Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální služby a Projekt Zdravý kraj v Jihomoravském kraji J.Drbal, V.Kytnerová, K.Zouharová Plánování rozvoje sociálních služeb Dobrá praxe zdravých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální služby a Projekt Zdravý kraj v Jihomoravském kraji J.Drbal, V.Kytnerová, K.Zouharová Plánování rozvoje sociálních služeb Dobrá praxe zdravých."— Transkript prezentace:

1 Sociální služby a Projekt Zdravý kraj v Jihomoravském kraji J.Drbal, V.Kytnerová, K.Zouharová Plánování rozvoje sociálních služeb Dobrá praxe zdravých měst aneb Zdravá města ve Zdravém kraji Brno: 3. 6. 2009, Administrativní a školící centrum, Cejl 73

2 Komunitní plánování komunitní plán rozvoje sociálních služeb města, obce střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Krajský plán vyrovnávání příležitostí příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Koncepce rodinné politiky Zdravé město, obec, kraj plán rozvoje zdravotnických služeb

3 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje  Koncepční materiál, který vychází ze všech 21 komunitních plánů obcí s rozšířenou působností.

4 Přehled 21 obcí s rozšířenou působností, které plánují

5 Vývoj střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb  2004 zahájeno odborné vzdělávání v oblasti KPSS  2007 - realizace projektu v rámci grantového schématu SROP „Metodika pro sestavení střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2009-2011“.  červen 2008 – 1. verze střednědobého plánu  červenec/srpen 2008 – připomínkovací řízen  září 2008 – 2. verze střednědobého plánu  listopad/prosinec 2008 – aktualizace, monitoring  leden / únor 2009 – připomínkovací řízení  duben 2009 – 3. verze střednědobého plánu

6 Vize Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje:  Zachovat stávající síť sociálních služeb na území JMK dle registru MPSV.  Rozšířit sociální služby, které jsou podloženy dle mapováni potřebnosti a následně jsou rozpracovány v komunitních plánech obcí s rozšířenou působností.  Podporovat takové formy péče, které umožní klientům zůstat co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí.  Podporovat zachování co nejvyšší kvality života v návaznosti na kvalitu sociálních služeb odpovídající nejen skutečným potřebám, ale i ekonomickým možnostem.

7 Dotace MPSV 2009 Srovnání dotací MPSV v letech 2008 a 2009 před navýšením a po navýšení Dotace 09 před navýšením v tis. Kč Dotace 2008 v tis. Kč Dotace leden 2009 v tis. Kč Srovnání leden 2009-2008 (v tis. Kč) Srovnání leden 2009/2008 (v %) Dotace 2008 bez IP v tis. Kč Srovnání leden 2009/200 8 bez IP (v %) Konečný návrh varianta E Srovnání leden 2009/2008 bez IP (v %) Dotace duben 2009 návrh MPSV v tis. Kč Srovnání duben 2009/200 8 (v %) Srovnání duben 2009/200 8 bez IP (v %) Dotace červen 2009 schválen é Srovnání červen 2009/200 8 (v %) Srovnání červen 2009/200 8 bez IP (v %) Nestátní neziskové organizace (NNO) 182 867113 014-69 85362138 16281,8118 54385,8138 415 75,7100,2 129 704 70,993,9 Příspěvkové organizace kraje (POK) 327 207138 020-189 18742 42,2280 74485,8223 576 68,3 223 334 68,3 Příspěvkové organizace obce 84 30576 946-7 35991 91,376 94691,3110 012 130,5 97 405 115,5 Obce11 63410 562-1 07291 90,810 56290,814 089 121,1 11 051 95,0 Ostatní3 4664 401935127 127,04 401127,06 664 192,3 5 191 149,8 Celkem609 479342 943-261 12556 491 196 492 7568187466 6857783

8 Projekt Zdravý kraj  Vstup - Jihomoravský kraj 28. 2. 2008 vstoupil do Národní sítě Zdravých měst ČR a přijal deklaraci Projektu Zdravý kraj  Cíl : utvářet město, obec či region jako kvalitní místo pro život na základě dohody s obyvateli  Členové NSZM ČR v JMK: Adamov, Blansko, Boskovice, Brno, Hodonín, Kuřim, Letovice, mikroregiony Drahanská vrchovina, Kuřimka a Letovicko  Politik pro Projekt Zdravý kraj a místní Agendu 21 - člen Rady JMK MUDr. Oldřich Ryšavý, zástupce JMK na zasedání Valné hromady NSZM ČR, e-mail: rysavy.oldrich@kr-jihomoravsky.cz

9 Aktivity Projektu Zdravý kraj  1. setkání zdravých měst a mikroregionů v Jihomoravském kraji – 8. 9. 2008  Zdravá výživa - kampaň zdravá výživa - biopotraviny do škol  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb  Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (2007 – 2009)  Rodinná politika

10 Plánované aktivity v rámci Projektu Zdravý kraj na rok 2009  zpracování analýzy aktivit obcí, měst a mikroregionů zapojených do Projektu Zdravé město  krajská konference  komunitní kampaně – zapojení kraje do pořádání kampaní a nabídka spolupráce pro obce, města a municipality  ustavení Komise Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21  podání žádosti do Revolvingového fondu MŽP

11 Výhledové aktivity  zpracování koncepčního dokumentu pro období 2010 – 2015 (Program Zdraví 21 pro Jihomoravský kraj)  zvážení dotačního titulu pro aktivity v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21  vlastní individuální projekt  2010 = rok podpory zdraví (Rada vlády pro udržitelný rozvoj)

12 Rodinná politika JMK - hlavní cíl  vytvořit rodině přátelské klima, které se nesoustřeďuje pouze na finanční opatření, ale na celkovou nabídku navzájem provázaných opatření – zejména: podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny, podpora harmonizace rodinného a profesního života, podpora utváření pro-rodinného klimatu, podpora zdravého životního stylu.

13 Poradní skupina pro rodinnou politiku zástupci následujících subjektů: Krajský úřad Jihomoravského kraje Magistrát města Brna Národní centrum pro rodinu Centrum pro rodinu a sociální péči Brno Centrum pro rodinu Hodonín Síť mateřských center v ČR

14 Koncepce rodinné politiky  Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině  Slučitelnost zaměstnání a rodiny  Podpora služeb pro rodiny  Osvětově informační činnost

15 Děkuji za pozornost Kontakt: MUDr. Josef Drbal, vedoucí odboru zdravotnictví KrÚ JMK tel.: 541 651 140, 606 754 282 e-mail: drbal.josef@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Sociální služby a Projekt Zdravý kraj v Jihomoravském kraji J.Drbal, V.Kytnerová, K.Zouharová Plánování rozvoje sociálních služeb Dobrá praxe zdravých."

Podobné prezentace


Reklamy Google