Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORADA FINANČNÍCH MANAŽERŮ A ÚČETNÍCH ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI Ing. Michal JungwirthPetra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORADA FINANČNÍCH MANAŽERŮ A ÚČETNÍCH ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI Ing. Michal JungwirthPetra."— Transkript prezentace:

1 PORADA FINANČNÍCH MANAŽERŮ A ÚČETNÍCH ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI Ing. Michal JungwirthPetra Máchová Finanční manažer projektuÚčetní projektu

2 FORMÁT KOMUNIKACE V předmětu zprávy uvádět vždy číslo partnera (např. P19 – úprava rozpočtu) Dotazy k rozpočtu a úpravy rozpočtu zasílat: Ing. Michalu Jungwirthovi m.jungwirth@kr-olomoucky.cz Jakákoliv změna rozpočtu ze stran partnerů musí být řádně odůvodněna V podpisu je vhodné uvést i název školy (pro kontrolu s číslem partnera) Poslední deadline k úpravám rozpočtů: 17.10.2013 (čtvrtek), 19.10. proběhla centrální úprava rozpočtu V případě, že si nejste jisti svým číslem partnera, můžete využít číselníky na následujících dvou slajdech

3 ČÍSELNÍK PARTNERŮ - 1. ČÁST 1.Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Školní 164, Uničov 2.Sigmundova střední škola strojírenská, J. Sigmunda 242, Lutín 3.Gymnázium, Tomkova 45, 779 00 Olomouc - Hejčín 4.Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, U Dráhy 827/6, Zábřeh 5.Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Božetěchova 3, Olomouc 6.Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Gen. Krátkého 1, Šumperk 7.Střední odborná škola, Komenského 677, Litovel 8.Střední odborná škola a střední odborné učiliště, gen. Krátkého 30, Šumperk 9.Střední škola logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc 10.Střední škola železniční a stavební, Bulharská 8, Šumperk 11.Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47, Bernartice 12.Střední průmyslová škola, Havlíčkova 2, Přerov 13.Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Dukelská 1240, Jeseník 14.Gymnázium, Čajkovského 9, Olomouc 15.Střední škola řezbářská, Nádražní 146, Tovačov 16.Gymnázium, Masarykovo nám. 8, Šumperk 17.Střední průmyslová škola, Studentská 1384, Hranice

4 ČÍSELNÍK PARTNERŮ – 2. ČÁST 18.Střední škola technická a zemědělská, 1. máje 2, Mohelnice 19.Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov 20.Střední odborná škola, Zemědělská 3, Šumperk 21.Střední průmyslová škola strojnická, tř. 17. listopadu 49, Olomouc 22.Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc 23.Soukromá střední odborná škola, s.r.o., Jaselská 832, Hranice 24.Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 25.Střední průmyslová škola elektrotechnická, Gen. Svobody 2, Mohelnice 26.Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Pöttingova 2, Olomouc 27.Střední škola polygrafická, Střední Novosadská 87/53, Olomouc 28.Střední škola automobilní, s.r.o., Vápenice 2977/9, Prostějov 29.Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov 30.Střední odborná škola lesnická a strojírenská, Opavská 4, Šternberk 31.Střední škola technická a obchodní, Kosinova 4, Olomouc 32.Švehlova střední škola polytechnická, nám. Spojenců 17, Prostějov 33.Gymnázium Jana Opletala, Opletalova 189, Litovel

5 Proplácení jízdného na základě předložených jízdenek přímo cílové skupině 5 NÁKUP SLUŽEB 5.4 Podpora účastníků (stravné, ubytování) 5.4.1 Cestovné cílových skupin 7 PŘÍMÁ PODPORA 7.2 Cestovné, ubytování a stravné 7.2.1 Cestovné účastníků aktivit ÚPRAVA ROZPOČTU - CESTOVNÉ Doprava pro cílovou skupinu, která je a fakturována příjemci dopravcem

6 ÚPRAVA ROZPOČTU – DOPLNĚNÍ POLOŽEK 3 ZAŘÍZENÍ 400 000,00 3.3 Drobný hmotný majetek 400 000,00 3.3.2 Zařízení lab./odb.učebny/dílny apod. 400 000,00 Položka A 50 000,00 Položka B 50 000,00 Položka C 100 000,00 Položka D 200 000,00 Do 31.10.2013 (čtvrtek)

7 ÚPRAVY DOHOD O PRACOVNÍ ČINNOSTI V ROZPOČTU 1.1.1.2 Odměny z dohod (DPČ) 178 112,00 1.1.1.2.1 Koordinátor aktivit na SŠ968184,00 Kč178 112,00 1.1.2.2 Odměny z dohod (DPČ) 258 412,00 1.1.2.2.1 Finanční manažer na SŠ594203,00 Kč120 582,00 1.1.2.2.2 Výkonný pracovník na SŠ770179,00 Kč137 830,00

