Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.10 Vyjmenovaná slova po B,L Název sady: Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.10 Vyjmenovaná slova po B,L Název sady: Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.10 Vyjmenovaná slova po B,L Název sady: Český jazyk a literatura 3. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen k procvičování učiva o vyjmenovaných slovech po B a L. Prezentace byla vytvořena pro práci s interaktivní tabulí nebo dataprojektorem a obsahuje animaci.

2 Vyjmenovaná slova po B a L procvičování BY BI BÝ BÍ LY LI LÝ LÍ

3 VYJMENOVANÁ SLOVA po B BÝT – BYDLIT – OBYVATEL – BYT PŘÍBYTEK – NÁBYTEK – DOBYTEK OBYČEJ – BYSTRÝ – BYLINA KOBYLA – BÝK - PŘIBYSLAV

4 Vyjmenovaná slova po B mít byt klisna místnost, kde se bydlí léčivá rostlina chytrý zvyk samec krávy

5 Vyjmenovaná slova po B - řešení BYDLET KOBYLA BYT BYLINA BYSTRÝ OBYČEJ BÝK mít byt klisna místnost, kde se bydlí léčivá rostlina chytrý zvyk samec krávy

6 Doplň i, í, y, ý dny ub_hají, přib_l hřeb_k, kdyb_ch b_l doma, kob_linec na cestě, hb_tý pohyb, práce se sb_ječkou, dob_t pevnost, nab_dka k sňatku, pálí ho dobré b_dlo, dřevěné b_dýlko, léčivé b_lí, nebuď vyb_ravý, nab_tý program, pohádková b_tost, přib_slavský deník, chovat dob_tek, pan B_strý, plechový bub_nek, b_tové prostory, odb_t půlnoc, b_lá krabička, nelíb_l se mi, střechu pob_l plechem, nedob_tná pevnost, pob_hal venku, zb_l mi b_lek, vyb_l se mi mob_l

7 Doplň i, í, y, ý - kontrola dny ubíhají, přibil hřebík, kdybych byl doma, kobylinec na cestě, hbitý pohyb, práce se sbíječkou, dobýt pevnost, nabídka k sňatku, pálí ho dobré bydlo, dřevěné bidýlko, léčivé býlí, nebuď vybíravý, nabitý program, pohádková bytost, přibyslavský deník, chovat dobytek, pan Bystrý, plechový bubínek, bytové prostory, odbít půlnoc, bílá krabička, nelíbil se mi, střechu pobil plechem, nedobytná pevnost, pobíhal venku, zbyl mi bílek, vybil se mi mobil

8 VYJMENOVANÁ SLOVA po L SLYŠET – MLÝN – BLÝSKAT SE POLYKAT – PLYNOUT – PLÝTVAT - VZLYKAT LYSÝ – LÝTKO – LÝKO - LYŽE PELYNĚK - PLYŠ

9 Doplň vyjmenovaná slova po L hebká látka pod kůrou stromu místo, kde se mele obilí sportovní náčiní část nohy lesknout naslouchat

10 Doplň vyjmenovaná slova po L - řešení PLYŠ LÝKO MLÝN LYŽE LÝTKO BLÝSKAT SLYŠET hebká látka pod kůrou stromu místo, kde se mele obilí sportovní náčiní část nohy lesknout naslouchat

11 Doplň i, í, y, ý Nesl_ším dobře, kočka se l_sala, l_žařský vlek, léky nepol_kej, pl_tvá jídlem, bl_skavé korálky, moderní l_že, l_sá hlava, ml_nský kámen, opravil kl_ku, dítě vzl_ká, pl_šová hračka, hodní l_dé, l_kožrout, pejsek mě ol_zl, l_čené střevíce, maminka se nal_čila, přiběhl nesl_šně, bl_zká vesnice, l_zala zmrzl_nu, vyl_la vodu, ukl_ď si ten nepořádek, sbíhaly se mu sl_ny, L_bor pol_bil Al_ci, neopl_vá vědomostmi, poranil si l_tkový sval, Popelka měla l_skové oříšky, kontrola pl_noměru, pel_něk je léčivá byl_na, Zb_něk

12 Doplň i, í, y, ý - kontrola neslyším dobře, kočka se lísala, lyžařský vlek, léky nepolykej, plýtvá jídlem, blýskavé korálky, moderní lyže, lysá hlava, mlýnský kámen, opravil kliku, dítě vzlyká, plyšová hračka, hodní lidé, lýkožrout, pejsek mě olízl, lýčené střevíce, maminka se nalíčila, přiběhl neslyšně, blízká vesnice, lízala zmrzlinu, vylila vodu, ukliď si ten nepořádek, sbíhaly se mu sliny, Libor políbil Alici, neoplývá vědomostmi, poranil si lýtkový sval, Popelka měla lískové oříšky, kontrola plynoměru, pelyněk je léčivá bylina, Zbyněk

13 POZOR!!! doma psa v přírodě plechem práci půlnoc Být Pobýt Odbila Bít Pobít Odbyla

14 POZOR !!! bydlo bidlo hřebík do třídy baterii hrad Dobyl Dobil Přibil Přibyl Dřevěné Dobré

15 Tak jak vám to šlo? Po b a po l, když i,y si vleze, dostávám já strach. Já jsem ještě malý žáček, v i,y se nevyznám! Budu se učit zas a znova tahle vyjmenovaná slova. Jak to všechno pochopím, to už dneska všechno vím.

16 Použité zdroje a materiály: Obrázky z galerie Klipart Archiv autora


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Bc. Naďa Prejzová Název DUM: VY_32_Inovace_4.1.10 Vyjmenovaná slova po B,L Název sady: Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google