Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Project HOPE – Česká republika, o.p.s. Řízení změn: Posílení role managerů ve zdravotnictví Začlenění zdravotnických asistentů do ošetřovatelského týmu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Project HOPE – Česká republika, o.p.s. Řízení změn: Posílení role managerů ve zdravotnictví Začlenění zdravotnických asistentů do ošetřovatelského týmu."— Transkript prezentace:

1 Project HOPE – Česká republika, o.p.s. Řízení změn: Posílení role managerů ve zdravotnictví Začlenění zdravotnických asistentů do ošetřovatelského týmu standardního 30ti lůžkového chirurgického nebo kardiochirurgického oddělení A.Horáčková J. Rodrová J. Vojáček Ročník 2008

2 Stručná charakteristika organizace Fakultní nemocnice Hradec Králové –Zřizovatel: MZČR –Počet zaměstnanců: cca 4 000 –Počet klinik a samostatných oddělení: 40 –Počet lůžek: 1500 –Počet hospitalizací/rok: 40 000 40% operováno –Ambulantní ošetření: cca 500 000 pacientů

3 Zdůvodnění projektu Potřeba je dána –Obecně nedostatkem NLP –Změnou systému vzdělávání nelékařských pracovníků (NLP) Změna na trhu práce –Přetrvávající nedostatek diplomovaných sester –Nabídka nové pracovní síly – zdravotnický asistent

4 Cíle Hlavní cíl projektu Začlenění zdravotnického asistenta do ošetřovatelského týmu standardní 30ti lůžkové stanice chirurgické nebo kardiochirurgické kliniky.

5 Cíle dílčí cíle: –celkové navýšení počtu personálu v ošetřovatelském týmu –změna struktury ošetřovatelského týmu s rozdílnými kompetencemi všeobecné sestry a zdravotnického asistenta –zlepšení kvality ošetřovatelské péče –naplnění standardů při vedení dokumentace a výkaznictví –řešení nedostatku zdravotních sester na trhu práce zapojením zdravotních asistentů do ošetřovatelského procesu –ekonomické hledisko

6

7 Silné stránky Vysoká kvalita poskytované péče v regionu Vysoká úroveň péče o zaměstnance Konkurence schopnost Slabé stránky Potenciální nedostatek zdravotnických asistentů na trhu práce Příležitosti Využít změny nabídky na trhu práce středního zdravotnického personálu Zkvalitnění péče o pacienty Možnost provádět kvalifikovanější práci (diplomované sestry) Hrozby Možnost navýšení nákladů mzdových prostředků Nárůst pacientů z jiných regionů Neochota stávajícího personálu k procesu akreditace (změně) Nejistá budoucnost (obava zaměstnanců z přechodu na jinou právní formu SWOT analýza

8 Analýza silového pole Hnací síla Odporující síla Zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované péče 3 Vytvoření multifunkčního ošetřovatelského teamu 2 Spokojenost pacienta, komfort 4 Finanční úspora 1 Podpora projektu managementem nemocnice 5 Nejistá budoucnost (obava zaměstnanců z přechodu nemocnice na jinou právní formu) 5 Možný nedostačující počet žadatelů (zdravotnických asistentů) 5 Obava dipl. sester nést odpovědnost za vedení ošetřovatelského procesu 3 Rozdíl: +2

9

10 Plán projektu Hlavní cílDílčí cílePlán realizaceMěřitelné výsledky - Začlenění zdravotnického asistenta do ošetřovatelského teamu -Celkově navýšení počtu NLP v oš. týmu -Rozvrstvení oš. podle stupně dosaženého vzdělaní -Zlepšení kvality ošetřovatelské péče -Naplnění standardů při vedení dokumentace a výkaznictví -Řešení nedostatků NLP na trhu práce zapojením zdravotnických asistentů do ošetřovatelského procesu -Ekonomické hledisko- úspory Zahájení podzim 2008-Sledování indikátorů kvality -Dotazníkové šetření spokojenosti pacientů

