týdenní spotřeba cigaret v kusech-15letí chlapci 1994 – 30,3 1998 – 25,2 2002 – 35,1 2006 – 38,1 2010 – 32,9 Průměrná týdenní spotřeba cigaret v ks - 15ti letá děvčata 1994 – 24,1 1998 – 23,2 2002 – 32,3 2006 – 33,7 2010 – 35,0

11 Výskyt jiných forem návykového chování dětí dle kuřáckého statusu Typ kuřákaOpilost 2x a častěji Užití marihuany v posledním roce Nekuřák12,9%7,9% Kouří občas (ne denně) 51,2%38,6% Denní kuřák74,8%60,6%

12 Efektivita programů primární prevence Začít s programem 2-3 roky před první zkušeností s drogou (tj. u tabáku kolem 7,8 let) Interaktivní, peer-program Čím nižší věk, tím obecnější prevence Zařazení do kurikula školy, realizují učitelé podle svých lokálních podmínek Systematicky navazující, ne jen jednorázové

13 Cíle Formovat pozitivní a odpovědný postoj ke zdraví a zdravému životnímu stylu u dětí mladšího - školního věku (7-11 let) Snížit počet dětí vystavených účinkům pasivního kouření Působit na děti tak, aby nezačaly vůbec kouřit a vědomě se rozhodly stát se nekuřákem

14 Metody Pohádky, příběhy o veverce Věrce Hry Kreslení, omalovánky Křížovky, doplňovačky Vyprávění příběhů, diskuse Básničky, říkanky Hraní rolí

15 Materiály k programu Metodická příručka, manuál pro učitele s pracovními listy pro žáky a metodikou k jednotlivým lekcím -DVD - Pohádka o cigaretě Retce, Druhá pohádka o cigaretě Retce Plyšová postava veverky Věrky

16 Obsah pěti lekcí pro 1. třídu Znalosti o lidském těle, biologická dimenze zdraví Posilování zdraví pohybem, trávení volného času Srdce, psychická a sociální dimenze zdraví Zoubek, zdravá výživa, denní hygiena Plíce, omezení kouření u dospělých

17 Obsah pěti lekcí pro 2. třídu Znalosti o lidském těle, rizika kouření Můj denní režim Já a moje smysly, zdravé potraviny, zdravá výživa První pomoc, přivolání záchrany při požáru Já a moje rodina, péče o nemocného, obrana před pasivním kouřením

18 Obsah pěti lekcí pro 3. třídu DVD-nebezpečí rakoviny, funkce lidského těla Pyramida zdravé výživy Osobní hygiena, ochrana životního prostředí Sebepoznávání, sebepojetí Historie kouření, nebezpečí reklamy

19 Obsah pěti lekcí pro 4. třídu Vysvětlení závislosti, dovednost odmítat Sebepoznání, sebepojetí Proces rozhodování Pyramida správné výživy Fakta o kouření, důsledky na zdraví

20 Obsah pěti lekcí pro 5. třídu Závislosti – tabák, alkohol Aktivní pohyb a stres Sebepojetí, sebeúcta Dovednosti potřebné pro život - rozhodování zvládání vzteku, odmítání Opakování - zdravý životní styl, prevence

21 Obsah programu Motivační příběhy Metodická část, manuál pro učitele Pracovní listy a úkoly pro žáky Informační letáky a dopisy pro rodiče Diplom po ukončení 5 lekcí v každém ročníku

22 Ověřování programu úvodní vytvoření a ověření metodiky zkušeným pedagogem pilotní ověření programu 10 školách v Brně a okolí studenty PdF MU (2005-2010) širší ověřovací studie (50 škol v ČR, leden - červen) 5 lekcí intervence v každém ročníku, vede třídní učitel spolupráce s rodiči hodnocení účinnosti/efektivity programu, vyhodnocení pětileté longitudinální studie implementace do školního kurikula ukončení programu a jeho diseminace do praxe škol

23 Závěry: Pro děti mladšího školního věku je rozhodující rodinné prostředí. Školní preventivní programy zlepší znalosti, mohou modifikovat postoje a částečně i chování. Jsou však pro mnoho dětí jediným zdrojem výchovy ke zdraví.

24 Možnosti a východiska rozšíření Není v možnostech autorů vyškolit zájemce individuálně, nutná spolupráce odborníkůNení v možnostech autorů vyškolit zájemce individuálně, nutná spolupráce odborníků KHS, SZU– školení pro učitele, příležitost sledovat vývoj prevalence dětských kuřáků a tedy i efektivitu programuKHS, SZU– školení pro učitele, příležitost sledovat vývoj prevalence dětských kuřáků a tedy i efektivitu programu NIDV – Národní institut dalšího vzdělávání pro učiteleNIDV – Národní institut dalšího vzdělávání pro učitele PPP – pedagogicko psychologické poradnyPPP – pedagogicko psychologické poradny Krajští metodici prevenceKrajští metodici prevence

25 Spolupráce odborníků Vytvořit v ČR síť školitelů (lektorů) z řad pracovníků HS pro oblast zdravotní politiky a podpory veřejného zdraví a dislokovaných pracovišť SZU a pedagogů ZŠ, kteří by ve svých regionech realizovali metodické semináře k programu Normální je nekouřit Diseminace programu do ZŠ v celé ČR

26 Spolupráce odborníků Získat v každém regionu ČR alespoň jeden dvoučlenný školitelský tým složený z: - jednoho pedagoga - jednoho odborného pracovníka pro oblast zdravotní politiky místně příslušné KHS

27 Děkuji za pozornost

28 Kontakt na zástupce SZÚ pro Liberecký kraj MUDr. Dana Zemanová Státní zdravotní ústav, pracoviště Liberec Husova 64, Liberec 5, 460 01 tel.: 485 103 366 e-mail: zemanova@szu.cz


Stáhnout ppt "Normální je nekouřit Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7 – 11 let) Autorky projektu: Mgr. Iva Žaloudíková Prof. MUDr. Drahoslava."

Podobné prezentace


Reklamy Google