8 ROZPOČTOVÁ SKLADBA V rámci zařazení do paragrafu rozpočtové skladby požadujeme, čeho se projekt na Vaší škole týká. Např. 3122 – Střední odborné školy, 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště V případě, že má škola dva názvy, volíte ten název, na který má projekt převažující vliv Termín do 25.10.2013

9 FINANČNÍ MANAŽER NA SŠ – NÁPLŇ PRÁCE Průběžně analyzuje čerpání finančních prostředků organizace v projektu Je podřízen a spolupracuje s koordinátorem aktivit na SŠ Zodpovědnost za ekonomickou část projektu na straně organizace Příprava změn rozpočtu projektu Spolupráce na přípravě VŘ Zodpovědnost za podklady pro monitorování a ŽoP na straně organizace Účastní se schůzek realizačního týmu projektu na straně organizace Úzce spolupracuje s finančním manažerem projektu a účetní projektu Zodpovídá za čerpání finančních prostředků na straně organizace

10 INTELIGENTNÍ ROZPOČET Zjednodušený nástroj je určen ke sběru dat partnerů a je navržen tak, aby sloužil jako soubor k načtení dat do centrálního IR příjemce Soubor je kompatibilní se systémem MS Windows XP, VISTA, W7 a MS Office 2010, 2007, 2003 a omezeně funguje i v Open Office List aplikace Microsoft Office Excel Neobsahuje makra Obsahuje pouze strukturu rozpočtu, chybí zde individuální partnerský rozpočet

11 INTELIGENTNÍ ROZPOČET – LIST HLAVIČKA Kontaktní e-mail na příjemce: m.gajdusek@kr-olomoucky.cz Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Název projektuPodpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Název příjemce podpory Olomoucký kraj Pořadové číslo Monitorovací zprávy 01/2013 Monitorovací období ODDO 1.9.201330.11.2013 Minimální hodnota účetních dokladů, které příjemce musí dokládat v MZ 10 000,00 Verze příručky pro příjemce platná pro uplatňované výdaje v tomto monitorovaném období 7 % nepřímých nákladů (z právního aktu) 10 Vyberte typ rozpočtuRozpočet projektu (OPVK) - verze 11

12 INTELIGENTNÍ ROZPOČET – LIST ROZPOČET ROZPOČET PROJEKTU Výdaje na celý projekt Druh výdajů rozpočtu Položka rozpočtu 1 OSOBNÍ NÁKLADY 1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné 1.1.1 Výdaje na odborné zaměstnance, v tom 1.1.1.1 Platy 1.1.1.1.1 Koordinátor projektu 1.1.1.1.2 Metodik projektu 1.1.1.2 Odměny z dohod (DPČ) 1.1.1.2.1 Koordinátor aktivit na SŠ

13 PŘÍMÉ NÁKLADY – přímo přiřaditelné k určité aktivitě projektu. Nutno dokladovat, vykazovat. NEPŘÍMÉ NÁKLADY – náklady spojené s administrací projektů. Ulehčení realizace a kontroly projektů; Pouze neinvestiční výdaje (nelze hradit žádné investice např. nábytek…); Není nutné prokazovat v monitorovací zprávě; Účetní dokladování nutné; Příručka pro příjemce, verze 7, str. 62 – 67.

14 NEPŘÍMÉ NÁKLADY NAPŘ. Vedení účetnictví včetně mezd pracovníků, personalistika; Zajištění publicity, ostrahy, úklidu; Zajištění opravy a údržby zařízení vybavení; Kopírování a tisk pro administraci projektu a pro publicitu; Veškeré tuzemské cestovní náhrady; Nájemné kanceláře pro realizační tým + služby, internet, telefon; Zařízení, vybavení kanceláře a kancelářské prostředky; Daňové a právní poradenství, administrace VŘ/ ZŘ*; Bankovní poplatky, pojištění majetku využívaného k realizaci projektu.

15 LIMITY JEDNOTLIVÝCH KAPITOL 1 - Osobní náklady 2 - Služební cesty (součást nepřímých nákladů) 3 - Zařízenílimit 40 % 4 - Místní kancelář (součást nepřímých nákladů) 5 - Nákup služeblimit 49 % 6 - Stavební úpravy 7 - Přímá podporalimit 20 % 8 - Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy

16 KAPITOLA 6 - STAVEBNÍ ÚPRAVY Fotodokumentace stavu před zahájením stavebních úprav a po skončení Stavební úpravy v rámci křížového financování – stavební úpravy, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč (pořizovací cena) spadají do této položky. DPH je součástí pořizovací ceny u neplátců DPH, u plátců je pouze ta část, u níž není nárok na odpočet na vstupu

17 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Plátce DPH Pro příjemce, kteří jsou plátci DPH, je způsobilým výdajem ta část DPH, na kterou není u daného přijatého plnění nárok na odpočet v souladu se zákonem o DPH Neplátce DPH Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu

18 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PORADA FINANČNÍCH MANAŽERŮ A ÚČETNÍCH ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI Ing. Michal JungwirthPetra."

Podobné prezentace


Reklamy Google