11 Držitelé vlivu Vnitřní stakeholders –Vedení Hlavní sestra Ředitel Lek. Náměstek Ekonom. náměstek –Přednosta kliniky –Vrchní sestra –Staniční sestra –Vedoucí sestra směny Vnější stakeholders –MZ ČR –MŠ ČR –Pacienti

12 Staniční sestry Vedoucí sestra směny Přednosta, primář, vrchní sestra Vedení nemocnice MZ ČR MŠ ČR Pacienti Síla Vysoká Nízká Důležitost Strategie pro jednotlivé stakeholders Nízká Vysoká

13 Současný stav - Personální obsazení NLP, POD a THP během jednotlivých směn NLP/úvazekPOD/úvazekTHP/úvazek Ranní směna (6-14hod) Staniční+3 VS 4,0 2 2,0 0 Odpolední směna (14-22hod) 2 VS 2,0 0,5 0 Noční směna (22-6hod) 2 VS 2,0 0,5 0

14 Navrhované navýšení ošetřovatelského týmu o zdravotní asistenty – rozdělení do směn NLP/úvazekZA/úvazekPOD/úvazekTHP/úvazek Ranní směna (6-14hod) Staniční+3 VS 4,0 1 1,0 2 2,0 1 1,0 Odpolední směna (14-22hod) 2 VS 2,0 1 1,0 0,5 0 Noční směna (22-6hod) 2 VS 2,0 1 1,0 0,5 0

15 Mzdové náklady – současný stav Varianta AKč/rokzaokr.tis, Kčpodíl v proc. NLP - staniční (1)542 767542 0008,7 NLP - VS (10)4 036 0204 036 00064,7 POD (4)1 661 2291 661 00026,6 celkem (15)6 239 000100,0

16 Navrhované řešení – navýšení ošetřovatelského týmu o 4 zdravotní asistenty Varianta B 1Kč/rokzaokr.tis, Kčpodíl v proc. NLP - staniční (1)542 767542 0007,2 NLP - VS (10)4 036 0204 036 00053,4 POD (4)1 661 2291 661 00022,0 AS (4)1 315 2001 315 00017,4 celkem (19)7 554 000100,0

17 Alternativní navýšení ošetřovatelského týmu o 4 NLP (všeobecné sestry) Varianta B 2Kč/rokzaokr.tis, Kčpodíl v proc. NLP - staniční (1)542 767542 0006,9 NLP - VS (14)5 650 428565000071,9 POD (4)1 661 2291 661 00021,2 celkem (19)7 853 000100,0

18 Srovnání – přehled mzdových nákladů/rok Varianta A, B1, B2 – přehled mzdových nákladů/rok zaokr.tis, Kč/rok Varianta A6 239 000 Varianta B 17 554 000 Varianta B 27 853 000

19 Finanční analýza - závěr Předpokládané navýšení mzdových nákladů na 30ti lůžkovou stanici standardního chirurgického/kardiochirurgického oddělení za předpokladů navýšení ošetřovatelského týmu o 4,0 úvazků zdravotnických asistentů je 1 315 tis. Kč. V případě navýšení ošetřovatelského týmu o 4 NLP by bylo mzdové navýšení 1 614 tis. Kč. Předpokládané úspora, která by vznikla navýšením ošetřovatelského týmu 4 zdravotnickými asistenty místo NLP je tedy cca 300 tis. Kč/rok na jednu 30ti lůžkovou stanici.

20 Závěr Je nutné navýšit stav ošetřovatelského týmu Projekt řeší nedostatek NLP na trhu práce Začlenění zdravotnického asistenta umožní NLP provádět kvalifikovanější práci Projekt umožní zlepšení kvality ošetřovatelské péče Zlepšení indikátorů kvality = zdárný průběh akreditačního procesu FN HK

21 Stav zdravotnických asistentů ve FN HK ke dni 30.04.2009 4 chirurgická klinika 1 neurochirurgická klinika 1 ortopedická klinika 1 urologická klinika 3 gerontometabolická klinika


Stáhnout ppt "Project HOPE – Česká republika, o.p.s. Řízení změn: Posílení role managerů ve zdravotnictví Začlenění zdravotnických asistentů do ošetřovatelského týmu."

Podobné prezentace


Reklamy Google